szpital03W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewniamy Państwu opiekę lekarzy medycyny rodzinnej, internistów oraz pediatrów, którzy sprawują kompleksową opiekę nad Pacjentami. Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.

W przypadkach uzasadnionych medycznie pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada udzielana jest w terminie uzgodnionym między lekarzem a pacjentem. Przyjęcie w umówionym terminie dotyczy także kontynuacji leczenia oraz sytuacji, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem rodzinnym nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru swojego lekarza POZ.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem swoich kompetencji.

Nasza Przychodnia to Przychodnia dla całej Twojej Rodziny.

szpital13Zapewniamy pomoc lekarską i pielęgniarską dla każdego, praktycznie od momentu urodzenia do późnej starości.

Wykwalifikowany, doświadczony personel w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia naszym pacjentom pomoc lekarzy i pielęgniarek przez całą dobę. Świadczenia udzielane są zarówno w naszych placówkach jak i w domu pacjenta.

Dzięki bogatej bazie diagnostycznej naszego Szpitala macie Państwo bezpośredni dostęp do wszelkich badań diagnostycznych leżących w kompetencjach lekarza POZ. Możliwość wykonywania na miejscu badań laboratoryjnych, EKG, USG i RTG znacznie przyspiesza postawienie prawidłowego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniego specjalisty i wdrożenie skutecznej terapii.

Nasza placówka uczestniczy w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych: chorób układu krążenia,

Dla uzupełnienia naszej oferty i zapewnienia komfortu, naszym pacjentom zapewniamy konsultacje specjalistyczne w różnych poradniach, na terenie naszego Szpitala . Zapewniamy wykonanie iniekcji i szczepień w gabinecie zabiegowym.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie do dyspozycji Państwa posiada jedną jednostkę Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

POZ GOLENIÓW DZIENNY

w Goleniowie przy ul. Nowogardzka 2

Rejestracja: 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3” – czynne codziennie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00

Zgłaszanie wizyt domowych: tel. 91 466 43 64, 91 466 43 68

KOORDYNATOR POZ

Koordynator POZ: tel. 91 466 43 14

ico_duza_bedNocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent powinien zgłosić się po pomoc do naszego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie do dyspozycji Państwa posiada jeden gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

POZ NOCNY I ŚWIĄTECZNY GOLENIÓW

w Goleniowie przy ul. Nowogardzka 2
Pomoc całodobowa: tel. 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3” oraz 91 466 43 68
Zgłaszanie wizyt domowych: tel. 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3” oraz 91 466 43 68
Telefon do odwołania wizyty: 512 532 504

  Pobierz wzór zamówienia na leki

  Zapraszamy do pobrania wzoru - zamówienia na leki

  Pobierz wzór oświadczenia

  Zapraszamy do pobrania upoważnienia innej osoby do wglądu w dokumentacje medyczną

  Pobierz wzór deklaracji

  Zapraszamy do składania deklaracji – zostań naszym pacjentem LEKARZ POZ

  Pobierz wzór deklaracji

  Zapraszamy do składania deklaracji - zostań naszym pacjentem PIELĘGNIARKA POZ

  Pobierz wzór deklaracji

  Zapraszamy do składania deklaracji - zostań naszym pacjentem POŁOŻNA POZ

  Skip to content