zol

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Świadczymy usługi pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne, jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Nasi podopieczni mogą liczyć na troskliwą opiekę i życzliwą atmosferę.

Oddział specjalizuje się w:

  • profesjonalnej, całodobowej pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne, ukończyły proces diagnozowania, leczenia operacyjnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i sposób niepełnosprawności wymagają kontroli lekarskiej
  • pod okiem wyszkolonej kadry przeprowadzana jest rehabilitacja oraz terapia zajęciowa

Wyposażenie oddziału:

  • sala rehabilitacji z wysokospecjalistycznym sprzętem
  • pokój kąpielowy wyposażony w wózkowannę, fotele kąpielowe i podnośnik
  • sala terapii zajęciowej przystosowana do pracy z pacjentami
  • sale chorych wyposażone w nowe łóżka i stoliki przyłóżkowe oraz materace przeciwodleżynowe
  • specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego udzielania świadczeń w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  • ilość łóżek w ZOL: 66

Ordynator: dr n. med. Dariusz Adamczyk – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pielęgniarka oddziałowa ZOL: Marzena Janiszewska – licencjat pielęgniarstwa specjalista organizacji i zarządzania

Fizjoterapeuci:

  • Lucyna Lechowicz – licencjat fizjoterapii
  • Danuta Ślęzak – technik fizjoterapii

Dyżurka lekarska: tel. 91 466 43 53

Dyżurka pielęgniarska: tel. 91 466 43 52

Dodatkowe informacje ważne dla pacjentów

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin.

Uwaga: Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731) obowiązuje nowy tryb kierowania pacjentów (świadczeniobiorców) do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SCM Sp. z o. o. w Goleniowie, zwany w dalszej treści „ZOL”.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, skierowanie do ZOL wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie złożonego przez pacjenta (świadczeniobiorcę) wniosku o wydanie takiego skierowania, które wraz z dołączonym kompletem dokumentów określonych w Rozporządzeniu pacjent składa bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu opiekuńczego, a nie – jak dotychczas – do Starostwa Powiatowego.

O terminie przyjęcia do ZOL pacjent (świadczeniobiorca) informowany jest pisemnie lub/i telefonicznie. Jeżeli nie może być przyjęty z powodu braku miejsc, zostaje wpisany na listę osób oczekujących.

Dokumenty do ZOL można również pobrać w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SCM w Goleniowie Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie.

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

3. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

4. Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

5. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

6. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

7. Ocena stanu świadomości pacjenta wg skali glasgow

Skip to content