Istnieje możliwość wykonania procedur medycznych w oddziałach Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. wg stawek NFZ.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania za usługi medyczne, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym ( lub zgłaszających się bez wymaganego skierowania- nie dotyczy pracowni RTG) na terenie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

Kliknij, aby otworzyć wybrany cennik. Na rozwiniętym cenniku naciśnij „CTRL+F” wyświetli się filtr wyszukiwania po nazwie.

Usługi medyczne standardowe


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Cewnikowanie pecherza moczowego: 80,00 zł


3. Badanie EKG : 25,00 zł


4. Enema – lewatywa: 50,00 zł


5. Iniekcja domięśniowa: 35,00zł+cena leku


6. Iniekcja dożylna: 50,00zł+cena leku


7. Iniekcja podskórna: 30,00zł+cena leku


8. Opatrunek mały: 60,00 zł


9. Płukanie żołądka: 110,00 zł


10. Podawanie leku przez pompę infuzyjną: 50,00zł+cena leku


11. Podłączenie kroplówki: 50,00zł+cena leku


12. Punkcja lędźwiowa: 80,00 zł


13. Szycie rany (w zależności od ilości szwów): od 50,00 zł


14. Tlenoterapia: 40,00/h


15. Założenie sondy (zgłębnika żołądkowego): 50,00 zł


16. Zdjęcie szwów (w zależności od ilości szwów): od 15,00


17. Znieczulenie miejscowe: 80,00 zł


18. Znieczulenie przewodowe (obersta): 250,00 zł


19. Znieczulenie ogólne – dożylne: 300,00 zł


20. Znieczulenie ogólne – dotchawiczne: 400,00 zł


21. Kontrola leczenia (gojenie ran, duże opatrunki): 100,00 zł


22. Podłączenie kroplówki w domu pacjenta: 150,00 zł


23. Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta: 70,00 zł


24. Iniekcja dożylna w domu pacjenta: 80,00 zł


25. Iniekcja podskórna w domu pacjenta: 60,00 zł


26. Założenie sondy w domu pacjenta: 90,00 zł


27. Cewnikowanie w domu pacjenta: 100,00 zł


28. Dodatkowa opieka pielęgniarska na oddziale szpitalnym: 60,00 zł/godz.


29. Opieka pielęgniarska: 70,00 zł


30. Wydanie zaświadczenia: 40,00 zł


31. Badanie tętna i RR : 20,00 zł


32. Badanie per rectum: 60,00 zł


33 Maseczka: 2,00 zł

Pediatria


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Cewnikowanie pęcherza moczowego : 30,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego plus posiew na zewnątrz: 70,00 zł


4. Pobranie krwi na zlecenie na zewnątrz: 35,00 zł


5. Pobranie krwi z użyciem Entonox-u: 50,00 zł

Poradnia kardiologiczna


1. Konsultacja kardiologiczna wraz z EKG oraz Echo serca: 380,00 zł


2. Konsultacja kardiologiczna uzupełniajaca (np. po Holterze, wizyta kontrolna): 200,00 zł


3. Badanie Holtera EKG (24h): 200,00 zł


4. Badanie Holtera ciśnieniowy (24h): 200,00 zł


5. Próba wysiłkowa EKG na bieżni: 250,00 zł

Chirurgia


1. Porada lekarska : 200,00 zł


2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm – małej: 200,00 zł


3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm – dużej: 400,00 zł


4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej: 500,00 zł


5. Zmiana opatrunku małego: 50,00 zł


6. Zmiana opatrunku dużego: 75,00 zł


7. Pobranie wycinka: 300,00 zł


8. Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów, oczyszczanie rany: 75,00 zł


9. Szyna gipsowa krótka: 100,00 zł


10. Szyna gipsowa długa: 150,00 zł


11. Opatrunek gipsowy mały pełny: 100,00 zł


12. Opatrunek gipsowy duży pełny: 150,00 zł


13. Zdjęcie gipsu: 75,00 zł


14. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym drobnych stawów lub kości: 50,00 zł


15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym dużych stawów lub kości: 75,00 zł


16. Repozycja zwichnięcia małego (bez uruchomienia): 200,00 zł


17. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu: 700,00 zł


18. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu plus stabilizacja wew.: 1 500,00 zł


19. Chirurgiczne usuniecie kleszcza: od 100,00zł do 200,00 zł


20. Cholecystektomia laparoskopowa: 3 500,00 zł


21. Cholecystektomia klasyczna: 3 500,00 zł


22. Gastrostomia: 2 500,00 zł


23. Guzek sutka: 2 000,00 zł


24. Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału: 150,00 zł


25. Nacięcie i drenaż ropnia, zastrzału ścięgnistego: 200,00 zł


26. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie miejscowe): 300,00 zł


27. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie ogólne, zpp, zop,itp): 1 500,00 zł


28. Nakłucie jamy brzusznej: 400,00 zł


29. Operacja wrastającego paznokcia – z usunięciem płytki paznokciowej: 250,00 zł


30. Operacja wrastającego paznokcia metodą QUENU: 400,00 zł


31. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja): 330,00 zł


32. Polipektomia: 600,00 zł


33. Przepuklina pachwinowa metodą Lichtensteina: od 3 000,00 zł


34. Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna: od 3500,00 zł do 5000,00 zł


35. Przepuklina pachwinowa obustronna: od 5 000,00 zł


36. Przepuklina pępkowa: 2 500,00 zł


37. Przepuklina pooperacyjna: od 3 000,00 zł


38. Przetoka odbytu (mała): 2 000,00 zł


39. Rektoskopia (bez badania histopatologicznego): 300,00 zł


40. Szczelina odbytu, wyciecie żylaków odbytu, wycięcie tkanek okolicy odbytu: 2 000,00 zł


41. Usunięcie zakrzepu żylaka odbytu: 550,00 zł


42. Usunięcie ciała obcego: od 200,00 zł


43. Usunięcie ciała obcego pod kontrolą RTG: 400,00 zł


44. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu miejscowym: 330,00 zł


45. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu ogólnym, zpp, zop, itp.: 1 000,00 zł


46. Wycięcie torbieli włosopochodnej: 1 500,00 zł


47. Wycięcie wyrostka robaczkowego: 3 000,00 zł


48. Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową: 3 000,00 zł


49. Wycięcie pojedynczej zmiany: kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka lub inna tkanka do oceny histopatologicznej: 350,00 zł


50. Wycięcie dużej zmiany: duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej, węzły chłonne lub mnogich zmian : 450,00 zł


51. Wycięcie znamion (bez badań histopatologicznych): 200,00 zł


52. Szycie rany powierzchownej: od 200,00 zł


53. Szycie rany głębokiej( mięśnie, tkanka podskórna): 350,00 zł


54. Usuniecie płytki paznokciowej: 150,00 zł


55. Żylaki kończyn ( dwie nogi): 3 500,00 zł


56. Żylaki kończyn ( jedna noga): 2 500,00 zł


57. Żylaki odbytu: 2 000,00 zł


58. Punkcja zbiorników płynowych tkanek miękkich pod kontrolą USG: 150,00 zł


59. Punkcja stawów: 200,00 zł


60. Punkcja stawów z podaniem leku,podanie leku do tkanek: 200,00 zł plus cena za lek


61. Wytworzenie przetoki dializacyjnej na naczyniach własnych: 2 300,00 zł


62. Badanie histopatologiczne: 44,00 zł


63. Plastyka powiek : 3 500,00 zł

Ortopedia


1. Konsultacja lekarza specjalisty: 200,00 zł


2. Artroskopia stawu kolanowego: 4 000,00 zł

Endoskopia


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Kolonoskopia: 600,00 zł


3. Kolonoskopia z wycinkami: 850,00 zł


4. Kolonoskopia z polipektomią <10 mm: 1 800,00 zł


5. Gastroskopia: 400,00 zł


6. Gastroskopia z 1 wycinkiem: 400,00 zł


7. Gastroskopia z 2 wycinkami: 500,00 zł


Do ceny badania endoskopowego w uzasadnionych przypadkach należy doliczyć:: – zł


8. Badanie na obecność H. Pyroli: 15,00 zł


9. Histologię endoskopową: 50,00 zł


10. Pobranie materiału do badania cytologicznego: 50,00 zł


11. Znieczulenie do badania: 200,00 zł


12. Znieczulenie do 2 badań: 350,00 zł

Diagnostyka medyczna - pracownia tomografii komputerowej


1. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu: 300,00 zł


2. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej z kontrastem: 300,00 zł + kontrast i wkład


3. Kontrast i wkład : 260,00 zł

Ultrasonografia


1. USG przeglądowe jamy brzusznej (zawiera ocenę jamy otrzewnej jak i przestrzenia pozaotrzewnowej, watroba, drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy, trzustka, sledziona, nerki, pęcherz moczowy, aorta, jelita, węzły chłonne): 150,00 zł


2. USG tętnic kończyn dolnych/górnych: 165,00 zł


3. USG Doppler żył kończyn dolnych/górnych: 165,00 zł


4. USG piersi plus BAC: 120,00 zł


5. USG Doppler tętnic nerkowych: 165,00 zł


6. USG Dopplera tętnic domózgowych (szyjne, kręgowe): 165,00 zł


7. USG tętnic trzewnych (krezkowa górna/pień trzewny): 120,00 zł


USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych: 165,00 zł


8. USG Doppler jednej wybranej tętnicy (kontrola zmian np.. Tętniaka, zwężenia): 120,00 zł


9. USG przezciemiączkowe: 120,00 zł


10. USG ślinianek: 120,00 zł


11. USG tkanek miękkich: 120,00 zł


12. Monitorowanie cyklu : 150,00 zł


13. USG tarczycy/przytarcztc: 120,00 zł


14. USG pierwszy lub drugi lub trzeci trymestr ciąży: 250,00 zł


15. USG drugi trymestr ciąży +echo serca: 350,00 zł


16. USG ginekologiczne: 150,00 zł


17. USG położnicze: 250,00 zł


18. Test biochemiczny w zakresie badań prenatalnych β-HCG i PAPP-A: 200,00 zł


19. USG węzłów chłonnych szyjnych: 120,00 zł


20. USG szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki): 220,00 zł


21. USG żebra/żeber (badanie dla potwierdzenia zmiany pourazowej w przypadku ujemnego wyniku zdjecia RTG i klinicznie wysokim prawdopodobieństwie złamania): 100,00 zł


22. USG węzłów chłonnych obwodowych (nad- i podobojczykowych, pachowych i pachwinowych): 120,00 zł


23. USG moszny: 120,00 zł


24. USG układu moczowego (nerki, układy zbiorcze, pęcherz moczowy, gruczoł krokowy): 140,00 zł


25. USG okolicy pępka/kresy białej/ okolic pachwinowych (podejrzenie przepukliny): 120,00 zł


26. USG tkanek powierzchownych (tłuszczaki, włókniaki, krwiaki, zmiany w okolicy krzyżowej,/pośladkowej, innej zmiany w tkance podskórnej): 120,00 zł

Pracownia RTG


1. Zdjęcie klatki piersiowej PA (dorośli): 85,00 zł


2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne: 85,00 zł


3. Pasaż jelitowy: 145,00 zł


4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (dorośli): 85,00 zł


5. Urografia infuzyjna (dorośli): 175,00 zł


6. Zdjęcie czaszki w 3 rzutach: 95,00 zł


7. Zdjęcie czaszki w 2 rzutach: 85,00 zł


8. Zdjęcie celowane kości skroniowych w 2 rzutach: 85,00 zł


9. Zdjęcie twarzoczaszki: 85,00 zł


10. Zdjęcie nosa: 85,00 zł


11. Zdjęcie oczodołów: 85,00 zł


12. Zdjęcie zatok: 85,00 zł


13. Zdjęcie skośne żuchwy 2 strony: 85,00 zł


14. Zdjęcie żuchwy PA: 85,00 zł


15. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych: 85,00 zł


16. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 rzuty: 85,00 zł


17. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego: 85,00 zł


18. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego: 85,00 zł


19. Zdjęcie kręgosłupa L-S 3 rzuty: 95,00 zł


20. Zdjęcie kręgosłupa L-S 2 rzuty: 85,00 zł


21. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego: 85,00 zł


22. Zdjęcie skośne kręgosłupa L-S: 85,00 zł


23. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne: 85,00 zł


24. Zdjęcie kości krzyżowej: 85,00 zł


25. Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych: 85,00 zł


26. Zdjęcie kości ogonowej: 85,00 zł


27. Zdjęcie miednicy: 85,00 zł


28. Zdjęcie miednicy małej: 85,00 zł


29. Zdjęcie stawów biodrowych: 85,00 zł


30. Zdjęcie stawów 1 strona: 85,00 zł


31. Zdjęcie mostka 2 rzuty: 85,00 zł


32. Zdjęcie łopatki 2 rzuty: 85,00 zł


33. Zdjęcie stawu barkowego 1 strona: 85,00 zł


34. Zdjęcie kości ramiennej 2 rzuty: 85,00 zł


35. Zdjęcie stawu łokciowego 2 rzuty: 85,00 zł


36. Zdjęcie przedramienia 2 rzuty: 85,00 zł


37. Zdjęcie nadgarstka 2 stawy w 2 rzutach: 85,00 zł


38. Zdjęcie dłoni (stopy) w 2 rzutach: 85,00 zł


39. Zdjęcie palców: 85,00 zł


40. Zdjęcie kości udowej w 2 rzutach: 85,00 zł


41. Zdjęcie stawu kolanowego w 2 rzutach: 95,00 zł


42. Zdjęcie porównawcze stawu kolanowego : 95,00 zł


43. Zdjęcie stawu skokowego w 2 rzutach: 85,00 zł


44. Zdjęcie kości piętowej w 2 rzutach: 85,00 zł


45. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w 2 rzutach: 130,00 zł


46. Baryt: 50,00 zł


47. Urografia ( 50ml – 1 ampułka): 50,00 zł


48. Cystografia: 110,00 zł


49. Zdjęcie śródstopia lub śródręcza (porównawcze): 85,00 zł


50. Reprodukcja obrazu z płyty CD na błonę – 1 szt.: 45,00 zł


51. Stitching całego kręgosłupa: 200,00 zł


52. Stitching kończyn dolnych: 150,00 zł

Laboratorium Centralne

 

HEMATOLOGIA

 


1. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF : 15,00 zł


2. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF + retikulocyty : 27,00 zł


3. Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa: 25,00 zł


4. Krwinki płytkowe pobrane na tromboexact: 15,00 zł


5. Odczyn Biernackiego ( OB ): 12,00 zł


6. Mielogram: 150,00 zł

 

ANALITYKA OGÓLNA

 


7. Badanie ogólne moczu : 15,00 zł


8. Białko Bence a -Jonesa w moczu: 25,00 zł


9. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 50,00 zł


10. Płyn z jam ciała – badanie ogólne: 50,00 zł


11. Badanie ogólne kału: 40,00 zł


12. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


13. Krew utajona w kale: 25,00 zł


14. Badanie kału na jaja pasożytów: 35,00 zł


15. Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsików: 30,00 zł


16. Test na antygen lamblii w kale: 40,00 zł


17. Badanie kału na obecność antygenu Rotawirusów i Adenowirusów : 30,00 zł


18. Wykrycie obecności Antygenu Helicobacter pylori w kale: 30,00 zł


19. Wykrycie obecności Antygenu Campylobacter spp. w kale: 30,00 zł


20. Wykrycie obecności Antygenu Norowirusów w kale: 50,00 zł


21. Wykrycie obecności Antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg oddechowych: 55,00 zł


22. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale : 100,00 zł


23. Grypa A/B ( test jakościowy ): 50,00 zł


24. Narkotyki w moczu ( 10 narkotyków – test jakościowy ): 60,00 zł


25. Badanie w kierunku Demodex follikulorum : 30,00 zł


26. Streptococcus A: 50,00 zł


27. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


28. Antygen Legionella pneumophila: 80,00 zł


29. Test COMBO (SARS COV-2, FLU A/B, RSV): 60,00 zł

 

KOAGULOLOGIA

 


30. Antytrombina III ( aktywność ) : 40,00 zł


31. Białko C: 100,00 zł


32. Białko S: 120,00 zł


33. APC-R- Oporność na aktywne Białko C ( APCR ): 80,00 zł


34. Antykoagulant tocznia – test przesiewowy: 70,00 zł


35. Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia: 150,00 zł


36. HIT- małopłytkowość poheparynowa ( HIT): 200,00 zł


37. Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ): 16,00 zł


38. Czas protrombinowy i wskaźnik INR : 16,00 zł


39. Czas trombinowy ( TT ): 25,00 zł


40. D-DIMER – ilościowo: 50,00 zł


41. Fibrynogen: 22,00 zł


42. Czynnik von Willebranda – aktywność: 110,00 zł


43. Czynnik von Willebranda – steżenie: 80,00 zł

 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: surowica)

 


44. Albumina : 17,00 zł


45. ALT – Aminotransferaza alaninowa: 13,00 zł


46. AST – Aminotransferaza asparaginowa: 13,00 zł


47. ALT + AST: 26,00 zł


48. Amylaza: 16,00 zł


49. Białko całkowite: 17,00 zł


50. Białko C-reaktywne ( CRP ): 24,00 zł


51. Czynnik reumatoidalny ( RF ): 35,00 zł


52. Antystreptolizyna O ( ASO ): 30,00 zł


53. Bilirubina całkowita: 15,00 zł


54. Bilirubina zestryfikowana: 17,00 zł


55. Cholinesteraza: 25,00 zł


56. Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ): 20,00 zł


57. Fosfataza alkaliczna ( ALP ): 16,00 zł


58. GGTP- Gamma-glutamylotranspeptydaza: 16,00 zł


59. Próby wątrobowe ( AST + ALT + BILIRUBINA ): 41,00 zł


60. CK- Kinaza fosfokreatynowa: 20,00 zł


61. CK MB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB: 40,00 zł


62. Glukoza w surowicy: 13,00 zł


63. Kreatynina: 14,00 zł


64. Kwas moczowy: 14,00 zł


65. Lipaza: 40,00 zł


66. Mocznik: 14,00 zł


67. Cholesterol całkowity (CHOL ): 13,00 zł


68. Cholesterol HDL : 16,00 zł


69. Cholesterol LDL: 16,00 zł


70. Triglicerydy ( TG ): 16,00 zł


71. Lipoproteina a – LP(a): 60,00 zł


72. Profil lipidowy ( CHOL + HDL +LDL +TG ): 55,00 zł


73. Fosfor w surowicy: 15,00 zł


74. Magnez w surowicy: 15,00 zł


75. Wapń całkowity w surowicy: 15,00 zł


76. Wapń zjonizowany w surowicy: 25,00 zł


77. Żelazo : 15,00 zł


78. Krzywa żelazowa ( 0, 30, 60, 120, 180, 360 minut ): 80,00 zł


79. Całkowita zdolność wiązania żelaza ( TIBC ): 30,00 zł


80. Transferyna: 50,00 zł


81. Alkohol w surowicy : etanol: 50,00 zł


82. Osmolalność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 45,00 zł


83. Osmolarność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 45,00 zł


84. Jonogram : sód –potas-chlorki w surowicy: 35,00 zł


85. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej ( gazometria : 35,00 zł

 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: mocz)

 


86. Albumina w moczu : 18,00 zł


87. Amylaza w moczu: 17,00 zł


88. Kreatynina w moczu: 17,00 zł


89. Wskażnik albumina/kreatynina ( ACR ): 30,00 zł


90. Klirens kreatyniny – DZM: 24,00 zł


91. Białko w moczu – próbka jednorazowa: 17,00 zł


92. Kwas moczowy w moczu – próbka jednorazowa : 20,00 zł


93. Fosfor w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


94. Glukoza w moczu –próbka jednorazowa: 17,00 zł


95. Magnez w moczu – próbka jednorazowa: 23,00 zł


96. Mocznik w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


97. Jonogram : sód – potas – chlorki w moczu – próbka jednorazowa: 40,00 zł


98. Wapń całkowity w moczu – próbka jednorazowa: 20,00 zł


99. Dobowe wydalanie białka – DZM: 17,00 zł


100. Dobowe wydalanie sodu – potasu – chlorków – DZM: 40,00 zł


101. Dobowe wydalanie glukozy – DZM: 17,00 zł


102. Dobowe wydalanie fosforu – DZM: 20,00 zł


103. Dobowe wydalanie kwasu moczowego – DZM: 20,00 zł


104. Dobowe wydalanie magnezu – DZM: 23,00 zł


105. Dobowe wydalanie mocznika – DZM: 20,00 zł


106. Dobowe wydalanie wapnia – DZM: 20,00 zł


107. Dobowe wydalanie kreatyniny – DZM: 17,00 zł


108. Osmolalność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ) : 45,00 zł


109. Osmolarność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 45,00 zł

 

BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ

 


110. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo i po 2 h ) – 2 punktowa: 26,00 zł


111. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo , po 1 h i po 2 h ) – 3 punktowa: 39,00 zł


112. Hemoglobina glikowana – HbA1C w krwi pełnej: 42,00 zł


113. Amoniak w osoczu: 40,00 zł


114. Mleczany ( EDTA + fluorek ): 26,00 zł


115. Glukoza w osoczu : 13,00 zł

 

IMMUNOCHEMIA

 


116. AFP – Alfa-fetoproteina: 45,00 zł


117. CA 15-3 – antygen nowotworowy CA 15-3: 60,00 zł


118. CA 19-9 – antygen nowotworowy CA 19-9: 60,00 zł


119. CEA – antygen karcynoembrionalny: 60,00 zł


120. CA 125 – antygen nowotworowy CA 125: 52,00 zł


121. HE-4 – marker raka jajnika: 90,00 zł


122. Wskaźnik ROMA (CA125+HE4): 142,00 zł


123. BHCG – Beta-gonadotropina kosmówkowa: 40,00 zł


124. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – całkowity (PSA ): 50,00 zł


125. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – wolny: 80,00 zł


126. Troponina hs-TnT: 50,00 zł


127. N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B (NT-pro BNP ): 140,00 zł


128. Witamina 25(OH)D3: 65,00 zł


129. Witamina B12: 50,00 zł


130. Kwas foliowy: 55,00 zł


131. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP): 80,00 zł


132. Homocysteina: 70,00 zł


133. Ferrytyna: 45,00 zł


134. Parathormon w osoczu EDTA: 60,00 zł


135. Kalcytonina: 80,00 zł


136. Prokalcytonina: 100,00 zł


137. Interleukina 6: 65,00 zł


138. Cyklosporyna A : 100,00 zł


139. Erytropoetyna: 75,00 zł


140. Wankomycyna: 75,00 zł


141. Karbamazepina : 80,00 zł


142. Kwas walproinowy: 70,00 zł


143. Insulina: 50,00 zł


144. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 2 pkt. (0, 120 minut ): 100,00 zł


145. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 3 pkt. (0, 60,120 minut): 150,00 zł


146. Peptyd C: 60,00 zł


147. Prolaktyna : 42,00 zł


148. Test z metoclopramidem PRL I i PRL II: 84,00 zł


149. Estradiol : 42,00 zł


150. Lutropina ( LH ): 42,00 zł


151. Folitropina ( FSH ): 42,00 zł


152. Progesteron ( PRG ): 42,00 zł


153. Testosteron: 42,00 zł


154. 17-Hydroksyprogesteron: 55,00 zł


155. SHBG – Białko wiążące hormony płciowe : 55,00 zł


156. AMH – Hormon antymullerowski: 170,00 zł


157. DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu : 65,00 zł


158. Androstendion : 70,00 zł


159. Aldosteron: 80,00 zł


160. Kortyzol: 60,00 zł


161. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) : 50,00 zł


162. Hormon wzrostu- Somatotropina GH: 50,00 zł


163. TSH – Tyreotropina: 32,00 zł


164. FT4 – Tyroksyna wolna: 35,00 zł


165. FT3 – Trójjodotyronina wolna : 35,00 zł


166. Testy tarczycowe ( TSH+FT4+FT3 ): 90,00 zł


167. aTPO – Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej: 50,00 zł


168. aTG – Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie: 50,00 zł


169. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH ( ATSHR ): 85,00 zł


170. Tyreoglobulina : 70,00 zł


171. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-I: 80,00 zł


172. Ceruloplazmina: 80,00 zł


173. Poziom litu: 50,00 zł


174. Poziom jodu: 300,00 zł


175. Poziom cynku , ilościowo: 90,00 zł


176. Poziom miedzi ilościowo: 65,00 zł


177. Poziom ołowiu, ilościowo: 100,00 zł


178. Oznaczenie przeciwciał anty SARS -CoV-2: 120,00 zł


179. Wskaźnik Homa: 65,00 zł


180. EndomKIT (wczesne wykrycie Endometriozy): 550,00 zł

 

WIRUSOLOGIA

 


181. Antygen HBs : 30,00 zł


182. Przeciwciała anty HBs: 42,00 zł


183. Przeciwciała anty HBc klasy IgM: 85,00 zł


184. Przeciwciała anty HBc klasy IgG: 85,00 zł


185. Przeciwciała anty HCV: 50,00 zł


186. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24: 55,00 zł


187. Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni ): 350,00 zł


188. Test potwierdzenia HBsAg – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni: 90,00 zł


189. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgM – test jakosciowy: 52,00 zł


190. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgG – test ilościowy: 52,00 zł


191. Toxoplazmoza IgM+ IgG: 104,00 zł


192. Badanie poziomu awidnościI gG przeciwko Toxoplazma: 110,00 zł


193. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM: 60,00 zł


194. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG: 60,00 zł


195. Różyczka IgM+IgG: 115,00 zł


196. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM: 60,00 zł


197. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG: 60,00 zł


198. Cytomegalia IgM+IgG: 120,00 zł


199. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgM: 60,00 zł


200. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgG: 60,00 zł


201. Borelioza IgM +IgG: 120,00 zł


202. Borelioza IgM met. Western-blot: 150,00 zł


203. Borelioza IgG met. Western-blot: 150,00 zł


204. Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły: 20,00 zł


205. Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 100,00 zł


206. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM: 85,00 zł


207. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG: 85,00 zł


208. Przeciwciała anty HAV IgM : 80,00 zł


209. Przeciwciała przeciwko Giardia ( Lamblia ) – IgG, IgM: 165,00 zł


210. EBV ( Epstein – Barr virus ) VCA IgM: 100,00 zł


211. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EBNA: 100,00 zł


212. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EA: 100,00 zł


213. Babeszjoza IgM: 220,00 zł


214. Babeszjoza IgG: 220,00 zł


215. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgA: 90,00 zł


216. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgG: 90,00 zł


217. Ospa IgM: 70,00 zł


218. Ospa IgG: 70,00 zł


219. Bruceloza IgM: 120,00 zł


220. Bruceloza IgG: 120,00 zł


221. Chlamydia trachomatis IgA: 75,00 zł


222. Chlamydia trachomatis IgG: 80,00 zł


223. Chlamydia trachomatis IgM: 80,00 zł


224. Yersinia enterocolitica IgA: 100,00 zł


225. Yersinia enterocolitica IgG: 100,00 zł


226. Yersinia enterocolitica IgM: 100,00 zł


227. Yersinia enterocolitica IgA , IgM, IgG: 250,00 zł


228. Mycoplazma pneumoniae IgM: 80,00 zł


229. Mycoplazma pneumoniae IgG: 90,00 zł


230. Chlamydia pneumoniae IgM: 90,00 zł


231. Chlamydia pneumoniae IgG: 90,00 zł


232. Przeciwciała przeciwko kardiolipinie ( IgG ,IgM ): 90,00 zł


233. Przeciwciała przeciwko beta 2-glikoproteinie ( IgM,IgG ): 90,00 zł


234. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA i IgG met.Elisa: 130,00 zł


235. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG i IgM – CELIAKIA: 130,00 zł


236. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgA met.IIF: 80,00 zł


237. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG met.IIF: 80,00 zł


238. Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego ( anty GAD ) IgG – ilosciowo: 80,00 zł


239. ANA 1 met.IIF , test przesiewowy: 65,00 zł


240. ANA 2 met.IIF i DID ENA screening: 120,00 zł


241. ANA 3 met. immunoblot ( 16 alergenów ): 150,00 zł


242. Coronavirus SARS-CoV-2- jakościowo: 400,00 zł


243. Wirus EBV IgG EA: 100,00 zł

 

BIAŁKA

 


244. Immunoglobulina A : 40,00 zł


245. Immunoglobulina G: 40,00 zł


246. Immunoglobulina M: 40,00 zł


247. Proteinogram w surowicy: 40,00 zł


248. Immunofiksacja w surowicy: 140,00 zł


249. Immunofiksacja w moczu: 190,00 zł


250. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda : 180,00 zł


251. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu: 200,00 zł


252. Immunoglobulina E całkowita: 40,00 zł


253. Beta 2 mikroglobulina: 60,00 zł


254. Aspergillus- antygen krążący: 210,00 zł


255. PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH ( 21 alergenów ) ALERGOLOGIA: 175,00 zł


256. PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH ( 21 alergenów ): 175,00 zł


257. PANEL ALERGENÓW MIESZANY ( PEDIATRYCZNY )- 28 alergenów: 175,00 zł


258. IgE sp. – jeden składnik: 50,00 zł


259. IgE sp. – mieszanka – jeden typ: 65,00 zł


260. Yersinia spp. IgM: 85,00 zł


261. Yersinia spp. IgG: 85,00 zł

 

SEROLOGIA

 


262. Grupa krwi: 50,00 zł


263. Pośredni test antyglobulinowy – PTA: 50,00 zł


264. Bezpośredni test antyglobulinowy – BTA: 50,00 zł


265. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D: 60,00 zł


266. Próba zgodności serologicznej – 1 jednostka: 50,00 zł


267. Próba zgodności serologicznej – 2 jednostki: 90,00 zł


268. Próba zgodności serologicznej – 3 jednostki: 120,00 zł


269. Próba zgodności serologicznej – 4 jednostki: 140,00 zł


270. Próba zgodności serologicznej – 5 jednostek: 150,00 zł


271. Próba zgodności serologicznej – 6 jednostek: 180,00 zł


272. Rozmrażanie osocza – 1 jednostka: 30,00 zł


273. Rozmrażanie osocza – 2 jednostka: 60,00 zł


274. Rozmrażanie osocza – 3 jednostka: 90,00 zł


275. Rozmrażanie osocza – 4 jednostka: 120,00 zł

 

INNE

 


276. Pojemnik na mocz: 1,00 zł

 

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 


277. Pakiet profilaktyka (Morfolofia, OB., Na, K, Cl,Wapń, Magnez, Profil lipidowy, Glukoza, Mocznik, Kreatynina, TSH): 170,00 zł


278. Pakiet zdrowa kobieta ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 350,00 zł


279. Pakiet zdrowa kobieta 30+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat): 550,00 zł


280. Pakiet zdrowa kobieta 40+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, GGTP, Insulina): 640,00 zł


281. Pakiet zdrowy mężczyzna 20+( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 350,00 zł


282. Pakiet zdrowy mężczyzna 30+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat): 440,00 zł


283. Pakiet zdrowy mężczyzna 40+ ( Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, kwas moczowy, PSA, GGTP, Fosor): 520,00 zł


284. Pakiet hormony kobiece (Estradiol, FSH, Progesteron, LH): 135,00 zł


285. Pakiet zaburzenia miesiaczkowania (Estradiol, FSH, Progesteron, PRL, LH): 170,00 zł


286. Pakiet kobiet w ciąży (Morfologia krwi, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Różyczka IgM, Różyczka IgG, CMV IgG, CMV IgM, Ag HBS, WR-kiła, Grupa krwi, TSH, Żelazo, anty-HIV): 500,00 zł


287. Pakiet kobiet przed ciążą (Morfologia krwi, TSH, FT4, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Wapń, CMV IgG, CMV IgM, kwas foliowy, Różyczka IgM, Różyczka IgG, Żelazo, Witamina 25 (OH)D3, anty-HIV, AG HBS): 580,00 zł


288. Pakiet antykoncepcja hormonalna (Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Czas protrombinowy, D-Dimery, APTT): 155,00 zł


289. Pakiet zdrowe serce (Homocysteina, CRP, Profil lipidowy, Glukoza, Kwas mocz., NT-pro-BNP, D-Dimery, CK-MB, Elektrolity (Na, K, Cl)): 350,00 zł


290. Pakiet hormony męskie (FSH, LH, PRL, TSH, Testosteron): 160,00 zł


291. Pakiet lipidowy (Profil lipidowy, kwas moczowy): 55,00 zł


292. Pakiet zdrowe dziecko (Morfologia krwi, CRP, ASO, Fosfataza zasadowa, Wapń, IgE całkowite, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, TSH, Żelazo, Glukoza, Kreatynina): 235,00 zł


293. Pakiet cukrzycowy (Glukoza, HbA1C): 44,00 zł


294. Pakiet tarczyca (TSH, FT3, FT4): 90,00 zł


295. Pakiet tarczyca plus (TSH, FT3, FT4, aTPO, aTG): 160,00 zł


296. Pakiet zdrowe jelita ( Kalprotektyna, Krew utajona, Kał badanie ogólne): 100,00 zł


297. Pakiet zdrowa wątroba (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, p/c anty-HCV, Ag HBS): 140,00 zł


298. Pakiet zdrowa trzustka (Amylaza, Glukoza, Lipaza, profil lipidowy): 100,00 zł


299. Pakiet metaboliczny (Glukoza, Profil lipidowy, Kreatynina, Mocznik, Białko całkowite, Albuminy, Bilirubina całkowita, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Żelazo, Aspat, Alat, Dehydrogenaza mleczanowa, TSH): 230,00 zł


300. Pakiet zdrowe nerki ( Elektrolity (NA, K, Cl),Mocznik, Kreatynina, kwas moczowy, Białko całkowite): 75,00 zł


301. Pakiet reumatyczny (ASO, CRP, Morfologia krwi, RF, kwas moczowy, aCCP, ANA): 210,00 zł


302. Pakiet osteoporoza (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Wapń, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, Parathormon): 150,00 zł


303. Pakiet elektrolity (Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez,Wapń, Fosfor): 65,00 zł


304. Pakiet niedokrwistość (Morfologia krwi, Żelazo, Ferrytyna, Transferyna, OB., Witamina B12, Kwas foliowy): 190,00 zł


305. Pakiet insulinooporność (Glukoza, Insulina, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Amylaza, HbA1C, Profil lipidowy, Kwas moczowy): 200,00 zł


306. Pakiet Insulinooporność plus (Krzywa cukrowa 3 pkt, Krzywa insulinowa 2 pkt, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Amylaza, HbA1C, Lipaza, Fosfataza zasadowa, TSH, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Witamina B12, Witamina25(OH)D3, Ferrytyna, Kortyzol, Kwas moczowy): 580,00 zł


307. Pakiet stres (Morfologia krwi, Profil lipidowy, TSH, Ferrytyna, Wapń, Magnez, Witamina 25(OH)D3, Kortyzol, Witamina B12, Kwas foliowy, Prolaktyna, Testosteron): 390,00 zł


308. Pakiet zdrowy mózg (Morfologia, Glukoza, Profil lipidowy, Jonogram, APTT, czas protrombinowy): 120,00 zł

Pracownia bakteriologiczna


1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 85,00 zł


5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła,jamy ustnej, ucha, skóry,pochwy, rany, płynu z jamy ciała – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 100,00 zł


6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 130,00 zł


7. Posiew moczu: 36,00 zł


8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł

Kserokopia dokumentów


1. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej do celów kontynuacji leczenia – pierwsza – bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


2. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej – pierwsza – bezpłatna kolejna – kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


3. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – pierwsza – bezpłatna kolejna – kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


4. Sporządzenie wyciagu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych ( o ile jest to możliwe): wg rozporządzenia NFZ


5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji (np: sąd, prokuratura, policja) – 1 pytanie: 20,00 zł


6. Wysłanie dokumentacji pocztą oraz koszty biurowe: Polecony A – 5,50 Polecony B – 7,50 Koperta 0,50


7. Kserokopia dokumentacji: 1,00 zł

BHP


1. Kompleksowa obsługa BHP: cena indywidualna


2. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny): 60,00 zł


3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. robotniczym: 70,00 zł


4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. Admin-biurowym: 70,00 zł


5. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami: 80,00 zł


6. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców: 150,00 zł


7. Dokumentacja powypadkowa: 350,00 zł – 550,00 zł


8. Ocena ryzyka zawodowego : 150,00 zł

Poradnia ginekologiczno-połoznicza


1. Porada lekarska specjalsty: 200,00 zł


2. Badanie cytologiczne nie objęte programem profilaktyki NFZ: 50,00 zł


3. Biocenoza pochwy (czystość pochwy): 18,00 zł

Ginekologia i położnictwo


1. Badanie KTG: 30,00 zł


3. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna : 350 ,00 zł/12h


4. Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunieciem jajawodu/ów i jajnika/ów z kolpouretrocystopeksją: od 5500,00 zł


5. Całkowita brzuszna histerektomia z usunieciem jajawodu/ów i jajnika/ów z częściowycm wycieciem p[ochwy: od 5500,00 zł


6. Histerektomia pochwowa: od 5060,00 zł


7. Histerektomia pochwowa z podwieszeniem pocghwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego: od 6600,00 zł


8. Histerektomia pochwowa z operacją naprawczą przepukliny jelita (enterocoele) z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy: od 5500,00 zł


9. Histeroskopia operacyjna z wyłyzeczkowaniem jamy macicy, pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist-pat: od 2600,00 zł


10. Abrazja diagnostyczna: od 2200,00 zł


11. Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych – usuniecie rodzacych się mięśniaków drogą pochwową: od 3000,00 zł


12. Kolposkopia: od 385,00 zł


13. Konizacja chirurgiczna szyjki macicy: od 3000,00 zł


14. Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej: od 2000,00 zł


15. Laparoskopia diagnostyczna: od 3500,00 zł


16. Laparoskopia operacyjna wycięcie mięśniaków: od 5060,00 zł


17. Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową: od 5500,00 zł


18. Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika: od 3850,00 zł


19. Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika)- z badaniem hist-pat. Jedno/obustronnie: od 4400,00 zł


20. Laproskopowe wytłuszczenie torbieli jajników z badaniem histopatologicznym: od 5566,00 zł


21. Operacja nietrzymania moczu z uzyciem taśmy TVT/TOT opracha powieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu: od 3750,00 zł


22. Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika z podwiesz. Pochwy – całkowita brzuszna histerektomia z kolpouretrocystopeksją: od 6600,00 zł


23. Operacja usunięcia macicyz usunięciem jajowodu i jajnika – całkowita brzuszna histerektomia z częściowym wycięciem pochwy: od 9900,00 zł


24. Pobranie wycinków z tarczycy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy: od 2000,00 zł


25. Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią: od 700,00 zł


26. Subtotalna lub całkowita histerektomia po cięciu cesarskim: od 6600,00 zł


27. Usuniecie wkaldki wewnątrzmacicznej: od 350,00 zł


28. Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej: od 2420,00 zł


29. Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej: od 2420,00 zł


30. Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina: od 1980,00 zł


31. Wyłuszczenie jamy macicy: od 1800,00 zł


32. Wyłyżeczkowanie jamy macicy: 1 800,00 zł


33. Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczkowaniem jamy macicy: od 1800,00 zł


34. Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina: od 2000,00 zł


35. Założenie wkładki wewnątrzmacicznej: od 800,00 zł


36. Wizyta położniej w domu pacjentki: 300,00 zł


37. Załozenie wkładki zwykłej w znieczuleniu ogólnym: 1 500,00 zł


38. Założenie wkładki MIRENA w znieczuleniu ogólnym: 2 000,00 zł


39. Poród poprzez cesarskie cięcie plus pobyt osoby towarzyszacej: 4 000,00 zł


40. Korzystanie przez osobę towarzyszacą z indywidualnej Sali połogowej bez wyżywienia: 300,00 zł/dobę


41. Wyżywienie osoby korzystajacej z indywidualnej Sali połogowej : 40,00 zł/ dobę

Neonatologia


1. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna nad:


noworodek donoszony: 400,00 zł/12h


noworodek niedonoszony: 600,00 zł/12h


2. Wizyta pielęgniarki noworodkowej w domu pacjenta (pierwsza kąpiel, itp.): 250,00 zł


3. Wykonanie dodatkowych czynności (mierzenie, ważenie, pielęgnacja pępka) : 40,00 zł


4. Odciaganie przy nawale pokarmu : 35,00zł/h


5. Badanie słuchu u noworodka: 50,00 zł

Poradnia dermatologiczna


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Biopsja diagnostyczna skóry : 200,00 zł


3. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 5 : 100,00 zł


4. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 10: 200,00 zł


5. Usuwanie włókniaków (e-koagulacja) do 10 zmian: 100,00 zł


6. Usuniecie/ klinowe wyciecie paznokcia: 150,00 zł


7. Proste wycięcie zmiany skórnej (tułów/kończyny) ze zbliżeniem brzegów i założeniem szwów: 250,00 zł


8. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


9. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


10. Donosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


11. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


12. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni: 30,00 zł


13. Badanie mikologiczne hodowla mikologiczna: 75,00 zł


14. Badanie mikologiczne preparat bezposredni+ hodowla mikologiczna: 85,00 zł


15. Badanie mikologiczne na demodex (skóra): 30,00 zł


16. Badanie mikologiczne na demodex (rzęsy): 30,00 zł


17. Badanie mikologiczne na demodex (dwie okoloce np. rzęsy+ skóra): 40,00 zł


18. Badanie mikologiczne w kierunku scabies: 50,00 zł


19. Załozenie nitki pod wał paznokciowy+ hodowla mikologiczna: 95,00 zł


20. Badanie mikologiczne -badanie wrażliwosci grzybów na leki (grzyby drożdżoidalne): 50,00 zł


21. Badanie mikologiczne -hodowla mikologiczna + badanie wrażliwości grzybów na leki : 105,00 zł


22. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


23. Peeling medyczny – Kwas trójchlorooctowy TCA – twarz: 200,00 zł


24. Peeling medyczny – Kwas trójchlorooctowy – wokół oczu : 150,00 zł


25. Peeling medyczny – Kwas glikolowy: 150,00 zł


26. Peeling medyczny – Kwas glikolowy + kwas kojowy: 200,00 zł


27. Peeling medyczny – Kwas glikolowy +kwas cytrynowy: 200,00 zł


28. Peeling medyczny – Kwas glikolowy + kwas migdałowy: 200,00 zł


29. Peeling medyczny – Kwas migdałowy: 180,00 zł

Poradnia alergologiczna


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


3. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


4. Donosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


5. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


6. Spirometria: 70,00 zł


7. Spirometria – próba rozkurczowa: 120,00 zł


8. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł

Poradnia chirurgii onkologicznej


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł

Medycyna Pracy

Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.


1. Badanie lekarskie oraz wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy (okresowe lub kontrolne lub wstępne): 80,00 zł


2. Lekarskie badanie orzecznicze na pozwolenie na broń: 150,00 zł


3. Badanie sanitarno- epidemiologiczne z wpisem do książeczki : 60,00 zł


4. Badanie sanitarno- epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia: 60,00 zł


5. Badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia: 80,00 zł


6. Badanie audiometryczne: 55,00 zł


7. Badanie narządu głosu (nauczyciel): 60,00 zł


8. Badanie widzenia zmierzchowegoi wrażliwości na olśnienie: 60,00 zł


9. Konsultacja lekarza specjalisty – laryngologa: 45,00 zł


10. Konsultacja lekarza specjalisty – neurologa: 40,00 zł


11. Konsultacja lekarza specjalisty – okulisty: 50,00 zł


12. Wydanie świadectwa dobrego widzenia: 25,00 zł


13. Badania psychologiczne egzaminatora: 150,00 zł


14. Badania psychologiczne instruktora jazdy: 150,00 zł


15. Badania psychologiczne kandydata na kierowcę: 150,00 zł


16. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych: 90,00 zł


17. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


18. Badania psychologiczne kierowcy: 150,00 zł


19. Badania psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 97,00 zł


20. Badania psychologiczne marynarzy: 240,00 zł


21. Badania psychologiczne motorniczego: 150,00 zł


22. Badania psychologiczne operatora cięzkich maszyn budowlanych: 90,00 zł


23. Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


24. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig: 90,00 zł


25. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


26. Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej: 297,00 zł


27. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: 123,00 zł


28. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością albo bezpośrednio zatrudnionych przy obrocie mat.wybuchowymi,bronią,amunicją oraz wyro: 123,00 zł


29. Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego: 150,00 zł


30. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu: 150,00 zł


31. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających: 150,00 zł


32. Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy: 129,00 zł


33. Badanie psychologiczne osoby,która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych: 150,00 zł


34. Badanie psychologiczne pracownika dozoru technicznego: 123,00 zł


35. Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej: 375,00 zł


36. Dodatkowe badanie psychologiczne: 83,00 zł


37. Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim u pracodawcy: 75,00 zł


38. Wizytacja stanowiska pracy: 200,00 zł


39. Udział lekarza medycyny pracy w komisjii BHP: 300,00 zł


40. Wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy wymagane do starostwa lub wydziału komunikacji: 120,00 zł


41. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę wraz z konsultacją okulistyczną oraz badaniem labolatoryjnym: 200,00 zł


42. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę bez konsultacji okulistycznej oraz badania labolatoryjnego: 150,00 zł


43. Konsultacja psychiatryczna: 220,00 zł

Kuchnia (Posiłki wydawane na zewnątrz. Brak możliwości konsumpcji na miejscu)


1. Śniadanie: 10,00 zł


2. Obiad – zupa: 6,00 zł


3. Obiad – drugie danie: 19,00 zł


4. Kolacja: 10,00 zł


5. Abonement obiadowy miesieczny (II danie): 330,00 zł


6. Posiłek regeneracyjny (zupa z wkładką): 7,00 zł


7. Koktajle : 15,00 zł


8. Usługi cateringowe: ceny umowne


9. Opakowanie styropianowe obiadowe: 2,00 zł


10. Bułka z szynkąn i warzywami: 8,00 zł


11. Bułka z serem i warzywami: 8,00 zł


12. Ciasto – porcja : 5,00 zł


13. Sałatka z kurczakiem i sosem vinegret: 20,00 zł


14. Sałatka z tuńczykiem i sosem vinegret: 20,00 zł


15. Sałatka z łososiem i jajkiem: 25,00 zł


16. Musli z jogurtem naturalnym i świeżymi owocami: 12,00 zł


17. Abonament na sałatkę z kurczakiem/tuńczykiem: 370,00 zł

Transport


1. W obrębie miasta Goleniów: 150,00 zł


2. Poza obręb miasta Goleniów: 150,00 zł ryczałt + 4,50 zł/km


3. Wniesienie pacjenta na piętro: 40,00 zł/piętro

Szczepienia ochronne


1. Infanrix Hexa (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 215,00 zł


2. Infanrix IPV Hib (błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilus influenzae t. B): 160,00 zł


3. Infanrix DTPa (błonica, tężec, krztusiec): 80,00 zł


4. Rotarix (rotawirusy): 330,00 zł


5. Rotarix wraz z badaniem lekarskim (rotawirusy): 350,00 zł


6. Engerix B (WZW B): 90,00 zł


7. Engerix B wraz z badaniem lekarskim (WZW B): 125,00 zł


8. Synflorix (Streptococcus pneumoniae – pneumokoki): 215,00 zł


9. Cervarix (wirus brodawczaka ludzkiego, HPV): 310,00 zł


10. Varilrix (ospa wietrzna): 230,00 zł


11. Twinrix Adult (WZW A+B): 200,00 zł


12. Havrix Junior (WZW A): 125,00 zł


13. Havrix Adult (WZW A): 195,00 zł


14. Boostrix Polio (błonica, tężec, krztusiec, polio): 115,00 zł


15. Boostrix (błonica, tężec, krztusiec): 110,00 zł


16. Priorix (odra, świnka, różyczka): 100,00 zł


17. Hiberix (haemophilus influenzae t. B): 50,00 zł


18. Priorix Tetra (odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna): 300,00 zł


19. HEXACIMA (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 250,00 zł


20. HEXACIMA wraz z badaniem lekarskim (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 270,00 zł


21. PENTAXIM (błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilus influenzae t. B) : 160,00 zł


22. BEXSERO (Meningokoki t. B): 440,00 zł


23. BEXSERO wraz z badaniem lekarskim (Meningokoki t. B): 460,00 zł


24. Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim: 75,00 zł


25. Szczepienie przeciwko grypie : 60,00 zł


26. ADACEL (błonica, tężec, krztusiec bezkomórkowy): 120,00 zł

Rehabilitacja


1. Wizyta fizjoterapeutyczna – 45 min.: 100,00 zł


2. Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych – 45-60 min.: 120,00 zł


3. Nauka czynności lokomocji – 30 min.: 50,00 zł


4. Wyciągi- 20 min.: 50,00 zł


5. Inne formy usprawnienia : 15,00 zł


6. Masaż suchy- częściowy – 20 min.: 60,00 zł


7. Masaż podwodny- hydropowietrzny – 15-20 min.: 30,00 zł


8. Galwanizacja- 15-20 min.: 20,00 zł


9. Jonofereza-20 min.: 20,00 zł


10. Elektrostymulacja- 20-25 min.: 25,00 zł


11. Tonoliza – wg. programu: 25,00 zł


12. Prądy diadynamiczne – 10 min.: 20,00 zł


13. Prądy interferencyjne – 20 min.: 20,00 zł


14. Prądy tens 15-20 min. : 20,00 zł


15. Prądy treberta – 15-20 min.: 20,00 zł


16. Prądy Kotza – 15-20 min.: 20,00 zł


17. Ultradźwięki miejscowe – 6-8 min.: 25,00 zł


18. Ultrafonoreza : 25,00 zł


19. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15-20 min. /wg programu: 20,00 zł


20. Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 15-20 min./wg programu: 20,00 zł


21. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20-30 min.: 20,00 zł


22. Laseroterapia- skaner – 6 -12 min.: 12,00 zł


23. Laseroterapia punktowa – 6-10 min.: 30,00 zł


24. Kąpiel wirowa kończyn – 15-20 min.: 20,00 zł


25. Inne kąpiele – wirowa w tanku- 15-20 min.: 35,00 zł


26. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 min.: 60,00 zł


27. Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 15-20 min.: 50,00 zł


28. Pionizacja 30 min.: 50,00 zł


29. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – 20-30 min.: 50,00 zł


30. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – 20-30 min.: 50,00 zł


31. Ćwiczenia Izometryczne – 20-30 min.: 50,00 zł


32. Indywidualna praca z pacjentem (np. Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukcji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- 30 min.: 80,00 zł


33. Krioterapia miejscowa (pary azotu): 12,00 zł


34. Ćwiczenia wspomagane – 15-20 min.: 15,00 zł


35. Naświetlenie promieniami IR, UV – miejscowe – 15 min.: 20,00 zł


36. Porada lekarska rehabilitacyjna: 200,00 zł


37. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych : 220,00 zł


38. Fala uderzeniowa : 65,00 zł


39. Fala uderzeniowa – pakiet 5 zabiegów: 300,00 zł


40. Fala uderzeniowa – pakiet 10 zabiegów: 600,00 zł

Inne


1. Wynajem drobnego sprzętu medycznego: 150,00 zł/miesiąc kaucja 300,00 zł


2. Wynajem łóżka : 200,00 zł/miesiąc + kaucja 300,00 zł


3. Badanie lekarskie osobom zatrzymanym: 200,00 zł


4. Pobranie krwi osobom zatrzymanym: 80,00 zł


5 Badanie dla Policji na poziom narkotyków w moczu (10 narkotyków – test jakościowy): 61,50 zł


6 Badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu: 30,00 zł


7 Szybki test płytkowy Antygen SARS-COV-2 : 80,00 zł


8 Zestaw środków ochrony osobistej: 80,00 zł


9 Kroplówka wzmacniająca witaminowa dla Ozdrowieńców (500 ml PWE, 4g MgSO4, 2,5g Vit C): 150,00 zł


10 Kroplówka Thiogamma: 100,00 zł

Poradnia dietetyczna


1. Pierwsza wizyta konsultacyjna: 80,00 zł


2. Wizyta konsultacyjna kontrolna: 50,00 zł


3. Pierwsza wizyta konsultacyjna dla osób posiadający wypis ze szitala w 2016 roku: 30,00 zł


4. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (7 dni): 100,00 zł


5. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (14 dni): 190,00 zł


6. Analiza składu ciała: 30,00 zł

Neurochirurgia


1. Konsultacja neurochirurgiczna: 200,00 zł


2. Blokada stawów pod USG/RTG – pojedynczy staw: 300,00 zł


3. Blokada stawów pod USG/RTG – kilka stawów: 350,00 zł


4. Zabieg z użyciem kriolezji – pojedynczy staw: 600,00 zł


5. Zabieg z użyciem kriolezji – kilka stawów: 700,00 zł

Poradnia Okulistyczna


1. Porada Lekarska : 200,00 zł


2. Autrefraktometr : 50,00 zł


3. Keratometria: 50,00 zł


4. Autorefraktoetria + dobór szkieł cylindrycznych : 200,00 zł


5. Badanie widzenia barw obu oczu : 50,00 zł


6. Badanie przy urazie gałki ocznej : 200,00 zł


7. Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej obu oczu : 150,00 zł


8. Egzoftalometria: 70,00 zł


9. Gonioskopia obu oczu : 150,00 zł


10. Iniekcja podspojówkowa : 150,00 zł


11. Usuwanie wrastających rzęs : 150,00 zł


12. Pomiar ciśnienia śródgałkowego : 60,00 zł


13. Płukanie dróg łzowych 1 oko : 200,00 zł


14. Sondowanie dróg łzowych 1 oko : 300,00 zł


15. Usunięcie ciała obcego ze spojówki : 150,00 zł


16. Usunięcie ciała obcego z rogówki : 200,00 zł


17. Wybarwienie rogówki i ocena : 80,00 zł


18. Plastyka powiek obu oczu : 3 500,00 zł


19. Usunięcie drobnych zmian na powiekach : od 300,00 zł do 600,00 zł


20. Usunięcie gradówki : od 500,00 zł do 600,00 zł


21. Usunięcie kępek żółtych : od 600,00 zł do 1000,00 zł


22. Zdjęcie szwów ze spojówki oka : 100,00 zł


23. Zdjęcie szwów z rogówki oka : 200,00 zł

Poradnia leczenia ran przewlekłych


1. Diagnoza/ konsultacja pielęgniarska pierwszorazowa: 250 zł-300 zł


2. Wizyta pielęgniarska kontrolna: 120,00 zł


3. Usługa wymiana opatrunku (jedna okolica- bez opatrunku): 170,00 zł


4. Usługa wymiana opatrunku (dwie okolice- bez opatrunku): 250,00 zł


5. Opatrunek specjalistyczny: 50,00 zł/okolica


6. Materiał opatrunkowy podstawowy: 20, 00 zł / okolica


7. Konsultacja lekarska pierwszorazowa: 350,00 zł


8. Konsultacja lekarska kontrolna: 330,00 zł


9. Konsultacja mikrobiologiczna: 210,00 zł


10. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 130,00 zł


Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena preparatu bezpośredniego +antybiogram: 130,00 zł


11. Wykonanie pomiaru RR,O2, glikemii: 30,00 zł


12. Koszt dojazdu do pacjenta w ramach poradni leczenia ran przewlekłych (dojazd na terenie Nowogardu): 150,00 zł


13. Koszt dojazdu do pacjenta w ramach poradni leczenia ran przewlekłych (dojazd na terenie Gioleniowa): 100,00 zł

 

Cennik do pobrania
Skip to content