Istnieje możliwość wykonania procedur medycznych w oddziałach Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. wg stawek NFZ.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania za usługi medyczne, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym ( lub zgłaszających się bez wymaganego skierowania- nie dotyczy pracowni RTG) na terenie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

Kliknij, aby otworzyć wybrany cennik. Na rozwiniętym cenniku naciśnij “CTRL+F” wyświetli się filtr wyszukiwania po nazwie.

Usługi medyczne standardowe

 


1. Konsultacja lekarza specjalisty: 120,00 zł


2. Porada lekarska: 100,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 50,00 zł


4. Badanie EKG z opisem: 25,00 zł


5. Badanie EKG bez opisu: 13,00 zł


6. Enema – lewatywa: 30,00 zł


7. Iniekcja domięśniowa: 20,00 zł


8. Iniekcja dożylna: 25,00 zł


9. Iniekcja podskórna: 15,00 zł


10. Opatrunek mały: 35,00 zł


11. Płukanie żołądka: 70,00 zł


12. Podawanie leku przez pompę infuzyjną: 30,00 zł+cena leku


13. Podłączenie kroplówki: 15,00 zł+cena leku


14. Punkcja lędźwiowa: 40,90 zł


15. Szycie rany: od 18,80 zł


16. Tlenoterapia: 20,00/h


17. Założenie sondy (zgłębnika żołądkowego): 18,30 zł


18. Zdjęcie szwów: od 6,90 zł


19. Znieczulenie miejscowe: 50,00 zł


20. Znieczulenie przewodowe (obersta): 200,00 zł


21. Znieczulenie ogólne – dożylne: 200,00 zł


22. Znieczulenie ogólne – dotchawiczne: 300,00 zł


23. Kontrola leczenia (gojenie ran, duże opatrunki): 60,00 zł


24. Podłączenie kroplówki w domu pacjenta: 100,00 zł


25. Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta: 50,00 zł


26. Iniekcja dożylna w domu pacjenta: 60,00 zł


27. Iniekcja podskórna w domu pacjenta: 40,00 zł


28. Założenie sondy w domu pacjenta: 70,00 zł


29. Cewnikowanie w domu pacjenta: 70,00 zł


30. Dodatkowa opieka pielęgniarska na oddziale szpitalnym: 35,00 zł/godz.


31. Opieka pielęgniarska: 50,00 zł


32. Wydanie zaświadczenia: 25,00 zł


33. Badanie tętna i RR: 15,00 zł


34. Badanie per rectum: 40,00 zł


Pediatria


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 30,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego plus posiew na zewnątrz: 70,00 zł


4. Pobranie krwi na zlecenie na zewnątrz: 35,00 zł


5. Pobranie krwi z użyciem Entonox-u: 50,00 zł


6. Łóżko na sali indywidualnej dla osoby towarzyszącej choremu: 30,00 zł/dobę


Poradnia kardiologiczna


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Badanie Holtera EKG (24h): 100,00 zł


3. Badanie Holtera ciśnieniowy (24h): 90,00 zł


4. Badanie RR (ciśnieniowy): 30,00 zł


5. EKG z opisem: 25,00 zł


6. Próba wysiłkowa EKG na bieżni: 110,00 zł


7. Wydanie zaświadczenia, opinii, orzeczenia wraz z niezbędnym badaniem lekarskim: 80,00 zł


Chirurgia

 


1. Porada lekarska: 120,00 zł


2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm – małej: 200,00 zł


3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm – dużej: 400,00 zł


4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej: 500,00 zł


5. Zmiana opatrunku małego: 50,00 zł


6. Zmiana opatrunku dużego: 75,00 zł


7. Pobranie wycinka: 300,00 zł


8. Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów: 75,00 zł


9. Szyna gipsowa krótka: 100,00 zł


10. Szyna gipsowa długa: 150,00 zł


11. Opatrunek gipsowy mały pełny: 100,00 zł


12. Opatrunek gipsowy duży pełny: 150,00 zł


13. Zdjęcie gipsu: 75,00 zł


14. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym drobnych stawów lub kości: 50,00 zł


15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym dużych stawów lub kości: 75,00 zł


16. Repozycja zwichnięcia małego (bez uruchomienia): 200,00 zł


17. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu: 700,00 zł


18. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu plus stabilizacja wew.: 1500,00 zł


19. Chirurgiczne usuniecie kleszcza: od 100,00 do 200,00 zł


20. Cholecystektomia laparoskopowa (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 3500,00 zł


21. Cholecystektomia klasyczna (czas hospitalizacji: 5-7 dni): 3500,00 zł


22. Gastrostomia (czas hospitalizacji: 3-5 dni): 2500,00 zł


23. Guzek sutka (czas hospitalizacji: 1 dzień): 2000,00 zł


24. Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału: 150,00 zł


25. Nacięcie i drenaż ropnia, zastrzału ścięgnistego: 200,00 zł


26. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie miejscowe): 300,00 zł


27. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie ogólne, zpp, zop,itp): 1500,00 zł


28. Nakłucie jamy brzusznej: 400,00 zł


29. Operacja wrastającego paznokcia – z usunięciem płytki paznokciowej: 250,00 zł


30. Operacja wrastającego paznokcia metodą QUENU: 400,00 zł


31. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja): 330,00 zł


32. Polipektomia: 600,00 zł


33. Przepuklina pachwinowa metodą Lichtensteina (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3000,00 zł


34. Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3500,00 do 5000,00 zł


35. Przepuklina pachwinowa obustronna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 5000,00 zł


36. Przepuklina pępkowa (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


37. Przepuklina pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1-2 dni): od 3000,00 zł


38. Przetoka odbytu (mała) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2000,00 zł


39. Rektoskopia (bez badania histopatologicznego): 300,00 zł


40. Szczelina odbytu, wyciecie żylaków odbytu, wycięcie tkanek okolicy odbytu (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2000,00 zł


41. Usunięcie zakrzepu żylaka odbytu: 550,00 zł


42. Usunięcie ciała obcego: od 200,00 zł


43. Usunięcie ciała obcego pod kontrolą RTG: 400,00 zł


44. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu miejscowym: 330,00 zł


45. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu ogólnym, zpp, zop, itp.: 1000,00 zł


46. Wycięcie torbieli włosopochodnej (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 1500,00 zł


47. Wycięcie wyrostka robaczkowego (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


48. Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


49. Wycięcie pojedynczej zmiany: kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka lub inna tkanka do oceny histopatologicznej: 350,00 zł


50. Wycięcie dużej zmiany: duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej, węzły chłonne lub mnogich zmian: od 450,00


51. Wycięcie znamion (bez badań histopatologicznych): 200,00 zł


52. Szycie rany powierzchownej: od 200,00 zł


53. Szycie rany głębokiej( mięśnie, tkanka podskórna): 350,00 zł


54. Usuniecie płytki paznokciowej: 150,00 zł


55. Żylaki kończyn ( dwie nogi) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 3500,00 zł


56. Żylaki kończyn ( jedna noga) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


57. Żylaki odbytu (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 2000,00 zł


58. Punkcja zbiorników płynowych tkanek miękkich pod kontrolą USG: 150,00 zł


59. Punkcja stawów: 200,00 zł


60. Punkcja stawów z podaniem leku,podanie leku do tkanek: 200,00 zł plus cena za lek


61. Wytworzenie przetoki dializacyjnej na naczyniach własnych: 2300,00 zł


62. Badanie histopatologiczne: 44,00 zł


63. Plastyka powiek: 3000,00 zł


Ortopedia


1. Konsultacja lekarza ortopedy: 100,00 zł


2. Artroskopia stawu kolanowego (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 4000,00 zł


Endoskopia


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Rektosigmoidoskopia: 150,00 zł


3. Rektosigmoidoskopia z wycinkami: 230,00 zł


4. Kolonoskopia: 300,00 zł


5. Kolonoskopia z wycinkami: 370,00 zł


6. Kolonoskopia z polipektomią <10 mm: 500,00 zł 7. Kolonoskopia z polipektomią >10 mm: 600,00 zł


8. Gastroskopia: 180,00 zł


9. Gastroskopia z wycinkami: 250,00 zł


Do ceny badania endoskopowego w uzasadnionych przypadkach należy doliczyć:


10. Badanie na obecność H. Pyroli: 15,00 zł


11. Histologię endoskopową: 50,00 zł


12. Pobranie materiału do badania cytologicznego: 50,00 zł


13. Znieczulenie do badania: 200,00 zł


14. Znieczulenie do 2 badań: 350,00 zł


Diagnostyka medyczna - pracownia tomografii komputerowej


1. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu: 220,00 zł


2. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej z kontrastem: 220,00 zł + kontrast i wkład


3. Kontrast i wkład: 200,00 zł


Ultrasonografia


1. USG przeglądowe jamy brzusznej/ klatki piersiowej- opłucne: 80,00 zł/60,00 zł


2. USG Doppler tętnic kończyn dolnych: 100,00 zł


3. USG Doppler żył: 120,00 zł


4. USG piersi plus BAC: 95,00 zł


5. USG Doppler tętnic nerkowych: 70,00 zł


6. USG Dopplera tętnic szyjnych: 110,00 zł


7. USG Doppler aorty brzusznej: 100,00 zł


8. USG przezciemiączkowe: 80,00 zł


9. USG sutków: 80,00 zł


10. USG ślinianek: 80,00 zł


11. USG liniowe: 80,00 zł


12. USG tkanek miękkich: 80,00 zł


13. USG echokardiograficzne (USG serca): 120,00 zł


14. Monitorowanie cyklu: 150,00 zł


15. USG tarczycy: 70,00 zł


16. USG pierwszy lub drugi lub trzeci trymestr ciąży: 250,00 zł


17. USG drugi trymestr ciąży + echo serca: 350,00 zł


18. USG ginekologiczne: 150,00 zł


19. USG położnicze: 350,00 zł


20. Test biochemiczny w zakresie badań prenatalnych β-HCG i PAPP-A: 200,00 zł


21. USG piersi: 80,00 zł


Pracownia RTG


1. Zdjęcie klatki piersiowej PA (dorośli): 45,00 zł


2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne: 45,00 zł


3. Pasaż jelitowy: 103,00 zł


4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (dorośli): 45,00 zł


5. Urografia infuzyjna (dorośli): 133,00 zł


6. Zdjęcie czaszki w 3 rzutach: 53,00 zł


7. Zdjęcie czaszki w 2 rzutach: 45,00 zł


8. Zdjęcie celowane kości skroniowych w 2 rzutach: 45,00 zł


9. Zdjęcie twarzoczaszki: 45,00 zł


10. Zdjęcie nosa: 45,00 zł


11. Zdjęcie oczodołów: 45,00 zł


12. Zdjęcie zatok: 45,00 zł


13. Zdjęcie skośne żuchwy 2 strony: 45,00 zł


14. Zdjęcie żuchwy PA: 45,00 zł


15. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych: 45,00 zł


16. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 rzuty: 45,00 zł


17. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego: 45,00 zł


18. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego: 45,00 zł


19. Zdjęcie kręgosłupa L-S 3 rzuty: 53,00 zł


20. Zdjęcie kręgosłupa L-S 2 rzuty: 45,00 zł


21. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego: 45,00 zł


22. Zdjęcie skośne kręgosłupa L-S: 45,00 zł


23. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne: 45,00 zł


24. Zdjęcie kości krzyżowej: 45,00 zł


25. Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych: 45,00 zł


26. Zdjęcie kości ogonowej: 45,00 zł


27. Zdjęcie miednicy: 45,00 zł


28. Zdjęcie miednicy małej: 45,00 zł


29. Zdjęcie stawów biodrowych: 45,00 zł


30. Zdjęcie stawów 1 strona: 45,00 zł


31. Zdjęcie mostka 2 rzuty: 45,00 zł


32. Zdjęcie łopatki 2 rzuty: 45,00 zł


33. Zdjęcie stawu barkowego 1 strona: 45,00 zł


34. Zdjęcie kości ramiennej 2 rzuty: 45,00 zł


35. Zdjęcie stawu łokciowego 2 rzuty: 45,00 zł


36. Zdjęcie przedramienia 2 rzuty: 45,00 zł


37. Zdjęcie nadgarstka 2 stawy w 2 rzutach: 45,00 zł


38. Zdjęcie dłoni (stopy) w 2 rzutach: 45,00 zł


39. Zdjęcie palców: 45,00 zł


40. Zdjęcie kości udowej w 2 rzutach: 45,00 zł


41. Zdjęcie stawu kolanowego w 2 rzutach: 53,00 zł


42. Zdjęcie porównawcze stawu kolanowego : 53,00 zł


43. Zdjęcie stawu skokowego w 2 rzutach: 45,00 zł


44. Zdjęcie kości piętowej w 2 rzutach: 45,00 zł


45. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w 2 rzutach: 88,00 zł


46. Baryt: 16,00 zł


47. Urografia ( 50ml – 1 ampułka): 30,00 zł


48. Cystografia: 83,00 zł


49. Zdjęcie śródstopia lub śródręcza (porównawcze): 45,00 zł


50. Reprodukcja obrazu z płyty CD na błonę – 1 szt.: 23,00 zł


Laboratorium Centralne


1. Każdorazowe pobranie materiału do badań – krew żylna (należy doliczyć do ceny badania): 5,00 zł


2. Każdorazowe pobranie materiału do badań – krew włośniczkowa ( należy doliczyć do ceny badania: 2,00 zł


 

HEMATOLOGIA

 

3. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF: 10,00 zł


4. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym 5 DIFF + retikulocyty: 20,00 zł


5. Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa: 12,00 zł


6. Krwinki płytkowe pobrane na tromboexact: 12,00 zł


7. Odczyn Biernackiego ( OB ): 6,00 zł


8. Mielogram: 80,00 zł


 

ANALITYKA OGÓLNA

 

9. Badanie ogólne moczu: 8,00 zł


10. Białko Bence a -Jonesa w moczu: 21,00 zł


11. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 32,00 zł


12. Płyn z jam ciała – badanie ogólne: 30,00 zł


13. Badanie ogólne kału: 12,00 zł


14. Kalprotektyna w kale: 30,00 zł


15. Krew utajona w kale: 15,00 zł


16. Badanie kału na jaja pasożytów: 30,00 zł


17. Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsików: 25,00 zł


18. Test na antygen lamblii w kale: 25,00 zł


19. Badanie kału na obecność antygenu Rotawirusów i Adenowirusów: 20,00 zł


20. Wykrycie obecności Antygenu Helicobacter pylori w kale: 30,00 zł


21. Wykrycie obecności Antygenu Campylobacter spp. w kale: 28,00 zł


22. Wykrycie obecności Antygenu Norowirusów w kale: 45,00 zł


23. Wykrycie obecności Antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg oddechowych: 55,00 zł


24. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale: 60,00 zł


25. Grypa A/B ( test jakościowy ): 40,00 zł


26. Narkotyki w moczu ( 10 narkotyków – test jakościowy ): 40,00 zł


27. Badanie w kierunku Demodex follikulorum: 12,00 zł


 

KOAGULOLOGIA

 

28. Antytrombina III ( aktywność ): 10,00 zł


29. Białko C: 60,00 zł


30. Białko S: 60,00 zł


31. APC-R- Oporność na aktywne Białko C ( APCR ): 60,00 zł


32. Antykoagulant tocznia – test przesiewowy: 60,00 zł


33. Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia: 140,00 zł


34. HIT- małopłytkowość poheparynowa ( HIT): 180,00 zł


35. Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ): 9,00 zł


36. Czas protrombinowy i wskaźnik INR: 10,00 zł


37. Czas trombinowy ( TT ): 10,00 zł


38. D-DIMER – ilościowo: 25,00 zł


39. Fibrynogen: 10,00 zł


40. Czynnik von Willebranda – aktywność: 100,00 zł


41. Czynnik von Willebranda – steżenie: 70,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: surowica)

 

42. Albumina: 9,00 zł


43. ALT – Aminotransferaza alaninowa: 7,00 zł


44. AST – Aminotransferaza asparaginowa: 7,00 zł


45. ALT + AST: 14,00 zł


46. Amylaza: 8,00 zł


47. Białko całkowite: 8,00 zł


48. Białko C-reaktywne ( CRP ): 12,00 zł


49. Czynnik reumatoidalny ( RF ): 12,00 zł


50. Antystreptolizyna O ( ASO ): 15,00 zł


51. Bilirubina całkowita: 7,00 zł


52. Bilirubina zestryfikowana: 15,00 zł


53. Cholinesteraza: 15,00 zł


54. Dehydrogenaza mleczanowa ( LDH ): 16,00 zł


55. Fosfataza alkaliczna ( ALP ): 9,00 zł


56. GGTP- Gamma-glutamylotranspeptydaza: 9,00 zł


57. Próby wątrobowe ( AST + ALT + BILIRUBINA ): 21,00 zł


58. CK- Kinaza fosfokreatynowa: 12,00 zł


59. CK MB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB: 15,00 zł


60. Glukoza w surowicy: 7,00 zł


61. Kreatynina: 8,00 zł


62. Kwas moczowy: 7,00 zł


63. Lipaza: 12,00 zł


64. Mocznik: 7,00 zł


65. Cholesterol całkowity (CHOL ): 8,00 zł


66. Cholesterol HDL: 9,00 zł


67. Cholesterol LDL: 8,00 zł


68. Triglicerydy ( TG ): 8,00 zł


69. Lipoproteina a – LP(a): 20,00 zł


70. Profil lipidowy ( CHOL + HDL +LDL +TG ): 33,00 zł


71. Fosfor w surowicy: 7,00 zł


72. Magnez w surowicy: 6,00 zł


73. Wapń całkowity w surowicy: 6,00 zł


74. Wapń zjonizowany w surowicy: 15,00 zł


75. Żelazo: 8,00 zł


76. Krzywa żelazowa ( 0, 30, 60, 120, 180, 360 minut ): 48,00 zł


77. Całkowita zdolność wiązania żelaza ( TIBC ): 15,00 zł


78. Transferyna: 17,00 zł


79. Alkohol w surowicy : etanol: 26,00 zł


80. Osmolalność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 28,00 zł


81. Osmolarność krwi ( wyliczenie na podstawie badan ): 8,00 zł


82. Jonogram : sód –potas-chlorki w surowicy: 10,00 zł


83. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej ( gazometria ): 10,00 zł


 

BIOCHEMIA KLINICZNA (materiał: mocz)

 

84. Albumina w moczu: 16,00 zł


85. Amylaza w moczu: 8,00 zł


86. Kreatynina w moczu: 8,00 zł


87. Wskażnik albumina/kreatynina ( ACR ): 14,00 zł


88. Klirens kreatyniny – DZM: 16,00 zł


89. Białko w moczu – próbka jednorazowa: 11,00 zł


90. Kwas moczowy w moczu – próbka jednorazowa: 7,00 zł


91. Fosfor w moczu – próbka jednorazowa: 12,00 zł


92. Glukoza w moczu –próbka jednorazowa: 7,00 zł


93. Magnez w moczu – próbka jednorazowa: 15,00 zł


94. Mocznik w moczu – próbka jednorazowa: 7,00 zł


95. Jonogram : sód – potas – chlorki w moczu – próbka jednorazowa: 10,00 zł


96. Wapń całkowity w moczu – próbka jednorazowa: 6,00 zł


97. Dobowe wydalanie białka – DZM: 11,00 zł


98. Dobowe wydalanie sodu – potasu – chlorków – DZM: 10,00 zł


99. Dobowe wydalanie glukozy – DZM: 7,00 zł


100. Dobowe wydalanie fosforu – DZM: 7,00 zł


101. Dobowe wydalanie kwasu moczowego – DZM: 7,00 zł


102. Dobowe wydalanie magnezu – DZM: 6,00 zł


103. Dobowe wydalanie mocznika – DZM: 7,00 zł


104. Dobowe wydalanie wapnia – DZM: 6,00 zł


105. Dobowe wydalanie kreatyniny – DZM: 8,00 zł


106. Osmolalność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 8,00 zł


107. Osmolarność moczu ( wyliczenie na podstawie badań ): 16,00 zł


 

BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ

 

108. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo i po 2 h ) – 2 punktowa: 14,00 zł


109. Doustny test tolerancji glukozy -75 g ( na czczo , po 1 h i po 2 h ) – 3 punktowa: 21,00 zł


110. Hemoglobina glikowana – HbA1C w krwi pełnej: 35,00 zł


111. Amoniak w osoczu: 30,00 zł


112. Mleczany ( EDTA + fluorek ): 20,00 zł


113. Glukoza w osoczu: 7,00 zł


 

IMMUNOCHEMIA

 

114. AFP – Alfa-fetoproteina: 30,00 zł


115. CA 15-3 – antygen nowotworowy CA 15-3: 30,00 zł


116. CA 19-9 – antygen nowotworowy CA 19-9: 32,00 zł


117. CEA – antygen karcynoembrionalny: 32,00 zł


118. CA 125 – antygen nowotworowy CA 125: 30,00 zł


119. HE-4 – marker raka jajnika: 55,00 zł


120. Wskaźnik ROMA (CA125+HE4): 85,00 zł


121. BHCG – Beta-gonadotropina kosmówkowa: 32,00 zł


122. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – całkowity (PSA ): 30,00 zł


123. Specyficzny antygen gruczołu krokowego – wolny: 30,00 zł


124. Troponina hs-TnT: 25,00 zł


125. N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B (NT-pro BNP ): 70,00 zł


126. Witamina 25(OH)D3: 48,00 zł


127. Witamina B12: 35,00 zł


128. Kwas foliowy: 35,00 zł


129. Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP): 50,00 zł


130. Homocysteina: 50,00 zł


131. Ferrytyna: 26,00 zł


132. Parathormon w osoczu EDTA: 37,00 zł


133. Kalcytonina: 60,00 zł


134. Prokalcytonina: 50,00 zł


135. Interleukina 6: 35,00 zł


136. Cyklosporyna A: 70,00 zł


137. Erytropoetyna: 55,00 zł


138. Wankomycyna: 60,00 zł


139. Karbamazepina: 42,00 zł


140. Kwas walproinowy: 50,00 zł


141. Insulina: 32,00 zł


142. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 2 pkt. (0, 120 minut ): 64,00 zł


143. Krzywa insulinowa po obciążeniu 75 g glukozy – 3 pkt. (0, 60,120 minut): 96,00 zł


144. Peptyd C: 40,00 zł


145. Prolaktyna: 25,00 zł


146. Test z metoclopramidem PRL I i PRL II: 50,00 zł


147. Estradiol: 26,00 zł


148. Lutropina ( LH ): 26,00 zł


149. Folitropina ( FSH ): 26,00 zł


150. Progesteron ( PRG ): 30,00 zł


151. Testosteron: 32,00 zł


152. 17-Hydroksyprogesteron: 36,00 zł


153. SHBG – Białko wiążące hormony płciowe: 30,00 zł


154. AMH – Hormon antymullerowski: 156,00 zł


155. DHEA-S – Siarczan dehydroepiandrosteronu: 36,00 zł


156. Androstendion: 50,00 zł


157. Aldosteron: 48,00 zł


158. Kortyzol: 30,00 zł


159. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH): 40,00 zł


160. Hormon wzrostu- Somatotropina GH: 35,00 zł


161. TSH – Tyreotropina: 25,00 zł


162. FT4 – Tyroksyna wolna: 25,00 zł


163. FT3 – Trójjodotyronina wolna: 25,00 zł


164. Testy tarczycowe ( TSH+FT4+FT3 ): 75,00 zł


165. aTPO – Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej: 32,00 zł


166. aTG – Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie: 32,00 zł


167. Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH ( ATSHR ): 72,00 zł


168. Tyreoglobulina: 60,00 zł


169. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-I: 55,00 zł


170. Ceruloplazmina: 40,00 zł


171. Poziom litu: 25,00 zł


172. Poziom jodu: 300,00 zł


173. Poziom cynku , ilościowo: 66,00 zł


174. Poziom miedzi ilościowo: 22,00 zł


175. Poziom ołowiu, ilościowo: 84,00 zł


176. Oznaczenie przeciwciał anty SARS-CoV-2: 60,00 zł


 

WIRUSOLOGIA

 

177. Antygen HBs: 20,00 zł


178. Przeciwciała anty HBs: 32,00 zł


179. Przeciwciała anty HBc klasy IgM: 45,00 zł


180. Przeciwciała anty HBc klasy IgG: 45,00 zł


181. Przeciwciała anty HCV: 26,00 zł


182. Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24: 28,00 zł


183. Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni ): 245,00 zł


184. Test potwierdzenia HBsAg – badanie o dłuższym terminie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 70,00 zł


185. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgM – test jakościowy: 30,00 zł


186. Przeciwciała przeciwko Toxoplazma gondii IgG – test ilościowy: 30,00 zł


187. Toxoplazmoza IgM+ IgG: 60,00 zł


188. Badanie poziomu awidnościI gG przeciwko Toxoplazma: 45,00 zł


189. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgM: 30,00 zł


190. Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki IgG: 30,00 zł


191. Różyczka IgM+IgG: 60,00 zł


192. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM: 30,00 zł


193. Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG: 30,00 zł


194. Cytomegalia IgM+IgG: 60,00 zł


195. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgM: 45,00 zł


196. Przeciwciała przeciwko Borreliaspp. IgG: 45,00 zł


197. Borelioza IgM +IgG: 90,00 zł


198. Borelioza IgM met. Western-blot: 120,00 zł


199. Borelioza IgG met. Western-blot: 120,00 zł


200. Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły: 10,00 zł


201. Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 14 dni): 80,00 zł


202. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgM: 50,00 zł


203. Przeciwciała przeciwko wirusowi odry IgG: 50,00 zł


204. Przeciwciała anty HAV IgM: 72,00 zł


205. Przeciwciała przeciwko Giardia ( Lamblia ) – IgG, IgM: 156,00 zł


206. EBV ( Epstein – Barr virus ) VCA IgM: 70,00 zł


207. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EBNA: 70,00 zł


208. EBV ( Epstein – Barr virus ) IgG EA: 70,00 zł


209. Babeszjoza IgM: 204,00 zł


210. Babeszjoza IgG: 204,00 zł


211. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgA: 48,00 zł


212. Krztusiec ( Bordetella pertussis ) IgG: 48,00 zł


213. Ospa IgM: 55,00 zł


214. Ospa IgG: 55,00 zł


215. Bruceloza IgM: 110,00 zł


216. Bruceloza IgG: 110,00 zł


217. Chlamydia trachomatis IgA: 50,00 zł


218. Chlamydia trachomatis IgG: 50,00 zł


219. Chlamydia trachomatis IgM: 50,00 zł


220. Yersinia enterocolitica IgA: 75,00 zł


221. Yersinia enterocolitica IgG: 75,00 zł


222. Yersinia enterocolitica IgM: 75,00 zł


223. Yersinia enterocolitica IgA , IgM, IgG: 195,00 zł


224. Mycoplazma pneumoniae IgM: 52,00 zł


225. Mycoplazma pneumoniae IgG: 52,00 zł


226. Chlamydia pneumoniae IgM: 78,00 zł


227. Chlamydia pneumoniae IgG: 54,00 zł


228. Przeciwciała przeciwko kardiolipinie ( IgG ,IgM ): 54,00 zł


229. Przeciwciała przeciwko beta 2-glikoproteinie ( IgM,IgG ): 76,00 zł


230. Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA i IgG met.Elisa: 120,00 zł


231. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG i IgM – CELIAKIA: 126,00 zł


232. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgA met.IIF: 60,00 zł


233. Przeciwciała przeciwko gliadynie (AGA ) w kl.IgG met.IIF: 66,00 zł


234. Przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kw.glutaminowego ( anty GAD ) IgG – ilościowo: 60,00 zł


235. ANA 1 met.IIF , test przesiewowy: 55,00 zł


236. ANA 2 met.IIF i DID ENA screening: 96,00 zł


237. ANA 3 met. immunoblot ( 16 alergenów ): 138,00 zł


238. Coronavirus SARS-CoV-2- jakościowo: 550,00 zł


 

BIAŁKA

 

239. Immunoglobulina A: 26,00 zł


240. Immunoglobulina G: 26,00 zł


241. Immunoglobulina M: 26,00 zł


242. Proteinogram w surowicy: 20,00 zł


243. Immunofiksacja w surowicy: 120,00 zł


244. Immunofiksacja w moczu: 170,00 zł


245. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda: 160,00 zł


246. Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu: 180,00 zł


247. Immunoglobulina E całkowita: 36,00 zł


248. Beta 2 mikroglobulina: 48,00 zł


249. Aspergillus- antygen krążący: 200,00 zł


250. PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH ( 21 alergenów ) ALERGOLOGIA: 156,00 zł


251. PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH ( 21 alergenów ): 156,00 zł


252. PANEL ALERGENÓW MIESZANY ( PEDIATRYCZNY )- 28 alergenów: 156,00 zł


253. IgE sp. – jeden składnik: 45,00 zł


254. IgE sp. – mieszanka – jeden typ: 55,00 zł


255. Yersinia spp. IgM: 60,00 zł


256. Yersinia spp. IgG: 60,00 zł


 

SEROLOGIA

 

257. Grupa krwi: 26,00 zł


258. Pośredni test antyglobulinowy:- PTA 25,00 zł


259. Bezpośredni test antyglobulinowy: – BTA 18,00 zł


260. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty – D: 50,00 zł


261. Próba zgodności serologicznej – 1 jednostka: 32,00 zł


262. Próba zgodności serologicznej – 2 jednostki: 60,00 zł


263. Próba zgodności serologicznej – 3 jednostki: 89,00 zł


264. Próba zgodności serologicznej – 4 jednostki: 118,00 zł


265. Próba zgodności serologicznej – 5 jednostek: 146,00 zł


266. Próba zgodności serologicznej – 6 jednostek: 175,00 zł


 

INNE

 

266. Pojemnik na mocz: 1,00 zł


 

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

268. Pakiet dla kobiet (morfologia, glukoza, profil lipidowy, elektrolity, żelazo, estradiol, CRP): 78,00 zł


269. Pakiet dla meżczyzn (morfologia, glukoza, profil lipidowy, elektrolity, testosteron, PSA całkowite, CRP): 105,00 zł


270. Pakiet zdrowe nerki (ogólne badanie moczu, mocznik, kreatynina, białko, elektrolity, kwas moczowy): 40,00 zł


271. Pakiet zdrowa trzustka (glukoza, lipiza, profil lipidowy, amylaza w moczu): 42,00 zł


272. Pakiet zdrowe serce (CKMB, D-dimer, profil lipidowy, glukoza, elektrolity): 65,00 zł


273. Pakiet zdrowa wątroba (ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina całkowita, antygenHBs , przeciwciała anty HCV): 72,00 zł


274. Pakiet zdrowe kości (ALP, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, białko całkowite, witamina D): 74,00 zł


275. Pakiet zdrowe stawy (morfologia, RF, OB., CRP, kwas moczowy): 33,00 zł


276. Pakiet metaboliczny dla dzieci (morfologia, ogólne badanie moczu, glukoza, TSH, FT4, profil lipidowy): 82,00 zł


277. Pakiet tarczyca (TSH, przeciwciała anty – TPO): 49,00 zł


278. Markery nowotworowe dla kobiet (CA125, CA 15-3, CEA, HE-4): 138,00 zł


279. Markery nowotworowe dla mężczyzn *(CEA, PSA, CA 19-9): 84,00 zł


280. Pakiet badań dietetyczny podstawowy (morfologia, glukoza, profil lipidowy, TSH, kreatynina): 61,00 zł


281. Pakiet badań dietetyczny rozszerzony (morfologia, glukoza, profil lipidowy, TSH, kreatynina, AST, ALT, ogólne badanie moczu, elektrolity, magnez, kwas moczowy, bilirubina): 99,00 zł


282. Pakiet diagnostyczny podstawowy COVID-19 (morfologia krwi, D-dimenry, CRP, LDH-Dehydrogeneza mleczanowa, Kreatynina, Witamina D3 metabolit 25(OH), AST, ALT, Bilirubina całkowita, GGTP, Fosfataza zasadowa, Koronawirus SARS-CoV-2- przeciwciała IgG ilościowo): 180,00 zł


283. Pakiet diagnostyczny rozszerzony COVID-19 (morfologia krwi, D-dimenry, CRP, LDH-Dehydrogeneza mleczanowa, Kreatynina, Elektrolity (Na,K), Magnez, Witamina D3 metabolit 25(OH), AST, ALT, Bilirubina całkowita, GGTP, Fosfataza zasadowa, Koronawirus SARS-CoV-2- przeciwciała IgG ilościowo): 200,00 zł


Pracownia bakteriologiczna


1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 40,00 zł


5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła – posiew ujemny lub flora fizjologiczna: 61,00 zł


6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 75,00 zł


7. Posiew moczu: 36,00 zł


8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł


Kserokopia dokumentów


1. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej do celów kontynuacji leczenia – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


2. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


3. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – pierwsza bezpłatna – kolejna kserokopia: wg rozporządzenia NFZ


4. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile jest to możliwe): wg rozporządzenia NFZ


5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji (np: sąd, prokuratura, policja) – 1 pytanie: 20,00 zł
6. Wysłanie dokumentacji pocztą oraz koszty biurowe: Polecony A – 5,50 zł Polecony B – 7,50 zł Koperta 0,50 zł


7. Kserokopia dokumentacji: 1,00 zł


BHP


1. Kompleksowa obsługa BHP: cena indywidualna


2. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny): 60,00 zł


3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. robotniczym: 70,00 zł


4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. Admin-biurowym: 70,00 zł


5. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami: 80,00 zł


6. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców: 150,00 zł


7. Dokumentacja powypadkowa: 350,00 zł – 550,00 zł


8. Ocena ryzyka zawodowego: 150,00 zł


Poradnia ginekologiczno-połoznicza


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Badanie cytologiczne nie objęte programem profilaktyki NFZ: 50,00 zł


Ginekologia i położnictwo


1. Badanie KTG: 30,00 zł


2. Koszty nadzoru medycznego i sanitarno-epidemiologicznego nad osobą towarzyszącą przy porodzie rodzinnym: 70,00 zł


3. Dodatkowa indywidualna opieka położnej w czasie porodu: 1200,00 zł


4. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna: 350 ,00 zł/12h


5. Wizyta położnej w domu pacjentki: 300,00 zł


6. Założenie wkładki zwykłej w znieczuleniu ogólnym: 1500,00 zł


7. Założenie wkładki MIRENA w znieczuleniu ogólnym: 2000,00 zł


8. Poród z użyciem żelu DINATAL: 700,00 zł


9. Poród poprzez cesarskie cięcie: 2500,00 zł


10. Korzystanie z indywidualnej Sali połogowej bez wyżywienia: 130,00 zł/dobę


11. Wżywienie osoby korzystającej z indywidualnej Sali połogowej: 24,00 zł/dobę


Neonatologia


1. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna nad:
-noworodek donoszony: 400,00 zł/12h
-noworodek niedonoszony: 600,00 zł/12h


2. Wizyta pielęgniarki noworodkowej w domu pacjenta (pierwsza kąpiel, itp..): 250,00 zł


3. Wykonanie dodatkowych czynności (mierzenie, ważenie, pielęgnacja pępka): 40,00 zł


4. Odciąganie przy nawale pokarmu: 35,00 zł/h


5. Badanie słuchu u noworodka: 50,00 zł


Poradnia dermatologiczna

 


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Biopsja diagnostyczna skóry: 200,00 zł


3. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 5: 100,00 zł


4. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 10: 200,00 zł


5. Usuwanie włókniaków (e-koagulacja) do 10 zmian: 100,00 zł


6. Usuniecie/ klinowe wycięcie paznokcia: 150,00 zł


7. Proste wycięcie zmiany skórnej (tułów/kończyny) ze zbliżeniem brzegów i założeniem szwów: 250,00 zł


8. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


9. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


10. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


11. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


12. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni: 30,00 zł


13. Badanie mikologiczne hodowla mikologiczna: 75,00 zł


14. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni+ hodowla mikologiczna: 85,00 zł


15. Badanie mikologiczne na demodex (skóra): 30,00 zł


16. Badanie mikologiczne na demodex (rzęsy): 30,00 zł


17. Badanie mikologiczne na demodex (dwie okoloce np. rzęsy+ skóra): 40,00 zł


18. Badanie mikologiczne w kierunku scabies: 50,00 zł


19. Założenie nitki pod wał paznokciowy+ hodowla mikologiczna: 95,00 zł


20. Badanie mikologiczne -badanie wrażliwości grzybów na leki (grzyby drożdżoidalne): 50,00 zł


21. Badanie mikologiczne -hodowla mikologiczna + badanie wrażliwości grzybów na leki: 105,00 zł


22. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


23. Peeling medyczny:

-> Kwas trójchlorooctowy TCA – twarz: 200,00 zł
-> Kwas trójchlorooctowy – wokół oczu: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas kojowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy +kwas cytrynowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas migdałowy: 200,00 zł
-> Kwas migdałowy: 180,00 zł


Poradnia alergologiczna


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


3. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


4. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


5. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


6. Spirometria: 70,00 zł


7. Spirometria – próba rozkurczowa:120,00 zł


8. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


Poradnia chirurgii onkologicznej


1. Porada lekarska: 100,00 zł


Medycyna Pracy

Pacjent zgłaszający się do lekarza medycyny pracy powinien posiadać skierowanie od pracodawcy, na którym będzie zaznaczone stanowisko pracy oraz czynniki szkodliwe/zagrożenia.
W oparciu o wykazane przez pracodawcę czynniki zagrożenia wykonywane są badania diagnostyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.


1. Badanie lekarskie oraz wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy (okresowe lub kontrolne lub wstępne): 70,00 zł


2. Badanie sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki: 30,00 zł


3. Badanie sanitarno- epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia: 30,00 zł


4. Badania kontrolne po 30 dniach zwolnienia: 45,00 zł


5. Badanie audiometryczne: 45,00 zł


6. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie: 60,00 zł


7. Konsultacja lekarza specjalisty – laryngologa: 45,00 zł


8. Konsultacja lekarza specjalisty – neurologa: 40,00 zł


9. Konsultacja lekarza specjalisty – okulisty: 35,00 zł


10. Wydanie świadectwa dobrego widzenia: 25,00 zł


11. Badania psychologiczne egzaminatora: 150,00 zł


12. Badania psychologiczne instruktora jazdy: 150,00 zł


13. Badania psychologiczne kandydata na kierowcę: 150,00 zł


14. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych: 90,00 zł


15. Badania psychologiczne kierowców wózków jezdnych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


16. Badania psychologiczne kierowcy: 150,00 zł


17. Badania psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 97,00 zł


18. Badania psychologiczne marynarzy: 240,00 zł


19. Badania psychologiczne motorniczego: 150,00 zł


20. Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych: 90,00 zł


21. Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


22. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig: 90,00 zł


23. Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania: 73,00 zł


24. Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej: 297,00 zł


25. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego: 123,00 zł


26. Badanie psychologiczne – osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo do wykonywania lub kierowania działalnością albo bezpośrednio zatrudnionych przy obrocie mat.wybuchowymi,bronią,amunicją oraz wyro: 123,00 zł


27. Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego: 150,00 zł


28. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu: 150,00 zł


29. Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających: 150,00 zł


30. Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy: 129,00 zł


31. Badanie psychologiczne osoby,która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych: 150,00 zł


32. Badanie psychologiczne pracownika dozoru technicznego: 123,00 zł


33. Badanie psychologiczne z wydaniem opinii psychologicznej: 375,00 zł


34. Dodatkowe badanie psychologiczne: 83,00 zł


35. Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim u pracodawcy: 70,00 zł


36. Wizytacja stanowiska pracy: 200,00 zł


37. Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP: 200,00 zł


38. Wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy wymagane do starostwa lub wydziału komunikacji: 120,00 zł


39. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę wraz z konsultacją okulistyczną oraz badaniem labolatoryjnym: 200,00 zł


40. Orzeczenie lekarza medycyny pracy dla kandydata na kierowcę bez konsultacji okulistycznej oraz badania labolatoryjnego: 150,00 zł


Kuchnia (Posiłki wydawane na zewnątrz. Brak możliwości konsumpcji na miejscu)

 


1. Śniadanie: 5,00 zł


2. Obiad – zupa: 4,00 zł


3. Obiad – drugie danie: 10,00 zł


4. Kolacja: 5,00 zł


5. Posiłek regeneracyjny (zupa z wkładką): 5,00 zł


6. Koktajle: 6,00 zł


7. Usługi cateringowe: ceny umowne


8. Opakowanie styropianowe obiadowe: 0,50 zł


9. Bułka z szynką: 5,00 zł


10. Bułka z serem camembert: 5,00 zł


11. Ciasto – porcja: 2,00 zł


Transport


1. W obrębie miasta Goleniów: 50,00 zł


2. Poza obręb miasta Goleniów: 50,00 zł ryczałt + 2,20 zł/km


3. Wniesienie pacjenta na piętro: 20 zł/piętro


Usługi medyczne z zakresu okulistyki


1. Wizyta okulistyczna: 120,00 zł


2. Badanie komputerowe wraz z doborem okularów: 84,00 zł


3. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego: 30,00 zł


Szczepienia ochronne


Infanrix Hexa: 205,00 zł


Infanrix IPV Hib: 135,00 zł


Infanrix DTPa: 80,00 zł


Rotarix: 330,00 zł


Rotarix wraz z badaniem lekarskim: 350,00 zł


Engerix B: 75,00 zł


Engerix B wraz z badaniem lekarskim: 95,00 zł


Synflorix: 215,00 zł


Cervarix: 310,00 zł


Varilrix: 205,00 zł


Twinrix Adult: 175,00 zł


Havrix Junior: 100,00 zł


Havrix Adult: 170,00 zł


Boostrix Polio: 90,00 zł


Boostrix: 85,00 zł


Priorix: 70,00 zł


Hiberix: 50,00 zł


Priorix Tetra: 280,00 zł


HEXACIMA: 205,00 zł


HEXACIMA wraz z badaniem lekarskim: 225,00 zł


PENTAXIM: 135,00 zł


BEXSERO: 350,00 zł


BEXSERO wraz z badaniem lekarskim: 370,00 zł


Szczepienie przeciwko grypie wraz z badaniem lekarskim: 70,00 zł


Szczepienie przeciwko grypie: 60,00 zł


ADACEL: 120,00 zł


Rehabilitacja


1. Wizyta fizjoterapeutyczna – 45 min.: 50,00 zł


2. Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych – 45-60 min.: 70,00 zł


3. Nauka czynności lokomocji – 30 min.: 30,00 zł


4. Wyciągi- 20 min.: 20,00 zł


5. Inne formy usprawnienia: 15,00 zł


6. Masaż suchy- częściowy – 20 min.: 30,00 zł


7. Masaż podwodny- hydropowietrzny – 15-20 min.: 20,00 zł


8. Galwanizacja- 15-20 min.: 12,00 zł


9. Jonofereza-20 min.: 15,00 zł


10. Elektrostymulacja- 20-25 min.: 21,00 zł


11. Tonoliza – wg. programu: 20,00 zł


12. Prądy diadynamiczne – 10 min.: 12,00 zł


13. Prądy interferencyjne – 20 min.: 15,00 zł


14. Prądy tens 15-20 min.: 12,00 zł


15. Prądy treberta – 15-20 min.: 12,00 zł


16. Prądy Kotza – 15-20 min.: 12,00 zł


17. Ultradźwięki miejscowe – 6-8 min.: 18,00 zł


18. Ultrafonoreza: 21,00 zł


19. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15-20 min. /wg programu: 18,00 zł


20. Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 15-20 min./wg programu: 18,00 zł


21. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20-30 min.: 12,00 zł


22. Laseroterapia- skaner – 6 -12 min.: 12,00 zł


23. Laseroterapia punktowa – 6-10 min.: 18,00 zł


24. Kąpiel wirowa kończyn – 15-20 min.: 15,00 zł


25. Inne kąpiele – wirowa w tanku- 15-20 min.: 25,00 zł


26. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 min.: 36,00 zł


27. Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 15-20 min.: 18,00 zł


28. Pionizacja 30 min.: 30,00 zł


29. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – 20-30 min.: 20,00 zł


30. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – 20-30 min.: 30,00 zł


31. Ćwiczenia Izometryczne – 20-30 min.: 30,00 zł


32. Indywidualna praca z pacjentem (np. Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- 30 min.: 40,00 zł


33. Krioterapia miejscowa (pary azotu): 12,00 zł


34. Ćwiczenia wspomagane – 15-20 min.: 15,00 zł


35. Naświetlenie promieniami IR, UV – miejscowe – 15 min.: 10,00 zł


36. Porada lekarska rehabilitacyjna: 100,00 zł


37. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych: 110,00 zł


Inne


1. Wynajem drobnego sprzętu medycznego: 50,00 zł/miesiąc


2. Wynajem łóżka: 123,00 zł/miesiąc + kaucja 300,00 zł


3. Badanie lekarskie osobom zatrzymanym: 150,00 zł


4. Pobranie krwi osobom zatrzymanym: 30,00 zł


5. Badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu: 30,00 zł


6. Szybki test płytkowy Antygen SARS-COV-2: 80,00 zł


7. Zestaw środków ochrony osobistej: 80,00 zł


8. Kroplówka wzmacniająca witaminowa dla Ozdrowieńców (500 ml PWE, 4g MgSO4, 2,5g Vit C): 150,00 zł


9. Kroplówka Thiogamma: 100,00 zł


Poradnia psychiatryczna


1. Porada lekarska (pierwsza wizyta): 88,00 zł


2. Porada lekarska (kolejna wizyta): 80,00 zł


Poradnia dietetyczna


1. Pierwsza wizyta konsultacyjna: 80,00 zł


2. Wizyta konsultacyjna kontrolna: 50,00 zł


3. Pierwsza wizyta konsultacyjna dla osób posiadających wypis ze szpitala z bieżącego roku: 30,00 zł


4. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (7 dni): 100,00 zł


5. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (14 dni): 190,00 zł


6. Analiza składu ciała: 30,00 zł


Neurochirurgia


1. Konsultacja neurochirurgiczna: 150,00 zł


2. Blokada stawów pod USG/RTG – pojedynczy staw: 300,00 zł


3. Blokada stawów pod USG/RTG – kilka stawów: 350,00 zł


4. Zabieg z użyciem kriolezji – pojedynczy staw: 600,00 zł


5. Zabiegi z użyciem kriolezji – kilka stawów: 700,00 zł


 

Cennik do pobrania
Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Numer telefonu punktu wymazów COVID-19 czynny pn-pt od 8:00 do 15:00: 505 806 191
Skip to content