Istnieje możliwość wykonania procedur medycznych w oddziałach Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. wg stawek NFZ.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania za usługi medyczne, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym ( lub zgłaszających się bez wymaganego skierowania- nie dotyczy pracowni RTG) na terenie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

Kliknij, aby otworzyć wybrany cennik. Na rozwiniętym cenniku naciśnij „CTRL+F” wyświetli się filtr wyszukiwania po nazwie.

Usługi medyczne standardowe

 


1. Maseczka: 2,00 zł


2. Konsultacja lekarza specjalisty: 200,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 80,00 zł


4. Badanie EKG z opisem: 25,00 zł


5. Badanie EKG bez opisu: 13,00 zł


6. Enema – lewatywa: 50,00 zł


7. Iniekcja domięśniowa: 35,00 zł + cena leku


8. Iniekcja dożylna: 50,00 zł + cena leku


9. Iniekcja podskórna: 30,00 zł + cena leku


10. Opatrunek mały: 60,00 zł


11. Płukanie żołądka: 110,00 zł


12. Podawanie leku przez pompę infuzyjną: 50,00 zł + cena leku


13. Podłączenie kroplówki: 50,00 zł + cena leku


14. Punkcja lędźwiowa: 80,00 zł


15. Szycie rany: od 50,00 zł


16. Tlenoterapia: 40,00/h


17. Założenie sondy (zgłębnika żołądkowego): 50,00 zł


18. Zdjęcie szwów: od 15,00 zł


19. Znieczulenie miejscowe: 80,00 zł


20. Znieczulenie przewodowe (obersta): 250,00 zł


21. Znieczulenie ogólne – dożylne: 300,00 zł


22. Znieczulenie ogólne – dotchawiczne: 400,00 zł


23. Kontrola leczenia (gojenie ran, duże opatrunki): 100,00 zł


24. Podłączenie kroplówki w domu pacjenta: 150,00 zł


25. Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta: 70,00 zł


26. Iniekcja dożylna w domu pacjenta: 80,00 zł


27. Iniekcja podskórna w domu pacjenta: 60,00 zł


28. Założenie sondy w domu pacjenta: 90,00 zł


29. Cewnikowanie w domu pacjenta: 100,00 zł


30. Dodatkowa opieka pielęgniarska na oddziale szpitalnym: 60,00 zł/godz.


31. Opieka pielęgniarska: 70,00 zł


32. Wydanie zaświadczenia: 40,00 zł


33. Badanie tętna i RR: 20,00 zł


34. Badanie per rectum: 60,00 zł


Pediatria


1. Porada lekarska: 200,00 zł


2. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 30,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego plus posiew na zewnątrz: 70,00 zł


4. Pobranie krwi na zlecenie na zewnątrz: 35,00 zł


5. Pobranie krwi z użyciem Entonox-u: 50,00 zł


6. Łóżko na sali indywidualnej dla osoby towarzyszącej choremu: 30,00 zł/dobę


Poradnia kardiologiczna


1. Konsultacja kardiologiczna wraz z EKG oraz Echo serca: 280,00 zł


2. Konsultacja kardiologiczna uzupełniajaca (np. po Holterze, wizyta kontrolna): 150,00 zł


3. Badanie Holtera EKG (24h): 180,00 zł


4. Badanie Holtera ciśnieniowy (24h): 180,00 zł


5. Echo serca: 200,00 zł


6. Badanie RR (ciśnieniowy): 30,00 zł


7. EKG z opisem: 25,00 zł


8. Próba wysiłkowa EKG na bieżni: 200,00 zł


Chirurgia

 


1. Porada lekarska: 200,00 zł


2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm – małej: 200,00 zł


3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm – dużej: 400,00 zł


4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej: 500,00 zł


5. Zmiana opatrunku małego: 50,00 zł


6. Zmiana opatrunku dużego: 75,00 zł


7. Pobranie wycinka: 300,00 zł


8. Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów, oczyszczanie rany: 75,00 zł


9. Szyna gipsowa krótka: 100,00 zł


10. Szyna gipsowa długa: 150,00 zł


11. Opatrunek gipsowy mały pełny: 100,00 zł


12. Opatrunek gipsowy duży pełny: 150,00 zł


13. Zdjęcie gipsu: 75,00 zł


14. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym drobnych stawów lub kości: 50,00 zł


15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym dużych stawów lub kości: 75,00 zł


16. Repozycja zwichnięcia małego (bez uruchomienia): 200,00 zł


17. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu: 700,00 zł


18. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu plus stabilizacja wew.: 1500,00 zł


19. Chirurgiczne usuniecie kleszcza: od 100,00 do 200,00 zł


20. Cholecystektomia laparoskopowa (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 3500,00 zł


21. Cholecystektomia klasyczna (czas hospitalizacji: 5-7 dni): 3500,00 zł


22. Gastrostomia (czas hospitalizacji: 3-5 dni): 2500,00 zł


23. Guzek sutka (czas hospitalizacji: 1 dzień): 2000,00 zł


24. Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału: 150,00 zł


25. Nacięcie i drenaż ropnia, zastrzału ścięgnistego: 200,00 zł


26. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie miejscowe): 300,00 zł


27. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie ogólne, zpp, zop,itp): 1500,00 zł


28. Nakłucie jamy brzusznej: 400,00 zł


29. Operacja wrastającego paznokcia – z usunięciem płytki paznokciowej: 250,00 zł


30. Operacja wrastającego paznokcia metodą QUENU: 400,00 zł


31. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja): 330,00 zł


32. Polipektomia: 600,00 zł


33. Przepuklina pachwinowa metodą Lichtensteina (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3000,00 zł


34. Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3500,00 do 5000,00 zł


35. Przepuklina pachwinowa obustronna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 5000,00 zł


36. Przepuklina pępkowa (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


37. Przepuklina pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1-2 dni): od 3000,00 zł


38. Przetoka odbytu (mała) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2000,00 zł


39. Rektoskopia (bez badania histopatologicznego): 300,00 zł


40. Szczelina odbytu, wyciecie żylaków odbytu, wycięcie tkanek okolicy odbytu (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2000,00 zł


41. Usunięcie zakrzepu żylaka odbytu: 550,00 zł


42. Usunięcie ciała obcego: od 200,00 zł


43. Usunięcie ciała obcego pod kontrolą RTG: 400,00 zł


44. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu miejscowym: 330,00 zł


45. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu ogólnym, zpp, zop, itp.: 1000,00 zł


46. Wycięcie torbieli włosopochodnej (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 1500,00 zł


47. Wycięcie wyrostka robaczkowego (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


48. Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


49. Wycięcie pojedynczej zmiany: kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka lub inna tkanka do oceny histopatologicznej: 350,00 zł


50. Wycięcie dużej zmiany: duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej, węzły chłonne lub mnogich zmian: od 450,00


51. Wycięcie znamion (bez badań histopatologicznych): 200,00 zł


52. Szycie rany powierzchownej: od 200,00 zł


53. Szycie rany głębokiej( mięśnie, tkanka podskórna): 350,00 zł


54. Usuniecie płytki paznokciowej: 150,00 zł


55. Żylaki kończyn ( dwie nogi) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 3500,00 zł


56. Żylaki kończyn ( jedna noga) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


57. Żylaki odbytu (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 2000,00 zł


58. Punkcja zbiorników płynowych tkanek miękkich pod kontrolą USG: 150,00 zł


59. Punkcja stawów: 200,00 zł


60. Punkcja stawów z podaniem leku, podanie leku do tkanek: 200,00 zł plus cena za lek


61. Wytworzenie przetoki dializacyjnej na naczyniach własnych: 2300,00 zł


62. Badanie histopatologiczne: 44,00 zł


63. Plastyka powiek: 3500,00 zł


Ortopedia


1. Konsultacja lekarza specjalisty: 200,00 zł


2. Artroskopia stawu kolanowego (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 4000,00 zł


Endoskopia


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Kolonoskopia: 400,00 zł


3. Kolonoskopia z wycinkami: 600,00 zł


4. Kolonoskopia z polipektomią <10 mm: 1000,00 zł


5. Gastroskopia: 300,00 zł


6. Gastroskopia z wycinkami: 350,00 zł


Do ceny badania endoskopowego w uzasadnionych przypadkach należy doliczyć:


10. Badanie na obecność H. Pyroli: 15,00 zł


11. Histologię endoskopową: 50,00 zł


12. Pobranie materiału do badania cytologicznego: 50,00 zł


13. Znieczulenie do badania: 200,00 zł


14. Znieczulenie do 2 badań: 350,00 zł


Diagnostyka medyczna - pracownia tomografii komputerowej


1. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu: 300,00 zł


2. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej z kontrastem: 300,00 zł + kontrast i wkład


3. Kontrast i wkład: 260,00 zł


Ultrasonografia


1. USG przeglądowe jamy brzusznej: 150,00 zł


2. USG tętnic kończyn dolnych/górnych: 165,00 zł


3. USG Doppler żył kończyn dolnych/górnych: 165,00 zł


4. USG piersi plus BAC: 120,00 zł


5. USG Doppler tętnic nerkowych: 165,00 zł


6. USG Dopplera tętnic domózgowych (szyjne, kręgowe): 165,00 zł


7. USG tętnic trzewnych (krezkowa górna/pień trzewny): 120,00 zł


8. USG Doppler aorty brzusznej: 165,00 zł


9. USG Doppler jednej wybranej tętnicy (kontrola zmian np.. Tętniaka, zwężenia): 120,00 zł


10. USG przezciemiączkowe: 120,00 zł


11. USG tarczyce/przytaczyce – 120 zł


12. USG ślinianek: 120,00 zł


13. USG tkanek miękkich: 120,00 zł


14. Monitorowanie cyklu: 150,00 zł


15. USG pierwszy lub drugi lub trzeci trymestr ciąży: 250,00 zł


16. USG drugi trymestr ciąży + echo serca: 350,00 zł


17. USG ginekologiczne: 150,00 zł


18. USG położnicze: 250,00 zł


19. Test biochemiczny w zakresie badań prenatalnych β-HCG i PAPP-A: 200,00 zł


20. USG węzłów chłonnych szyjnych: 120,00 zł


21. USG szyi (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki): 220,00 zł


22. USG żebra/żeber (badanie dla potwierdzenia zmiany pourazowej w przypadku ujemnego wyniku zdjecia RTG i klinicznie wysokim prawdopodobieństwie złamania): 100,00 zł


23. USG węzłów chłonnych obwodowych (nad- i podobojczykowych, pachowych i pachwinowych): 120,00 zł


24. USG moszny: 120,00 zł


25. USG układu moczowego (nerki, układy zbiorcze, pęcherz moczowy, gruczoł krokowy): 140,00 zł


26. USG okolicy pępka/kresy białej/ okolic pachwinowych (podejrzenie przepukliny): 120,00 zł


27. USG tkanek powierzchownych (tłuszczaki, włókniaki, krwiaki, zmiany w okolicy krzyżowej,/pośladkowej, innej zmiany w tkance podskórnej): 120,00 zł


Pracownia RTG


1. Zdjęcie klatki piersiowej PA (dorośli): 85,00 zł


2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne: 85,00 zł


3. Pasaż jelitowy: 145,00 zł


4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (dorośli): 85,00 zł


5. Urografia infuzyjna (dorośli): 175,00 zł


6. Zdjęcie czaszki w 3 rzutach: 95,00 zł


7. Zdjęcie czaszki w 2 rzutach: 85,00 zł


8. Zdjęcie celowane kości skroniowych w 2 rzutach: 85,00 zł


9. Zdjęcie twarzoczaszki: 85,00 zł


10. Zdjęcie nosa: 85,00 zł


11. Zdjęcie oczodołów: 85,00 zł


12. Zdjęcie zatok: 85,00 zł


13. Zdjęcie skośne żuchwy 2 strony: 85,00 zł


14. Zdjęcie żuchwy PA: 85,00 zł


15. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych: 85,00 zł


16. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 rzuty: 85,00 zł


17. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego: 85,00 zł


18. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego: 85,00 zł


19. Zdjęcie kręgosłupa L-S 3 rzuty: 95,00 zł


20. Zdjęcie kręgosłupa L-S 2 rzuty: 85,00 zł


21. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego: 85,00 zł


22. Zdjęcie skośne kręgosłupa L-S: 85,00 zł


23. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne: 85,00 zł


24. Zdjęcie kości krzyżowej: 85,00 zł


25. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych: 85,00 zł


26. Zdjęcie kości ogonowej: 85,00 zł


27. Zdjęcie miednicy: 85,00 zł


28. Zdjęcie miednicy małej: 85,00 zł


29. Zdjęcie stawów biodrowych: 85,00 zł


30. Zdjęcie stawów 1 strona: 85,00 zł


31. Zdjęcie mostka 2 rzuty: 85,00 zł


32. Zdjęcie łopatki 2 rzuty: 85,00 zł


33. Zdjęcie stawu barkowego 1 strona: 85,00 zł


34. Zdjęcie kości ramiennej 2 rzuty: 85,00 zł


35. Zdjęcie stawu łokciowego 2 rzuty: 85,00 zł


36. Zdjęcie przedramienia 2 rzuty: 85,00 zł


37. Zdjęcie nadgarstka 2 stawy w 2 rzutach: 85,00 zł


38. Zdjęcie dłoni (stopy) w 2 rzutach: 85,00 zł


39. Zdjęcie palców: 85,00 zł


40. Zdjęcie kości udowej w 2 rzutach: 85,00 zł


41. Zdjęcie stawu kolanowego w 2 rzutach: 95,00 zł


42. Zdjęcie porównawcze stawu kolanowego : 95,00 zł


43. Zdjęcie stawu skokowego w 2 rzutach: 85,00 zł


44. Zdjęcie kości piętowej w 2 rzutach: 85,00 zł


45. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w 2 rzutach: 130,00 zł


46. Baryt: 50,00 zł


47. Urografia ( 50ml – 1 ampułka): 50,00 zł


48. Cystografia: 110,00 zł


49. Zdjęcie śródstopia lub śródręcza (porównawcze): 85,00 zł


50. Reprodukcja obrazu z płyty CD na błonę – 1 szt.: 45,00 zł


51. Stitching całego kręgosłupa: 200,00 zł


52. Stitching kończyn dolnych: 150,00 zł


Laboratorium Centralne


 

HEMATOLOGIA

 

3. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF: 13,50 zł


4. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF + retikulocyty: 20,00 zł


5. Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa: 20,00 zł


6. Krwinki płytkowe pobrane na tromboexact: 15,00 zł


7. Odczyn Biernackiego ( OB ): 10,00 zł


8. Mielogram: 130,00 zł


 

ANALITYKA OGÓLNA

 

9. Badanie ogólne moczu: 13,00 zł


10. Białko Bence a -Jonesa w moczu: 21,00 zł


11. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 32,00 zł


12. Płyn z jam ciała – badanie ogólne: 33,00 zł


13. Badanie ogólne kału: 25,00 zł


14. Kalprotektyna w kale: 60,00 zł


15. Krew utajona w kale: 20,00 zł


16. Badanie kału na jaja pasożytów: 30,00 zł


17. Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsików: 28,00 zł


18. Test na antygen lamblii w kale: 30,00 zł


19. Badanie kału na obecność antygenu Rotawirusów i Adenowirusów: 20,00 zł


20. Wykrycie obecności Antygenu Helicobacter pylori w kale: 30,00 zł


21. Wykrycie obecności Antygenu Campylobacter spp. w kale: 30,00 zł


22. Wykrycie obecności Antygenu Norowirusów w kale: 45,00 zł


23. Wykrycie obecności Antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg oddechowych: 55,00 zł


24. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale: 70,00 zł


25. Grypa A/B ( test jakościowy ): 50,00 zł


26. Narkotyki w moczu ( 10 narkotyków – test jakościowy ): 50,00 zł


27. Badanie w kierunku Demodex follikulorum: 30,00 zł


28. Antygen Streptococcus A: 50,00 zł


 

KOAGULOLOGIA

 

28. Antytrombina III ( aktywność ): 32,00 zł


29. Białko C: 80,00 zł


30. Białko S: 110,00 zł


31. APC-R- Oporność na aktywne Białko C ( APCR ): 60,00 zł


32. Antykoagulant tocznia – test przesiewowy: 60,00 zł


33. Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia: 140,00 zł


34. HIT- małopłytkowość poheparynowa ( HIT): 180,00 zł


35. Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ): 13,00 zł


36. Czas protrombinowy i wskaźnik INR: 13,00 zł


37. Czas trombinowy ( TT ): 20,00 zł


38. D-DIMER – ilościowo: 40,00 zł


39. Fibrynogen: 15,00 zł


40. Czynnik von Willebranda – aktywność: 100,00 zł


41. Czynnik von Willebranda – steżenie: 70,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: surowica)

 

42. Albumina: 12,00 zł


43. ALT – Aminotransferaza alaninowa: 11,00 zł


44. AST – Aminotransferaza asparaginowa: 11,00 zł


45. ALT + AST: 20,00 zł


46. Amylaza: 12,00 zł


47. Białko całkowite: 12,00 zł


48. Białko C-reaktywne ( CRP ): 17,00 zł


49. Czynnik reumatoidalny ( RF ): 25,00 zł


50. Antystreptolizyna O ( ASO ): 25,00 zł


51. Bilirubina całkowita: 12,00 zł


52. Bilirubina zestryfikowana: 15,00 zł


53. Cholinesteraza: 20,00 zł


54. Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ): 16,00 zł


55. Fosfataza alkaliczna ( ALP ): 12,00 zł


56. GGTP- Gamma-glutamylotranspeptydaza: 12,00 zł


57. Próby wątrobowe ( AST + ALT + BILIRUBINA ): 30,00 zł


58. CK- Kinaza fosfokreatynowa: 15,00 zł


59. CK MB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB: 20,00 zł


60. Glukoza w surowicy: 11,00 zł


61. Kreatynina: 12,00 zł


62. Kwas moczowy: 11,00 zł


63. Lipaza: 20,00 zł


64. Mocznik: 12,00 zł


65. Cholesterol całkowity (CHOL ): 12,00 zł


66. Cholesterol HDL: 13,00 zł


67. Cholesterol LDL: 13,00 zł


68. Triglicerydy ( TG ): 13,00 zł


69. Lipoproteina a – LP(a): 35,00 zł


70. Profil lipidowy ( CHOL + HDL +LDL +TG ): 40,00 zł


71. Fosfor w surowicy: 12,00 zł


72. Magnez w surowicy: 12,00 zł


73. Wapń całkowity w surowicy: 12,00 zł


74. Wapń zjonizowany w surowicy: 20,00 zł


75. Żelazo: 12,00 zł


76. Krzywa żelazowa ( 0, 30, 60, 120, 180, 360 minut ): 60,00 zł


77. Całkowita zdolność wiązania żelaza ( TIBC ): 20,00 zł


78. Transferyna: 32,00 zł


79. Alkohol w surowicy : etanol: 40,00 zł


80. Osmolalność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 28,00 zł


81. Osmolarność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 28,00 zł


82. Jonogram : sód –potas-chlorki w surowicy: 20,00 zł


83. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej ( gazometria ): 24,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: mocz)

 

84. Albumina w moczu: 16,00 zł


85. Amylaza w moczu: 14,00 zł


86. Kreatynina w moczu: 14,00 zł


87. Wskażnik albumina/kreatynina ( ACR ): 20,00 zł


88. Klirens kreatyniny – DZM: 20,00 zł


89. Białko w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


90. Kwas moczowy w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


91. Fosfor w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


92. Glukoza w moczu –próbka jednorazowa: 14,00 zł


93. Magnez w moczu – próbka jednorazowa: 18,00 zł


94. Mocznik w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


95. Jonogram : sód – potas – chlorki w moczu – próbka jednorazowa: 25,00 zł


96. Wapń całkowity w moczu – próbka jednorazowa: 14,00 zł


97. Dobowe wydalanie białka – DZM: 12,00 zł


98. Dobowe wydalanie sodu – potasu – chlorków – DZM: 14,00 zł


99. Dobowe wydalanie glukozy – DZM: 25,00 zł


100. Dobowe wydalanie fosforu – DZM: 14,00 zł


101. Dobowe wydalanie kwasu moczowego – DZM: 14,00 zł


102. Dobowe wydalanie magnezu – DZM: 14,00 zł


103. Dobowe wydalanie mocznika – DZM: 14,00 zł


104. Dobowe wydalanie wapnia – DZM: 14,00 zł


105. Dobowe wydalanie kreatyniny – DZM: 14,00 zł


106. Osmolalność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 28,00 zł


107. Osmolarność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 28,00 zł


 

BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ

 

108. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo i po 2 h ) – 2 punktowa: 22,00 zł


109. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo , po 1 h i po 2 h ) – 3 punktowa: 33,00 zł


110. Hemoglobina glikowana – HbA1C w krwi pełnej: 38,00 zł


111. Amoniak w osoczu: 35,00 zł


112. Mleczany ( EDTA + fluorek ): 22,00 zł


113. Glukoza w osoczu: 11,00 zł


 

IMMUNOCHEMIA

 

114. AFP – Alfa-fetoproteina: 41,00 zł


115. CA 15-3 – antygen nowotworowy CA 15-3: 41,00 zł


116. CA 19-9 – antygen nowotworowy CA 19-9: 41,00 zł


117. CEA – antygen karcynoembrionalny: 41,00 zł


118. CA 125 – antygen nowotworowy CA 125: 41,00 zł


119. HE-4 – marker raka jajnika: 65,00 zł


120. Wskaźnik ROMA (CA125+HE4): 106,00 zł


121. BHCG – Beta-gonadotropina kosmówkowa: 37,00 zł


122. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – całkowity (PSA ): 35,00 zł


123. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – wolny: 40,00 zł


124. Troponina hs-TnT: 30,00 zł


125. N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B (NT-pro BNP ): 110,00 zł


126. Witamina 25(OH)D3: 53,00 zł


127. Witamina B12: 40,00 zł


128. Kwas foliowy: 40,00 zł


129. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP): 60,00 zł


130. Homocysteina: 65,00 zł


131. Ferrytyna: 35,00 zł


132. Parathormon w osoczu EDTA: 40,00 zł


133. Kalcytonina: 65,00 zł


134. Prokalcytonina: 70,00 zł


135. Interleukina 6: 50,00 zł


136. Cyklosporyna A: 80,00 zł


137. Erytropoetyna: 60,00 zł


138. Wankomycyna: 60,00 zł


139. Karbamazepina: 45,00 zł


140. Kwas walproinowy: 50,00 zł


141. Insulina: 40,00 zł


142. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 2 pkt. (0, 120 minut ): 80,00 zł


143. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 3 pkt. (0, 60,120 minut): 120,00 zł


144. Peptyd C: 50,00 zł


145. Prolaktyna: 30,00 zł


146. Test z metoclopramidem PRL I i PRL II: 60,00 zł


147. Estradiol: 33,00 zł


148. Lutropina ( LH ): 33,00 zł


149. Folitropina ( FSH ): 33,00 zł


150. Progesteron ( PRG ): 33,00 zł


151. Testosteron: 34,00 zł


152. 17-Hydroksyprogesteron: 50,00 zł


153. SHBG – Białko wiążące hormony płciowe: 40,00 zł


154. AMH – Hormon antymullerowski: 160,00 zł


155. DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu: 40,00 zł


156. Androstendion: 52,00 zł


157. Aldosteron: 55,00 zł


158. Kortyzol: 42,00 zł


159. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH): 45,00 zł


160. Hormon wzrostu- Somatotropina GH: 35,00 zł


161. TSH – Tyreotropina: 26,00 zł


162. FT4 – Tyroksyna wolna: 28,00 zł


163. FT3 – Trójjodotyronina wolna: 28,00 zł


164. Testy tarczycowe ( TSH+FT4+FT3 ): 75,00 zł


165. aTPO – Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej: 42,00 zł


166. aTG – Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie: 42,00 zł


167. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH ( ATSHR ): 80,00 zł


168. Tyreoglobulina: 60,00 zł


169. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-I: 55,00 zł


170. Ceruloplazmina: 40,00 zł


171. Poziom litu: 35,00 zł


172. Poziom jodu: 300,00 zł


173. Poziom cynku , ilościowo: 70,00 zł


174. Poziom miedzi ilościowo: 45,00 zł


175. Poziom ołowiu, ilościowo: 90,00 zł


176. Oznaczenie przeciwciał anty SARS-CoV-2: 100,00 zł


 

WIRUSOLOGIA

 

177. Antygen HBs: 25,00 zł


178. Przeciwciała anty HBs: 37,00 zł


179. Przeciwciała anty HBc klasy IgM: 55,00 zł


180. Przeciwciała anty HBc klasy IgG: 55,00 zł


181. Przeciwciała anty HCV: 38,00 zł


182. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24: 40,00 zł


183. Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni ): 300,00 zł


184. Test potwierdzenia HBsAg – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 70,00 zł


185. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgM – test jakościowy: 40,00 zł


186. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgG – test ilościowy: 40,00 zł


187. Toxoplazmoza IgM+ IgG: 80,00 zł


188. Badanie poziomu awidnościI gG przeciwko Toxoplazma: 55,00 zł


189. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM: 40,00 zł


190. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG: 40,00 zł


191. Różyczka IgM+IgG: 80,00 zł


192. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM: 40,00 zł


193. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG: 40,00 zł


194. Cytomegalia IgM+IgG: 80,00 zł


195. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgM: 45,00 zł


196. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgG: 45,00 zł


197. Borelioza IgM +IgG: 90,00 zł


198. Borelioza IgM met. Western-blot: 120,00 zł


199. Borelioza IgG met. Western-blot: 120,00 zł


200. Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły: 15,00 zł


201. Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 80,00 zł


202. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM: 65,00 zł


203. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG: 65,00 zł


204. Przeciwciała anty HAV IgM: 72,00 zł


205. Przeciwciała przeciwko Giardia ( Lamblia ) – IgG, IgM: 156,00 zł


206. EBV ( Epstein – Barr virus ) VCA IgM: 70,00 zł


207. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EBNA: 70,00 zł


208. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EA: 70,00 zł


209. Babeszjoza IgM: 204,00 zł


210. Babeszjoza IgG: 204,00 zł


211. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgA: 60,00 zł


212. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgG: 60,00 zł


213. Ospa IgM: 60,00 zł


214. Ospa IgG: 60,00 zł


215. Bruceloza IgM: 110,00 zł


216. Bruceloza IgG: 110,00 zł


217. Chlamydia trachomatis IgA: 50,00 zł


218. Chlamydia trachomatis IgG: 50,00 zł


219. Chlamydia trachomatis IgM: 50,00 zł


220. Yersinia enterocolitica IgA: 75,00 zł


221. Yersinia enterocolitica IgG: 75,00 zł


222. Yersinia enterocolitica IgM: 75,00 zł


223. Yersinia enterocolitica IgA , IgM, IgG: 195,00 zł


224. Mycoplazma pneumoniae IgM: 52,00 zł


225. Mycoplazma pneumoniae IgG: 52,00 zł


226. Chlamydia pneumoniae IgM: 78,00 zł


227. Chlamydia pneumoniae IgG: 54,00 zł


228. Przeciwciała przeciwko kardiolipinie ( IgG ,IgM ): 54,00 zł


229. Przeciwciała przeciwko beta 2-glikoproteinie ( IgM,IgG ): 76,00 zł


230. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA i IgG met.Elisa: 120,00 zł


231. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG i IgM – CELIAKIA: 126,00 zł


232. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgA met.IIF: 60,00 zł


233. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG met.IIF: 66,00 zł


234. Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego ( anty GAD ) IgG – ilościowo: 60,00 zł


235. ANA 1 met.IIF , test przesiewowy: 55,00 zł


236. ANA 2 met.IIF i DID ENA screening: 96,00 zł


237. ANA 3 met. immunoblot ( 16 alergenów ): 138,00 zł


238. Coronavirus SARS-CoV-2 – jakościowo: 400,00 zł


239. Wirus EBV IgG EA: 70,00 zł

 

BIAŁKA

 

239. Immunoglobulina A: 26,00 zł


240. Immunoglobulina G: 26,00 zł


241. Immunoglobulina M: 26,00 zł


242. Proteinogram w surowicy: 20,00 zł


243. Immunofiksacja w surowicy: 120,00 zł


244. Immunofiksacja w moczu: 170,00 zł


245. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda: 160,00 zł


246. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu: 180,00 zł


247. Immunoglobulina E całkowita: 36,00 zł


248. Beta 2 mikroglobulina: 48,00 zł


249. Aspergillus- antygen krążący: 200,00 zł


250. PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH ( 21 alergenów ) ALERGOLOGIA: 156,00 zł


251. PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH ( 21 alergenów ): 156,00 zł


252. PANEL ALERGENÓW MIESZANY ( PEDIATRYCZNY )- 28 alergenów: 156,00 zł


253. IgE sp. – jeden składnik: 45,00 zł


254. IgE sp. – mieszanka – jeden typ: 55,00 zł


255. Yersinia spp. IgM: 60,00 zł


256. Yersinia spp. IgG: 60,00 zł


 

SEROLOGIA

 

257. Grupa krwi: 40,00 zł


258. Pośredni test antyglobulinowy:- PTA 40,00 zł


259. Bezpośredni test antyglobulinowy: – BTA 30,00 zł


260. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D: 50,00 zł


261. Próba zgodności serologicznej – 1 jednostka: 32,00 zł


262. Próba zgodności serologicznej – 2 jednostki: 60,00 zł


263. Próba zgodności serologicznej – 3 jednostki: 89,00 zł


264. Próba zgodności serologicznej – 4 jednostki: 118,00 zł


265. Próba zgodności serologicznej – 5 jednostek: 146,00 zł


266. Próba zgodności serologicznej – 6 jednostek: 175,00 zł


 

INNE

 

266. Pojemnik na mocz: 1,00 zł


 

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

266. Pakiet profilaktyka (Morfolofia, OB., Na, K, Cl,Wapń, Magnez, Profil lipidowy, Glukoza, Mocznik, Kreatynina, TSH): 135,00 zł


267. Pakiet zdrowa kobieta 20+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 290,00 zł


268. Pakiet zdrowa kobieta 30+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat): 447,00 zł


269. Pakiet zdrowa kobieta 40+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Estradiol, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, test Roma, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, GGTP, Insulina): 519,00 zł


270. Pakiet zdrowy mężczyzna 20+(Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina): 291,00 zł


271. Pakiet zdrowy mężczyzna 30+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat): 363,00 zł


272. Pakiet zdrowy mężczyzna 40+ (Morfolofia, OB., Glukoza, Profil lipidowy, Magnez, Żelazo, Ferrytyna, Wapń, TSH, Testosteron, Witamina D, D-Dimery, Homocysteina, FT3, FT4, Kreatynina, Aspat, Alat, HbA1C, kwas moczowy, PSA, GGTP, Fosor): 449,00 zł


273. Pakiet hormony kobiece (Estradiol, FSH, Progesteron, LH): 112,00 zł


274. Pakiet zaburzenia miesiączkowania (Estradiol, FSH, Progesteron, PRL, LH): 138,00 zł


275. Pakiet kobiet w ciąży (Morfologia krwi, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Różyczka IgM, Różyczka IgG, CMV IgG, CMV IgM, Ag HBS, WR-kiła, Grupa krwi, TSH, Żelazo, anty-HIV): 460,00 zł


276. Pakiet kobiet przed ciążą (Morfologia krwi, TSH, FT4, p/c anty-HCV, Toxoplazmoza IgM, Toxoplazmoza IgG, Glukoza, Wapń, CMV IgG, CMV IgM, kwas foliowy, Różyczka IgM, Różyczka IgG, Żelazo, Witamina 25 (OH)D3, anty-HIV, AG HBS): 460,00 zł


277. Pakiet antykoncepcja hormonalna (Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Czas protrombinowy, D-Dimery, APTT): 122,00 zł


278. Pakiet zdrowe serce (Homocysteina, CRP, Profil lipidowy, Glukoza, Kwas mocz., NT-pro-BNP, D-Dimery, CK-MB, Elektrolity (Na, K, Cl)): 265,00 zł


279. Pakiet hormony męskie (FSH, LH, PRL, TSH, Testosteron): 133,00 zł


280. Pakiet lipidowy (Profil lipidowy, kwas moczowy): 41,00 zł


281. Pakiet zdrowe dziecko (Morfologia krwi, CRP, ASO, Fosfataza zasadowa, Wapń, IgE całkowite, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, TSH, Żelazo, Glukoza, Kreatynina): 193,00 zł


282. Pakiet cukrzycowy (Glukoza, HbA1C): 42,00 zł


283. Pakiet tarczyca (TSH, FT3, FT4): 70,00 zł


284. Pakiet tarczyca plus (TSH, FT3, FT4, aTPO, aTG): 141,00 zł


285. Pakiet zdrowe jelita ( Kalprotektyna, Krew utajona, Kał badanie ogólne): 84,00 zł


286. Pakiet zdrowa wątroba (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, p/c anty-HCV, Ag HBS): 106,00 zł


287. Pakiet zdrowa trzustka (Amylaza, Glukoza, Lipaza, profil lipidowy): 66,00 zł


288. Pakiet metaboliczny (Glukoza, Profil lipidowy, Kreatynina, Mocznik, Białko całkowite, Albuminy, Bilirubina całkowita, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Żelazo, Aspat, Alat, Dehydrogenaza mleczanowa, TSH): 175,00 zł


289. Pakiet zdrowe nerki ( Elektrolity (NA, K, Cl),Mocznik, Kreatynina, kwas moczowy, Białko całkowite): 54,00 zł


290. Pakiet reumatyczny (ASO, CRP, Morfologia krwi, RF, kwas moczowy, aCCP, ANA): 160,00 zł


291. Pakiet osteoporoza (Albuminy, Fosfataza zasadowa, Wapń, Fosfor, Witamina 25(OH)D3, Parathormon): 120,00 zł


292. Pakiet elektrolity (Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez,Wapń, Fosfor): 45,00 zł


293. Pakiet niedokrwistość (Morfologia krwi, Żelazo, Ferrytyna, Transferyna, OB., Witamina B12, Kwas foliowy): 150,00 zł


294. Pakiet insulinooporność (Glukoza, Insulina, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Amylaza, HbA1C, Profil lipidowy, Kwas moczowy): 160,00 zł


295. Pakiet Insulinooporność plus (Krzywa cukrowa 3 pkt, Krzywa insulinowa 2 pkt, Aspat, Alat, Bilirubina całkowita, GGTP, Profil lipidowy, Amylaza, HbA1C, Lipaza, Fosfataza zasadowa, TSH, Elektrolity (Na, K, Cl), Magnez, Witamina B12, Witamina25(OH)D3, Ferrytyna, Kortyzol, Kwas moczowy): 475,00 zł


296. Pakiet stres (Morfologia krwi, Profil lipidowy, TSH, Ferrytyna, Wapń, Magnez, Witamina 25(OH)D3, Kortyzol, Witamina B12, Kwas foliowy, Prolaktyna, Testosteron): 320,00 zł


297. Pakiet zdrowy mózg (Morfolofia, Glukoza, Profil lipidowy, Jonogram, APTT, Czas protrombinowy): 63,00 zł


Pracownia bakteriologiczna


1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 85,00 zł


5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 100,00 zł


6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 130,00 zł


7. Posiew moczu: 36,00 zł


8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł


Kserokopia dokumentów


1. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej do celów kontynuacji leczenia – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


2. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


3. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


4. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile jest to możliwe): wg rozporządzenia NFZ


5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji (np: sąd, prokuratura, policja) – 1 pytanie: 20,00 zł


6. Wysłanie dokumentacji pocztą oraz koszty biurowe: Polecony A – 5,50 zł Polecony B – 7,50 zł Koperta 0,50 zł


7. Kserokopia dokumentacji: 1,00 zł


BHP


1. Kompleksowa obsługa BHP: cena indywidualna


2. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny): 60,00 zł


3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. robotniczym: 70,00 zł


4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. Admin-biurowym: 70,00 zł


5. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami: 80,00 zł


6. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców: 150,00 zł


7. Dokumentacja powypadkowa: 350,00 zł – 550,00 zł


8. Ocena ryzyka zawodowego: 150,00 zł


Poradnia ginekologiczno-połoznicza


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Badanie cytologiczne nie objęte programem profilaktyki NFZ: 70,00 zł


3. Biocenoza pochwy (czystość pochwy): 18,00 zł


Ginekologia i położnictwo


1. Badanie KTG: 30,00 zł


3. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna: 350,00 zł/12h


4. Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka) z usunieciem jajawodu/ów i jajnika/ów z kolpouretrocystopeksją: od 5500,00 zł


5. Całkowita brzuszna histerektomia z usunieciem jajawodu/ów i jajnika/ów z częściowycm wycieciem pochwy: od 5500,00 zł


6. Histerektomia pochwowa: od 5060,00 zł


7. Histerektomia pochwowa z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego: od 6600,00 zł


8. Histerektomia pochwowa z operacją naprawczą przepukliny jelita (enterocoele) z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy: od 5500,00 zł


9. Histeroskopia operacyjna z wyłyzeczkowaniem jamy macicy, pobraniem endometrium i usunięciem polipa z badaniem hist-pat: od 2600,00 zł


10. Abrazja diagnostyczna: od 2200,00 zł


11. Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych – usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową: od 3000,00 zł


12. Kolposkopia: od 385,00 zł


13. Konizacja chirurgiczna szyjki macicy: od 3000,00 zł


14. Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej: od 2000,00 zł


15. Laparoskopia diagnostyczna: od 3500,00 zł


16. Laparoskopia operacyjna wycięcie mięśniaków: od 5060,00 zł


17. Laparoskopia operacyjna z histerektomią przezpochwową: od 5500,00 zł


18. Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika: od 3850,00 zł


19. Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika)- z badaniem hist-pat. Jedno/obustronnie: od 4400,00 zł


20. Laproskopowe wytłuszczenie torbieli jajników z badaniem histopatologicznym: od 5566,00 zł


21. Operacja nietrzymania moczu z uzyciem taśmy TVT/TOT opracha powieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu: od 3750,00 zł


22. Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika z podwiesz. Pochwy – całkowita brzuszna histerektomia z kolpouretrocystopeksją: od 6600,00


23. Operacja usunięcia macicyz usunięciem jajowodu i jajnika – całkowita brzuszna histerektomia z częściowym wycięciem pochwy: od 9900,00 zł


24. Pobranie wycinków z tarczycy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy: od 2000,00 zł


25. Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią: od 700,00 zł


26. Subtotalna lub całkowita histerektomia po cięciu cesarskim: od 6600,00 zł


27. Usuniecie wkładki wewnątrzmacicznej: od 350,00 zł


28. Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej: od 2420,00 zł


29. Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej: od 2420,00 zł


30. Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina: od 1980,00 zł


31. Wyłuszczenie jamy macicy: od 1800,00 zł


32. Wyłyżeczkowanie jamy macicy: 1 800,00 zł


33. Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczkowaniem jamy macicy: od 1800,00 zł


34. Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina: od 2000,00 zł


35. Założenie wkładki wewnątrzmacicznej: od 800,00 zł


36. Wizyta położnej w domu pacjentki: 300,00 zł


37. Założenie wkładki zwykłej w znieczuleniu ogólnym: 1500,00 zł


38. Założenie wkładki MIRENA w znieczuleniu ogólnym: 2000,00 zł


39. Poród poprzez cesarskie cięcie plus pobyt osoby towarzyszacej: 4000,00 zł


40. Korzystanie przez osobę towarzyszacą z indywidualnej Sali połogowej bez wyżywienia: 300,00 zł/dobę


41. Wyżywienie osoby korzystajacej z indywidualnej Sali połogowej: 40,00 zł/dobę


Neonatologia


1. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna nad:
-noworodek donoszony: 400,00 zł/12h
-noworodek niedonoszony: 600,00 zł/12h


2. Wizyta pielęgniarki noworodkowej w domu pacjenta (pierwsza kąpiel, itp..): 250,00 zł


3. Wykonanie dodatkowych czynności (mierzenie, ważenie, pielęgnacja pępka): 40,00 zł


4. Odciąganie przy nawale pokarmu: 35,00 zł/h


5. Badanie słuchu u noworodka: 50,00 zł


Poradnia dermatologiczna

 


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


2. Biopsja diagnostyczna skóry: 200,00 zł


3. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 5: 100,00 zł


4. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 10: 200,00 zł


5. Usuwanie włókniaków (e-koagulacja) do 10 zmian: 100,00 zł


6. Usuniecie/ klinowe wycięcie paznokcia: 150,00 zł


7. Proste wycięcie zmiany skórnej (tułów/kończyny) ze zbliżeniem brzegów i założeniem szwów: 250,00 zł


8. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


9. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


10. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


11. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


12. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni: 30,00 zł


13. Badanie mikologiczne hodowla mikologiczna: 75,00 zł


14. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni+ hodowla mikologiczna: 85,00 zł


15. Badanie mikologiczne na demodex (skóra): 30,00 zł


16. Badanie mikologiczne na demodex (rzęsy): 30,00 zł


17. Badanie mikologiczne na demodex (dwie okoloce np. rzęsy+ skóra): 40,00 zł


18. Badanie mikologiczne w kierunku scabies: 50,00 zł


19. Założenie nitki pod wał paznokciowy+ hodowla mikologiczna: 95,00 zł


20. Badanie mikologiczne -badanie wrażliwości grzybów na leki (grzyby drożdżoidalne): 50,00 zł


21. Badanie mikologiczne -hodowla mikologiczna + badanie wrażliwości grzybów na leki: 105,00 zł


22. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


23. Peeling medyczny:

-> Kwas trójchlorooctowy TCA – twarz: 200,00 zł
-> Kwas trójchlorooctowy – wokół oczu: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas kojowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy +kwas cytrynowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas migdałowy: 200,00 zł
-> Kwas migdałowy: 180,00 zł


Poradnia alergologiczna


1. Porada lekarska: 120,00 zł


2. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


3. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


4. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


5. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


6. Spirometria: 70,00 zł


7. Spirometria – próba rozkurczowa:120,00 zł


8. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


Poradnia chirurgii onkologicznej


1. Porada lekarska specjalisty: 200,00 zł


Medycyna Pracy

Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.


1. Badanie lekarskie oraz wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy (okresowe lub kontrolne lub wstępne): 80,00 zł


2. Lekarskie badanie orzecznicze na pozwolenie na broń 150,00 zł


3. Badanie sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki: 60,00 zł


4. Badanie sanitarno- epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia: 60,00 zł


5. Badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia: 80,00 zł


6. Badanie audiometryczne: 55,00 zł


7. Badanie narządu głosu (nauczyciel): 60,00 zł


8. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie: 60,00 zł


9. Konsultacja lekarza specjalisty – laryngologa: 45,00 zł


10. Konsultacja lekarza specjalisty – neurologa: 40,00 zł


11. Konsultacja lekarza specjalisty – okulisty: 50,00 zł


12. Wydanie świadectwa dobrego widzenia: 25,00 zł


13. Badania psychologiczne egzaminatora: 150,00 zł


14. Badania psychologiczne instruktora jazdy: 150,00 zł


15. Badania psychologiczne kandydata na kierowcę: 150,00 zł


16. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych: 90,00 zł


17. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


18. Badania psychologiczne kierowcy: 150,00 zł


19. Badania psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 97,00 zł


20. Badania psychologiczne marynarzy: 240,00 zł


21. Badania psychologiczne motorniczego: 150,00 zł


22. Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych: 90,00 zł


23. Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


24. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig: 90,00 zł


25. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


26. Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej: 297,00 zł


27. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: 123,00 zł


28. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością albo bezpośrednio zatrudnionych przy obrocie mat.wybuchowymi,bronią,amunicją oraz wyro: 123,00 zł


29. Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego: 150,00 zł


30. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu: 150,00 zł


31. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających: 150,00 zł


32. Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy: 129,00 zł


33. Badanie psychologiczne osoby, która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych: 150,00 zł


34. Badanie psychologiczne pracownika dozoru technicznego: 123,00 zł


35. Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej: 375,00 zł


36. Dodatkowe badanie psychologiczne: 83,00 zł


37. Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim u pracodawcy: 75,00 zł


38. Wizytacja stanowiska pracy: 200,00 zł


39. Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP: 300,00 zł


40. Wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy wymagane do starostwa lub wydziału komunikacji: 120,00 zł


41. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę wraz z konsultacją okulistyczną oraz badaniem laboratoryjnym: 200,00 zł


42. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę bez konsultacji okulistycznej oraz badania laboratoryjnego: 150,00 zł


43. Kosultacja psychiatryczna: 22-,00 zł


Kuchnia (Posiłki wydawane na zewnątrz. Brak możliwości konsumpcji na miejscu)

 


1. Śniadanie: 9,00 zł


2. Obiad – zupa: 5,00 zł


3. Obiad – drugie danie: 17,00 zł


4. Kolacja: 9,00 zł


5. Abonament obiadowy miesięczny (II danie): 250,00 zł


6. Posiłek regeneracyjny (zupa z wkładką): 7,00 zł


7. Koktajle: 10,00 zł


8. Usługi cateringowe: ceny umowne


9. Opakowanie styropianowe obiadowe: 2,00 zł


10. Bułka z szynką i warzywami: 7,00 zł


11. Bułka z serem i warzywami: 7,00 zł


12. Ciasto – porcja: 5,00 zł


13. Sałatka z kurczakiem i sosem vinegret: 17,00 zł


14. Sałatka z tuńczykiem i sosem vinegret: 17,00 zł


15. Sałatka z łososiem i jajkiem: 22,00 zł


16. Musli z jogurtem naturalnym i świeżymi owocami: 10,00 zł


Transport


1. W obrębie miasta Goleniów: 150,00 zł


2. Poza obręb miasta Goleniów: 150,00 zł ryczałt + 4,50 zł/km


3. Wniesienie pacjenta na piętro: 40 zł/piętro


Usługi medyczne z zakresu okulistyki


1. Wizyta okulistyczna: 120,00 zł


2. Badanie komputerowe wraz z doborem okularów: 84,00 zł


3. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego: 30,00 zł


Szczepienia ochronne


Infanrix Hexa (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 215,00 zł


Infanrix IPV Hib (błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilus influenzae t. B): 160,00 zł


Infanrix DTPa (błonica, tężec, krztusiec): 80,00 zł


Rotarix (rotawirusy): 330,00 zł


Rotarix wraz z badaniem lekarskim (rotawirusy): 350,00 zł


Engerix B (WZW B): 90,00 zł


Engerix B wraz z badaniem lekarskim (WZW B): 125,00 zł


Synflorix (Streptococcus pneumoniae – pneumokoki): 215,00 zł


Cervarix (wirus brodawczaka ludzkiego, HPV): 310,00 zł


Varilrix (ospa wietrzna): 230,00 zł


Twinrix Adult (WZW A+B): 200,00 zł


Havrix Junior (WZW A): 125,00 zł


Havrix Adult (WZW A): 195,00 zł


Boostrix Polio (błonica, tężec, krztusiec, polio): 115,00 zł


Boostrix (błonica, tężec, krztusiec): 110,00 zł


Priorix (odra, świnka, różyczka): 100,00 zł


Hiberix (haemophilus influenzae t. B): 50,00 zł


Priorix Tetra (odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna): 300,00 zł


HEXACIMA (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 250,00 zł


HEXACIMA wraz z badaniem lekarskim (błonica, tężec, krztusiec, WZW B, polio, haemophilus influenzae t. B): 270,00 zł


PENTAXIM (błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilus influenzae t. B) : 160,00 zł


BEXSERO (Meningokoki t. B): 440,00 zł


BEXSERO wraz z badaniem lekarskim (Meningokoki t. B): 460,00 zł


Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim: 75,00 zł


Szczepienie przeciwko grypie: 60,00 zł


ADACEL (błonica, tężec, krztusiec bezkomórkowy): 120,00 zł


Rehabilitacja


1. Wizyta fizjoterapeutyczna – 45 min.: 100,00 zł


2. Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych – 45-60 min.: 120,00 zł


3. Nauka czynności lokomocji – 30 min.: 50,00 zł


4. Wyciągi- 20 min.: 20,00 zł


5. Inne formy usprawnienia: 15,00 zł


6. Masaż suchy- częściowy – 20 min.: 60,00 zł


7. Masaż podwodny- hydropowietrzny – 15-20 min.: 30,00 zł


8. Galwanizacja- 15-20 min.: 20,00 zł


9. Jonofereza-20 min.: 20,00 zł


10. Elektrostymulacja- 20-25 min.: 25,00 zł


11. Tonoliza – wg. programu: 25,00 zł


12. Prądy diadynamiczne – 10 min.: 20,00 zł


13. Prądy interferencyjne – 20 min.: 20,00 zł


14. Prądy tens 15-20 min.: 20,00 zł


15. Prądy treberta – 15-20 min.: 20,00 zł


16. Prądy Kotza – 15-20 min.: 20,00 zł


17. Ultradźwięki miejscowe – 6-8 min.: 25,00 zł


18. Ultrafonoreza: 25,00 zł


19. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15-20 min. /wg programu: 20,00 zł


20. Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 15-20 min./wg programu: 20,00 zł


21. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20-30 min.: 20,00 zł


22. Laseroterapia- skaner – 6 -12 min.: 12,00 zł


23. Laseroterapia punktowa – 6-10 min.: 30,00 zł


24. Kąpiel wirowa kończyn – 15-20 min.: 20,00 zł


25. Inne kąpiele – wirowa w tanku- 15-20 min.: 35,00 zł


26. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 min.: 60,00 zł


27. Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 15-20 min.: 50,00 zł


28. Pionizacja 30 min.: 50,00 zł


29. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – 20-30 min.: 50,00 zł


30. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – 20-30 min.: 50,00 zł


31. Ćwiczenia Izometryczne – 20-30 min.: 50,00 zł


32. Indywidualna praca z pacjentem (np. Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- 30 min.: 80,00 zł


33. Krioterapia miejscowa (pary azotu): 12,00 zł


34. Ćwiczenia wspomagane – 15-20 min.: 15,00 zł


35. Naświetlenie promieniami IR, UV – miejscowe – 15 min.: 20,00 zł


36. Porada lekarska rehabilitacyjna: 200,00 zł


37. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych: 220,00 zł


38. Fala uderzeniowa: 65,00 zł


39. Fala uderzeniowa – pakiet 5 zabiegów: 300,00 zł


40. Fala uderzeniowa – pakiet 10 zabiegów: 600,00 zł


Inne


1. Wynajem drobnego sprzętu medycznego: 150,00 zł/miesiąc + kaucja 300,00 zł


2. Wynajem łóżka: 200,00 zł/miesiąc + kaucja 300,00 zł


3. Badanie lekarskie osobom zatrzymanym: 200,00 zł


4. Pobranie krwi osobom zatrzymanym: 30,00 zł


5. Badanie dla Policji na poziom narkotyków w moczu (10 narkotyków – test jakościowy): 61,50zł


6. Badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu: 30,00 zł


7. Szybki test płytkowy Antygen SARS-COV-2: 80,00 zł


8. Zestaw środków ochrony osobistej: 80,00 zł


9. Kroplówka wzmacniająca witaminowa dla Ozdrowieńców (500 ml PWE, 4g MgSO4, 2,5g Vit C): 150,00 zł


10. Kroplówka Thiogamma: 100,00 zł


Poradnia dietetyczna


1. Pierwsza wizyta konsultacyjna: 80,00 zł


2. Wizyta konsultacyjna kontrolna: 50,00 zł


3. Pierwsza wizyta konsultacyjna dla osób posiadających wypis ze szpitala z bieżącego roku: 30,00 zł


4. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (7 dni): 100,00 zł


5. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (14 dni): 190,00 zł


6. Analiza składu ciała: 30,00 zł


Neurochirurgia


1. Konsultacja neurochirurgiczna: 200,00 zł


2. Blokada stawów pod USG/RTG – pojedynczy staw: 300,00 zł


3. Blokada stawów pod USG/RTG – kilka stawów: 350,00 zł


4. Zabieg z użyciem kriolezji – pojedynczy staw: 600,00 zł


5. Zabiegi z użyciem kriolezji – kilka stawów: 700,00 zł


Poradnia Okulistyczna


1. Porada lekarska: 200,00 zł


2. Autrefraktometr: 50,00 zł


3. Keratometria: 50,00 zł


4. Autorefraktoetria + dobór szkieł cylindrycznych: 200,00 zł


5. Badanie widzenia barw obu oczu: 50,00 zł


6. Badanie przy urazie gałki ocznej: 200,00 zł


7. Badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej obu oczu: 150,00 zł


8. Egzoftalometria: 70,00 zł


9. Gonioskopia obu oczu: 150,00 zł


10. Iniekcja podspojówkowa: 150,00 zł


11. Usuwanie wrastających rzęs: 150,00 zł


12. Pomiar ciśnienia śródgałkowego: 60,00 zł


13. Płukanie dróg łzowych 1 oko: 200,00 zł


14. Sondowanie dróg łzowych 1 oko: 300,00 zł


15. Usunięcie ciała obcego ze spojówki: 150,00 zł


16. Usunięcie ciała obcego z rogówki: 200,00 zł


17. Wybarwienie rogówki i ocena: 80,00 zł


18. Plastyka powiek obu oczu: 3 500,00 zł


19. Usunięcie drobnych zmian na powiekach: od 300,00 zł do 600,00 zł


20. Usunięcie gradówki: od 500,00 zł do 600,00 zł


21. Usunięcie kępek żółtych: od 600,00 zł do 1 000,00 zł


22. Zdjęcie szwów ze spojówki oka: 100,00 zł


23. Zdjęcie szwów z rogówki oka: 200,00 zł


Poradnia leczenia ran przewlekłych


1. Diagnoza/ konsultacja pielęgniarska pierwszorazowa: 250,00 – 300,00 zł


2. E-porada pielęgniarska: 120,00 zł


3. Usługa wymiana opatrunku (jedna okolica- bez opatrunku): 170,00 zł


4. Usługa wymiana opatrunku (dwie okolice- bez opatrunku): 200,00 – 250,00 zł


5. Opatrunek specjalistyczny: 50,00 zł / okolica


6. Materiał opatrunkowy podstawowy: 15,00 zł / okolica


7. Konsultacja lekarska pierwszorazowa: 350,00 zł


8. Konsultacja lekarska kontrolna: 330,00 zł


9. Konsultacja mikrobiologiczna: 210,00 zł


10. E-porada lekarska: 180,00 zł


11. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 100,00 zł


12. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena preparatu bezpośredniego +antybiogram: 130,00 zł


13. Wykonanie pomiaru RR,O2, glikemii: 30,00 zł


14. Komora hiperbaryczna – 1 zabieg: od 130,00 zł do 180,00 zł


15. Komora hiperbaryczna – 5 zabiegów: od 730,00 zł do 880,00 zł


16. Komora hiperbaryczna – 10 zabiegów: od 1330,00 zł do 1480,00 zł


17. Ozonoterapia rany- 1 kończyna: 50,00 zł


18. Ozonoterapia rany- 2 kończyny: 90,00 zł


19. Koszt dojazdu do pacjenta w ramach poradni leczenia ran przewlekłych (dojazd na terenie Nowogardu): 150,00 zł


20. Koszt dojazdu do pacjenta w ramach poradni leczenia ran przewlekłych (dojazd na terenie Gioleniowa): 100,00 zł


 

Cennik do pobrania
W celu odwołania wizyty POZ prosimy o kontakt pod numerem 512 532 504 lub adres e-mail rezygnacja.wizyty@szpitalgoleniow.pl
Skip to content