Obowiązkiem Szpitala jest udostępnianie dokumentacji medycznej Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez Pacjenta oraz upoważnionym organom (art. 26 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
W Szpitalnym Centrum Medycznym dokumentacja medyczna wydawana jest na pisemny wniosek osoby lub instytucji upoważnionej, który należy złożyć w Sekretariacie (pokój nr 8 w budynku Administracji) lub przesłać pocztą na adres:
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o.
72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2

Opłaty za kserokopię dokumentacji medycznej pobierane są zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna może także zostać udostępniona osobie upoważnionej do wglądu. Odbywa się to na miejscu w Zespole Statystyki (91 4664 314) (pokój nr 1 w budynku Administracji)

Pliki do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Skip to content