• Pracownia endoskopowa

  Prowadzona przez SCM sp. z o.o.pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych pracowni endoskopowych na poziomie powiatu.

  Pracownia dysponuje wysokiej klasy sprzętem endoskopowym firmy Olympus. W wyborze aparatury medycznej kierowaliśmy się wielodziesięcioletnim doświadczeniem firmy Olympus w produkcji endoskopów giętkich, ich zaawansowaniem technologicznym, bezpieczeństwem stosowania oraz łatwością obsługi i utrzymania.

  Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori),
  • gastroskopia diagnostyczna z biopsją,
  • gastroskopia z zabiegiem polipektomii
  • gastroskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych.

  Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • kolonoskopia diagnostyczna,
  • kolonoskopia diagnostyczna z biopsją,
  • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii

  W przypadku konieczności wykonania wysokospecjalistycznych zabiegowych procedur endoskopowych (endoskopowa polipektomia złożona czy leczenie zmian naczyniowych) pacjenci mają możliwość skorzystania z hospitalizacji. Tryb stacjonarny pozwala na wykonywanie złożonych procedur endoskopowych z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa pacjentom.

  Lekarze przyjmujący w Pracowni endoskopowej:

  • dr n. med. Dariusz Adamczyk – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
  • Katarzyna Bąk-Nafalska – specjalista gastroenterologii
  • Krzysztof Dębrowski
  • Lidia Kędzierska

  Pielęgniarka pracowni endoskopowej:

  • Izabela Kusiak
  • Edyta Kolarz

  Dokumenty dla Pacjentów:
  Przygotowanie do Kolonoskopii
  Jak prawidłowo przygotować się do badania gastroskopii

  Przed wykonaniem badania należy koniecznie zarejestrować się w rejestracji, tel. 573 808 364

 • Pracownia RTG i TK

  Prowadzona przez SCM sp. z o.o. pracownia RTG i TK jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych pracowni na poziomie powiatu. Pracownia posiada wysokiej klasy nowoczesny i bezpieczny dla pacjentów sprzęt TK, którym wykonujemy badania w szerokim zakresie. Aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych pozwala na całkowicie bezpieczną i sprawna obsługę pacjentów w każdym dowolnym miejscu szpitala. Zainstalowane cyfrowe urządzenia wraz z osieciowaniem pracowni umożliwiają przekazywanie wyników badań za pomocą sieci zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz szpitala, pozwalając m.in. na przesyłanie zdjęć w dowolne miejsce na świecie w celu konsultacji medycznej on-line. Nowoczesny sprzęt pozwala na szybkie oraz dokładne wykonywanie zdjęć TK, a zainstalowane oprogramowanie umożliwia natychmiastowy dostęp do wyników badań przechowywanych w cyfrowym archiwum.

  Rejestracja telefoniczna badań RTG i Tomografii komputerowej: 573 808 367

  Przed wykonaniem zdjęcia należy koniecznie zarejestrować się sekretariacie.

  PRACOWNIA RTG

  Drogi pacjencie.

  Na badanie RTG nie musisz się umawiać wcześniej. Badania wykonywane są na bieżąco.

  Wyjątek stanowi badania RTG kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego (L-S), miednicy, stawów biodrowych, stawów krzyżowo – biodrowych do którego pacjent musi się odpowiednio przygotować.

  Badania RTG (kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego (L-S), miednicy, stawów biodrowych, stawów krzyżowo – biodrowych) po wcześniejszym przygotowaniu się pacjenta wykonywane są w poniedziałki, środy i piątki od godziny 08:00 do 10:00.

  Zasady przygotowania przedstawiamy poniżej:

  Przygotowanie do badania RTG
  Kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego (L-S), miednicy,
  stawów biodrowych, stawów krzyżowo – biodrowych

  należy usunąć z przewodu pokarmowego masy kałowe, a zwłaszcza gazy.

  Na badanie RTG należy się zgłosić w wyznaczone dni: poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00- 10:00

  W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:
  • spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. unikać świeżych warzyw i owoców, otręb, kaszy, pieczywa, napojów gazowanych, kawy.
  • w dniu poprzedzającym badanie (około godziny 16:00) należy zażyć środki przeczyszczające. (np. OLEJEK RYCYNOWY)
  • w dniu badania należy pozostać na czczo, nie palić papierosów i zgłosić się ze skierowaniem do sekretariatu Rtg.

  Uwaga!!!
  Pacjenci zażywający na stałe leki mogą przyjąć je w dniu badania popijając niewielką ilością wody niegazowanej i niesłodzonej

  Pracownia rentgenowska świadczy usługi medyczne zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach jak i dla pacjentów ambulatoryjnych z zakresu radiologii ogólnej w obrębie: czaszki, kręgosłupa ,klatki piersiowej, kończyn dolnych i górnych.

  Warunkiem wykonania badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego jest skierowanie wystawione przez lekarza kierującego na badanie.

  Skierowanie w formie pisemnej powinno zawierać:
  Imię i nazwisko pacjenta, pesel, wiek, wstępne rozpoznanie kliniczne, cel i uzasadnienie badania, informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury radiologicznej (rodzaj wykonanego zdjęcia), pieczęć instytucji wystawiającej skierowanie, podpis i pieczątkę lekarza kierującego. (Podstawa prawna: Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000r. oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. § 3 pkt. 1, 2, 3.)

  Procedura dotycząca zasad przyjmowania i rejestracji pacjentów do pracowni rentgenowskiej oraz wyznaczania terminu:
  1. Wszystkie badania diagnostyczne są wykonywane na zlecenie lekarzy szpitala i pozostałych jednostek kierujących zgodnie z zaleceniami zawartymi na skierowaniu.
  2. Wszystkie zlecone badania są wykonywane niezwłocznie. W uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania pacjenta, specyfiką badania itp.) badania mogą być wykonywane w terminie późniejszym, ustalonym z pacjentem lub z jego przedstawicielem ustawowym na najbliższy wolny termin.
  3. Wszystkie zlecone badania z uwagą “pilne” powinny być wykonywane niezwłocznie.
  4. Wyniki badań pacjentów hospitalizowanych wydawane są osobom upoważnionym przez ordynatora do ich odbioru. Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom lub ich przedstawicielom ustawowym.
  5. Wyniki badań nie mogą być wydawane osobą postronnym.
  6. Do badania pacjent powinien być odpowiednio przygotowany pod względem fizycznym i psychicznym.
  7. Badania rtg pacjentów hospitalizowanych wykonywane są w/g ustalonego planu na podstawie wcześniejszych zgłoszeń z oddziałów.
  8. Wyniki badań wydawane są przez rejestratorkę RTG.

  Obowiązki Pacjenta:
  1. Pacjent zgłaszający się na badanie radiologiczne powinien posiadać przy sobie dokumenty upoważniające do korzystania ze świadczeń lekarskich i skierowanie odpowiednio wypełnione praz lekarza kierującego.
  2. Pacjent powinien przestrzegać obowiązujących w Spółce (dział radiologii) zasad, regulaminów i rozkładu pracy działu radiologii.
  3. Pacjent nie ma prawa do spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu na terenie szpitala (dział radiologii).
  4. Pacjentki mają obowiązek poinformować rejestratorkę i operatora aparatu rentgenowskiego o swojej ciąży.
  5. Odpowiednio się przygotować wg. wskazań radiologa do badań radiologicznych, kontrastowych typu: cystografia, urografia, badanie kontrastowe jelit, badanie żołądka i zdjęcia L-S.
  6. Pacjent nie ma prawa samodzielnie bez opieki technika poruszać się po terenie nadzorowanym czyli w miejscach pracy ze źródłami promieniowania – w strefach ograniczonego czasu przebywania.
  7. Pacjent przed i po wykonaniu procedury radiologicznej oczekuje na ławce w poczekalni przylegającej do gabinetu rtg.
  8. Do badania radiologicznego pacjent powinien być odpowiednio przygotowany pod względem fizycznym i psychicznym.

  Prawa Pacjenta:
  Pacjent ma prawo do:
  1. Poszanowania swojej godności i osobistej prywatności.
  2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
  3. Wglądu do dokumentacji medycznej odnoszącej się do jego osoby w związku z udzielanymi mu świadczeniami .
  4. Poznania imienia i nazwiska osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie procedury radiologicznej, uzyskania informacji o statusie zawodowym tych osób.
  5. Wyrażania świadomej zgody w przypadku jakichkolwiek działań medyczno – radiologicznych.
  6. Odmowy lub wstrzymania działań medycznych (radiologicznych) – skutki powinny być pacjentowi starannie objaśnione.
  7. Wyrażenia zgody lub odmowy ich udzielania na badanie diagnostyczne oraz do pełnej informacji o ich celu, charakterze i ich stopniu ryzyka.
  8. Zachowania warunków sprzyjających poszanowaniu intymności
  i godności osobistej w trakcie udzielania świadczenia badania radiologicznego.
  9. Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak osobie dorosłej a wyrażanie zgody lub odmowa świadczenia zdrowotnego przysługuje osobom reprezentującym jego prawa.
  10. Ochrony radiologicznej czyli zastosowania osłon osobistych, fartuch, ochrony na tarczycę i gonady, odpowiedniego blendowania – do niezbędnego minimum tak aby nie zmniejszyć diagnostycznej wartości obrazu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpień 2006r. § 11 ust. 1 ).
  11. Stosowania przez technika radiologii zasady ALARA “ tak nisko jak to rozsądnie możliwe” As low as Reasonable Achievable.
  12. Pacjenci niezadowoleni mają prawo do: interwencji u Prezesa Zarządu Spółki oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

  Przygotowanie Pacjentów do badań radiologicznych w obrębie jamy brzusznej:
  W przypadku badań wymagających przygotowania np. Kręgosłup L-S, jama brzuszna, kość krzyżowa, kość ogonowa i miednicy należy skontaktować się z rejestratorką RTG celem uzyskania informacji o sposobie przygotowania się do badania i ustaleni terminu badania.
  Aby uzyskać dokładny obraz kręgosłupa lędźwiowego (L-S) należy usunąć z przewodu pokarmowego gazy a zwłaszcza masy kałowe.

  W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien:

  • Spożywać pokarmy płynne i nie zawierające błonnika tzn. Unikać świeżych warzyw i owoców, otrąb, kaszy, pieczywa, napojów gazowanych.
  • W dniu poprzedzającym badanie należy zażyć środki przeczyszczające zaproponowane przez lekarza prowadzącego.
  • W dniu badania należy pozostać na czczo i zgłosić się ze skierowaniem do sekretariatu rtg.

   

  ———->>>> CENNIK USŁUG <<<<———-

   

  PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

  Tomografia komputerowa przygotowania:
  1. Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed badaniem TK.
  2. Pacjent przed badaniem TK powinien być prawidłowo nawodniony, w tym celu należy wypić 1,5-2l niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem,
  3. W przypadku badań TK w sedacji należy pozostać na czczo (również bez przyjmowania płynów) co najmniej 6 godzin przed badaniem.
  4. Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.
  5. Ze względu na wskazania medyczne w niektórych badaniach wymagane jest dożylne podanie tzw. jodowych środków kontrastowych, pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie ograniczona.
  6. Ponieważ środki kontrastowe zawierają jod, do badania TK z ich podaniem konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny:
  wykonane w okresie 21 dni poprzedzających TK u pacjentów bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek,
  kreatyniny wykonane w okresie 7 dni poprzedzających TK u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek.
  7. Pacjenci chorujący na cukrzycę leczeni Metforminą:
  z prawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina < 1, e-GFR >60) nie ma wskazań do odstawiania Metforminy,
  z nieprawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina > 1, e-GFR <>60 powinni odstawić Metforminę na 48h przed i 48h po badaniu TK z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego, w tym czasie pacjent jest zobowiązany do samokontroli poziomu glukozy we krwi i w razie stwierdzenia istotnej nieprawidłowości niezwłocznego skontaktowania się ze swoim lekarzem kierującym lub najbliższym szpitalem (SOR).
  8. Każdorazowo decyzję o podaniu środka kontrastowego podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie, w oparciu o wskazania diagnostyczne, przeszłość chorobową pacjenta( przebieg choroby pacjenta),oraz wyniki badań laboratoryjnych (w tym kreatyniny).
  9. Pacjenci z rozpoznanymi i leczonymi chorobami nerek mogą być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego, jednak każdorazowo decyzja jest podejmowana przez lekarza radiologa nadzorującego badanie w stosunku do danego pacjenta, w oparciu o jego stan zdrowia, wskazania diagnostyczne i wyniki badań laboratoryjnych, m.in. poziomu kreatyniny (i GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego). W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja nefrologa, sporadycznie ze względu na przesłanki medyczne radiolog może zdecydować o braku możliwości podania jodowego środka cieniującego i wykonaniu badania TK bez wzmocnienia kontrastowego, o fakcie tym każdorazowo jest informowany pacjent.
  10. Pacjenci z rozpoznanymi chorobami tarczycy powinni być badani w TK z podaniem jodowego środka kontrastowego w przypadku prawidłowych parametrów TSH, fT3 i fT4, ponadto powinni dostarczyć aktualne wyniki tych badań. Pacjenci z nadczynnością tarczycy mogą być poddani badaniu TK z podaniem kontrastu jodowego tylko w stadium tzw. eutyreozy, tj. prawidłowego poziomu TSH, fT3, fT4. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowo konsultacja endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania jodowego środka kontrastowego.
  11. Badanie TK z kontrastem ze wskazań życiowych może być wykonane także w sytuacji, kiedy pacjent ma przeciwwskazania do podania jodowego środka kontrastowego (np. z powodu niewydolności lub innej choroby nerek lub choroby tarczycy). W takiej sytuacji decyzję zawsze podejmuje lekarz radiolog nadzorujący badanie (o ile jest to konieczne we współpracy z lekarzem kierującym).
  12. Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 h, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.

  Przeciwwskazania do badania tomografem komputerowym:
  Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Badanie kobiety w ciąży może odbyć się tylko w stanie zagrożenia zdrowia lub życia matki, za jej wiedza i w pełni świadomą zgodą. U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania z dożylnym podaniem środka cieniującego podejmuje lekarz kierujące po konsultacji z radiologiem nadzorującym badanie. Każdorazowo badając kobietę w ciąży należy zastosować wszelkie możliwe środki ochrony osobistej pacjenta przez promieniowaniem jonizującym dostępne w pracowni.

  Uwaga!!!
  Przed badaniem Pacjent może zostać poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego; jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania. W niektórych badaniach jamy brzusznej lub miednicy mniejszej pacjent może zostać poproszony o wypicie wody na pół godziny przed badaniem. W niektórych badaniach jamy brzusznej i miednicy mniejszej może istnieć konieczność wykonania wlewu doodbytniczego wody lub wodnego roztworu środka kontrastowego. W części badań miednicy mniejszej u kobiet istnieje konieczność umieszczenia tamponu dopochwowego. Każdorazowo o powyższych wskazaniach pacjenta informuje lekarz radiolog wyjaśniając szczegółowe wskazania diagnostyczne.

  Zgłaszając się na badanie TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

  • aktualne skierowanie na badanie,
  • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21dni),
  • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
  • dowód osobisty,
  • osoby niepełnoletnie książeczkę zdrowia dziecka.

  Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.

   

  ———->>>> CENNIK USŁUG <<<<———-

Skip to content