Istnieje mozliwość wykonania procedur medycznych w oddziałach Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. wg stawek NFZ.

Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania za usługi medyczne, świadczone odpłatnie podmiotom zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym ( lub zgłaszających się bez wymaganego skierowania- nie dotyczy pracowni RTG) na terenie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

Kliknij, aby otworzyć wybrany cennik. Na rozwiniętym cenniku naciśnij “CTRL+F” wyświetli się filtr wyszukiwania po nazwie.

Usługi medyczne standardowe

 


1. Konsultacja lekarza specjalisty: 100,00 zł


2. Porada lekarska: 90,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 50,00 zł


4. Badanie EKG z opisem: 25,00 zł


5. Badanie EKG bez opisu: 13,00 zł


6. Enema – lewatywa: 30,00 zł


7. Iniekcja domięśniowa: 20,00 zł


8. Iniekcja dożylna: 25,00 zł


9. Iniekcja podskórna: 15,00 zł


10. Opatrunek mały: 35,00 zł


11. Płukanie żołądka: 70,00 zł


12. Podawanie leku przez pompę infuzyjną: 30,00 zł+cena leku


13. Podłączenie kroplówki: 15,00 zł+cena leku


14. Punkcja lędźwiowa: 40,90 zł


15. Szycie rany: od 18,80 zł


16. Tlenoterapia: 20,00/h


17. Założenie sondy (zgłębnika żołądkowego): 18,30 zł


18. Zdjęcie szwów: od 6,90 zł


19. Znieczulenie miejscowe: 50,00 zł


20. Znieczulenie przewodowe (obersta): 200,00 zł


21. Znieczulenie ogólne – dożylne: 200,00 zł


22. Znieczulenie ogólne – dotchawiczne: 300,00 zł


23. Kontrola leczenia (gojenie ran, duże opatrunki): 60,00 zł


24. Podłączenie kroplówki w domu pacjenta: 100,00 zł


25. Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta: 50,00 zł


26. Iniekcja dożylna w domu pacjenta: 60,00 zł


27. Iniekcja podskórna w domu pacjenta: 40,00 zł


28. Założenie sondy w domu pacjenta: 70,00 zł


29. Cewnikowanie w domu pacjenta: 70,00 zł


30. Dodatkowa opieka pielęgniarska na oddziale szpitalnym: 35,00 zł/godz.


31. Opieka pielęgniarska: 50,00 zł


32. Wydanie zaświadczenia: 25,00 zł


33. Badanie tętna i RR: 15,00 zł


34. Badanie per rectum: 40,00 zł


Pediatria


1. Porada lekarska: 90,00 zł


2. Cewnikowanie pęcherza moczowego: 30,00 zł


3. Cewnikowanie pęcherza moczowego plus posiew na zewnątrz: 70,00 zł


4. Pobranie krwi na zlecenie na zewnątrz: 35,00 zł


5. Pobranie krwi z użyciem Entonox-u: 50,00 zł


6. Łóżko na sali indywidualnej dla osoby towarzyszącej choremu: 30,00 zł/dobę


Poradnia kardiologiczna


1. Porada lekarska: 90,00 zł


2. Badanie Holtera EKG (24h): 100,00 zł


3. Badanie Holtera ciśnieniowy (24h): 90,00 zł


4. Badanie RR (ciśnieniowy): 30,00 zł


5. EKG z opisem: 25,00 zł


6. Próba wysiłkowa EKG na bieżni: 110,00 zł


7. Wydanie zaświadczenia, opinii, orzeczenia wraz z niezbędnym badaniem lekarskim: 80,00 zł


Chirurgia


1. Porada lekarska: 120,00 zł


2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm – małej: 200,00 zł


3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm – dużej: 400,00 zł


4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej: 500,00 zł


5. Zmiana opatrunku małego: 50,00 zł


6. Zmiana opatrunku dużego: 75,00 zł


7. Pobranie wycinka: 300,00 zł


8. Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów: 75,00 zł


9. Szyna gipsowa krótka: 100,00 zł


10. Szyna gipsowa długa: 150,00 zł


11. Opatrunek gipsowy mały pełny: 100,00 zł


12. Opatrunek gipsowy duży pełny: 150,00 zł


13. Zdjęcie gipsu: 75,00 zł


14. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym drobnych stawów lub kości: 50,00 zł


15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym dużych stawów lub kości: 75,00 zł


16. Repozycja zwichnięcia małego (bez uruchomienia): 200,00 zł


17. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu: 700,00 zł


18. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu plus stabilizacja wew.: 1500,00 zł


19. Chirurgiczne usuniecie kleszcza: od 100,00 do 200,00 zł


20. Cholecystektomia laparoskopowa (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 3500,00 zł


21. Cholecystektomia klasyczna (czas hospitalizacji: 5-7 dni): 3500,00 zł


22. Gastrostomia (czas hospitalizacji: 3-5 dni): 2500,00 zł


23. Guzek sutka (czas hospitalizacji: 1 dzień): 2000,00 zł


24. Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału: 150,00 zł


25. Nacięcie i drenaż ropnia, zastrzału ścięgnistego: 200,00 zł


26. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie miejscowe): 300,00 zł


27. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie ogólne, zpp, zop,itp): 1500,00 zł


28. Nakłucie jamy brzusznej: 400,00 zł


29. Operacja wrastającego paznokcia – z usunięciem płytki paznokciowej: 250,00 zł


30. Operacja wrastającego paznokcia metodą QUENU: 400,00 zł


31. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja): 330,00 zł


32. Polipektomia: 600,00 zł


33. Przepuklina pachwinowa metodą Lichtensteina (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3000,00 zł


34. Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 3500,00 do 5000,00 zł


35. Przepuklina pachwinowa obustronna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni): od 5000,00 zł


36. Przepuklina pępkowa (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


37. Przepuklina pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1-2 dni): od 3000,00 zł


38. Przetoka odbytu (mała) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2000,00 zł


39. Rektoskopia (bez badania histopatologicznego): 300,00 zł


40. Szczelina odbytu, wyciecie żylaków odbytu, wycięcie tkanek okolicy odbytu (czas hospitalizacji: 1-2

dni): 2000,00 zł


41. Usunięcie zakrzepu żylaka odbytu: 550,00 zł


42. Usunięcie ciała obcego: od 200,00 zł


43. Usunięcie ciała obcego pod kontrolą RTG: 400,00 zł


44. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu miejscowym: 330,00 zł


45. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu ogólnym, zpp, zop, itp.: 1000,00 zł


46. Wycięcie torbieli włosopochodnej (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 1500,00 zł


47. Wycięcie wyrostka robaczkowego (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


48. Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową (czas hospitalizacji: 3-7 dni): 3000,00 zł


49. Wycięcie pojedynczej zmiany: kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka lub inna tkanka do oceny histopatologicznej: 350,00 zł


50. Wycięcie dużej zmiany: duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej, węzły chłonne lub mnogich zmian: od 450,00


51. Wycięcie znamion (bez badań histopatologicznych): 200,00 zł


52. Szycie rany powierzchownej: od 200,00 zł


53. Szycie rany głębokiej( mięśnie, tkanka podskórna): 350,00 zł


54. Usuniecie płytki paznokciowej: 150,00 zł


55. Żylaki kończyn ( dwie nogi) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 3500,00 zł


56. Żylaki kończyn ( jedna noga) (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 2500,00 zł


57. Żylaki odbytu (czas hospitalizacji: 1-3 dni): 2000,00 zł


58. Punkcja zbiorników płynowych tkanek miękkich pod kontrolą USG: 150,00 zł


59. Punkcja stawów: 200,00 zł


60. Punkcja stawów z podaniem leku,podanie leku do tkanek: 200,00 zł plus cena za lek


61. Wytworzenie przetoki dializacyjnej na naczyniach własnych: 2300,00 zł


62. Badanie histopatologiczne: 44,00 zł


Ortopedia


1. Konsultacja lekarza ortopedy: 100,00 zł


2. Artroskopia stawu kolanowego (czas hospitalizacji: 1-2 dni): 4000,00 zł


Endoskopia


1. Porada lekarska: 90,00 zł


2. Rektosigmoidoskopia: 150,00 zł


3. Rektosigmoidoskopia z wycinkami: 230,00 zł


4. Kolonoskopia: 300,00 zł


5. Kolonoskopia z wycinkami: 370,00 zł


6. Kolonoskopia z polipektomią <10 mm: 500,00 zł 7. Kolonoskopia z polipektomią >10 mm: 600,00 zł


8. Gastroskopia: 180,00 zł


9. Gastroskopia z wycinkami: 250,00 zł


Do ceny badania endoskopowego w uzasadnionych przypadkach należy doliczyć:


10. Badanie na obecność H. Pyroli: 15,00 zł


11. Histologię endoskopową: 50,00 zł


12. Pobranie materiału do badania cytologicznego: 50,00 zł


13. Znieczulenie do badania: 200,00 zł


14. Znieczulenie do 2 badań: 350,00 zł


Diagnostyka medyczna - pracownia tomografii komputerowej


1. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu: 220,00 zł


2. Tomografia komputerowa jednej okolicy anatomicznej z kontrastem: 220,00 zł + kontrast i wkład


3. Kontrast i wkład: 200,00 zł


Ultrasonografia


1. USG przeglądowe jamy brzusznej/ klatki piersiowej- opłucne: 80,00 zł/60,00 zł


2. USG Doppler tętnic kończyn dolnych: 100,00 zł


3. USG Doppler żył: 120,00 zł


4. USG piersi plus BAC: 95,00 zł


5. USG Doppler tętnic nerkowych: 70,00 zł


6. USG Dopplera tętnic szyjnych: 110,00 zł


7. USG Doppler aorty brzusznej: 100,00 zł


8. USG przezciemiączkowe: 80,00 zł


9. USG sutków: 80,00 zł


10. USG ślinianek: 80,00 zł


11. USG liniowe: 80,00 zł


12. USG tkanek miękkich: 80,00 zł


13. USG echokardiograficzne (USG serca): 120,00 zł


14. Monitorowanie cyklu: 150,00 zł


15. USG tarczycy: 70,00 zł


16. USG pierwszy lub drugi lub trzeci trymestr ciąży: 250,00 zł


17. USG drugi trymestr ciąży + echo serca: 350,00 zł


18. USG ginekologiczne: 150,00 zł


19. USG położnicze: 350,00 zł


20. Test biochemiczny w zakresie badań prenatalnych β-HCG i PAPP-A: 200,00 zł


21. USG piersi: 80,00 zł


Pracownia RTG


1. Zdjęcie klatki piersiowej PA (dorośli): 40,00 zł


2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne: 40,00 zł


3. Pasaż jelitowy: 103,00 zł


4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (dorośli): 40,00 zł


5. Urografia infuzyjna (dorośli): 133,00 zł


6. Zdjęcie czaszki w 3 rzutach: 53,00 zł


7. Zdjęcie czaszki w 2 rzutach: 40,00 zł


8. Zdjęcie celowane kości skroniowych w 2 rzutach: 40,00 zł


9. Zdjęcie twarzoczaszki: 40,00 zł


10. Zdjęcie nosa: 40,00 zł


11. Zdjęcie oczodołów: 40,00 zł


12. Zdjęcie zatok: 40,00 zł


13. Zdjęcie skośne żuchwy 2 strony: 40,00 zł


14. Zdjęcie żuchwy PA: 40,00 zł


15. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych: 40,00 zł


16. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 rzuty: 40,00 zł


17. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego: 40,00 zł


18. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego: 40,00 zł


19. Zdjęcie kręgosłupa L-S 3 rzuty: 53,00 zł


20. Zdjęcie kręgosłupa L-S 2 rzuty: 40,00 zł


21. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego: 40,00 zł


22. Zdjęcie skośne kręgosłupa L-S: 40,00 zł


23. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne: 40,00 zł


24. Zdjęcie kości krzyżowej: 40,00 zł


25. Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych: 40,00 zł


26. Zdjęcie kości ogonowej: 40,00 zł


27. Zdjęcie miednicy: 40,00 zł


28. Zdjęcie miednicy małej: 40,00 zł


29. Zdjęcie stawów biodrowych: 40,00 zł


30. Zdjęcie stawów 1 strona: 40,00 zł


31. Zdjęcie mostka 2 rzuty: 40,00 zł


32. Zdjęcie łopatki 2 rzuty: 40,00 zł


33. Zdjęcie stawu barkowego 1 strona: 40,00 zł


34. Zdjęcie kości ramiennej 2 rzuty: 40,00 zł


35. Zdjęcie stawu łokciowego 2 rzuty: 40,00 zł


36. Zdjęcie przedramienia 2 rzuty: 40,00 zł


37. Zdjęcie nadgarstka 2 stawy w 2 rzutach: 40,00 zł


38. Zdjęcie dłoni (stopy) w 2 rzutach: 40,00 zł


39. Zdjęcie palców: 40,00 zł


40. Zdjęcie kości udowej w 2 rzutach: 40,00 zł


41. Zdjęcie stawu kolanowego w 2 rzutach: 53,00 zł


42. Zdjęcie porównawcze stawu kolanowego : 53,00 zł


43. Zdjęcie stawu skokowego w 2 rzutach: 40,00 zł


44. Zdjęcie kości piętowej w 2 rzutach: 40,00 zł


45. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w 2 rzutach: 88,00 zł


46. Baryt: 16,00 zł


47. Urografia ( 50ml – 1 ampułka): 30,00 zł


48. Cystografia: 83,00 zł


49. Zdjęcie śródstopia lub śródręcza (porównawcze): 40,00 zł


50. Reprodukcja obrazu z płyty CD na błonę – 1 szt.: 23,00 zł


Laboratorium Centralne


1. Każdorazowe pobranie materiału do badań-krew żylna (należy doliczyć do cenny badania): 5,00 zł


2. Każdorazowe pobranie materiału do badań-krew włośniczkowa (należy doliczyć do cenny badania): 2,00 zł


3. Odczyn Biernackiego: 6,00 zł


4. Morfologia z rozmazem automatycznym 5 DIFF: 10,00 zł


5. Morfologia z rozmazem 5 DIFF + retikulocyty: 20,00 zł


6. Rozmaz krwi obwodowej metoda mikroskopowa: 12,00 zł


7. Krwinki płytkowe pobrane na cytrynian: 8,00 zł


8. Mielogram: 40,00 zł


9. Badanie ogólne moczu z osadem: 8,00 zł


10. Badanie ogólne moczu z osadem (plus pojemnik na mocz): 9,00 zł


11. Aceton w moczu (badanie jakościowe ): 5,00 zł


12. Białko Bence-Jonesa: 21,00 zł


13. Próba Addisa w dobowej zbiórce moczu: 18,00 zł


14. Badanie kału na krew utajoną: 15,00 zł


15. Badanie kału na pasożyty (jedno oznaczenie): 13,00 zł


16. Test na antygen lamblii w kale: 25,00 zł


17. Test na obecność Rotawirusów i Adenowirusów w kale: 20,00 zł


18. Wymaz z ok.odbytu na obecność jaj owsików: 7,00 zł


19. Badanie ogólne kału: 12,00 zł


20. Antygen H.pylori w kale (test jakościowy): 30,00 zł


21. Helicobacter pylori w surowicy ( test jakościowy ): 23,00 zł


22. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej: 10,00 zł


23. Płyn z jamy ciała – badanie ogólne: 30,00 zł


24. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne: 32,00 zł


25. Białko C-reaktywne w surowicy: 12,00 zł


26. Glukoza w surowicy: 7,00 zł


27. Glukoza w moczu: 5,00 zł


28. Dobowe wydalanie glukozy z moczem: 5,00 zł


29. Krzywa cukrowa dwupunktowa: 14,00 zł


30. Krzywa cukrowa trzypunktowa: 21,00 zł


31. HbA1C-hemoglobina glukozylowana: 35,00 zł


32. Mocznik w surowicy: 7,00 zł


33. Mocznik w moczu: 6,00 zł


34. Dobowe wydalanie mocznika z moczem: 6,00 zł


35. Wskaźnik UPCR: 21,00 zł


36. Kreatynina+GFR w surowicy: 8,00 zł


37. Kreatynina w moczu: 8,00 zł


38. Dobowe wydalanie kreatyniny z moczem: 10,00 zł


39. Klirans kreatyniny: 16,00 zł


40.Kwas moczowy w surowicy: 7,00 zł


41.Kwas moczowy w moczu: 7,00 zł


42.Dobowe wydalanie kwasu moczowego z moczem: 6,00 zł


43. Białko całkowite w surowicy: 8,00 zł


44. Białko w moczu: 11,00 zł


45.Dobowe wydalanie białka z moczem: 11,00 zł


46. Albuminy w surowicy: 9,00 zł


47. Cholesterol całkowity: 8,00 zł


48. Cholesterol HDL met.bezpośrednia: 9,00 zł


49. Trójglicerydy: 8,00 zł


50. Cholesterol+HDL+LDL+Trójglicerydy: 33,00 zł


51. Bilirubina całkowita: 7,00 zł


52. Bilirubina związana (bezpośrednia): 15,00 zł


53. Aminotransferaza AST: 5,00 zł


54. Aminotransferaza ALT: 5,00 zł


55. Próby wątrobowe: 15,00 zł


56. Transaminazy ALT + AST: 10,00 zł


57. ALP -fosfataza alkaliczna: 9,00 zł


58. GGTP-gmaglutamylotranspeptydaza: 9,00 zł


59. Alfa-amylaza w surowicy: 8,00 zł


60. Alfa-amylaza w moczu: 8,00 zł


61. LDH – dehydrogenaza mleczanowa: 16,00 zł


62. Jonogram – sód+potas+chlorki w surowicy: 10,00 zł


63. Jonogram – sód + potas w moczu: 8,00 zł


64. Dobowe wydalanie sodu i potasu z moczem: 8,00 zł


65. Wapń zjonizowany w surowicy: 15,00 zł


66. Wapń całkowity w surowicy: 6,00 zł


67. Wapń całkowity w moczu: 6,00 zł


68. Dobowe wydalanie wapnia z moczem: 5,00 zł


69. Wskaźnik wapń/kreatynina w moczu: 13,00 zł


70. Fosfor w surowicy: 7,00 zł


71. Fosfor w moczu: 7,00 zł


72. Dobowe wydalanie fosforu z moczem: 7,00 zł


73. Magnez w surowicy: 6,00 zł


74. Magnez w moczu: 6,00 zł


75. Dobowe wydalanie magnezu z moczem: 5,00 zł


76. Żelazo w surowicy: 8,00 zł


77. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC: 10,00 zł


78. Krzywa wchłaniania żelaza: 36,00 zł


79. CPK- kinaza kreatynowa: 12,00 zł


80. CK MB-kinaza kreatynowa izoenzym MB: 15,00 zł


81. Lipaza: 12,00 zł


82. PT+INR-czas protrombinowy i współczynnik INR: 10,00 zł


83. APTT -czas kaolinowo-kefalinowy: 9,00 zł


84. TT-czas trombinowy: 10,00 zł


85. Fibrynogen: 10,00 zł


86. RF-czynnik reumatoidalny ( test jakościowy ): 6,00 zł


87. Odczyn Waalera-Rosego( test jakościowy ): 14,00 zł


88. ASO ( test jakościowy ): 9,00 zł


89. VDRL (WR): 10,00 zł


90. Grypa A/B (test jakościowy): 40,00 zł


91. Narkotyki w moczu (10 narkotyków): 40,00 zł


92. Demodex follikulorum: 12,00 zł


93. Wykrycie antygenu Campylobacter spp. w kale: 28,00 zł


94. Wykrycie antygenu Norowirusów w kale: 45,00 zł


95. Wykrycie antygenu wirusa RSV w nosie lub gardle: 55,00 zł


96.Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale: 60,00 zł


97. Alkohol etylowy (surowica): 26,00 zł


98. Osmolalność krwi (wyliczenie na podstawie badań): 28,00 zł


99. Osmolarność krwi (wyliczenie na podstawie badań): 8,00 zł


100. Osmolalność moczu (wyliczenie na podstawie badań): 8,00 zł


101. Osmolarność moczu (wyliczenie na podstawie badań): 16,00 zł


102. D-Dimery: 25,00 zł


103. Ferrytyna: 26,00 zł


104. Troponina T hs: 25,00 zł


105. ßHCG: 32,00 zł


106. HBsAg – antygen: 20,00 zł


107. HCV – przeciwciała: 26,00 zł


108. Toxoplazmoza IgM ( automatyczny test jakościowy): 30,00 zł


109. Toxoplazmoza IgG ( automatyczny test jakościowy): 30,00 zł


110. Toxoplazmoza Igm+IgG ( automatyczny test jakościowy): 60,00 zł


111. Prokalcytonina w surowicy – ilościowo: 50,00 zł


112. TSH III generacji -Tyreotropina: 25,00 zł


113. FT4 – Wolna czterojodotyronina: 25,00 zł


114. FT3- Wolna trójjodotyronina: 25,00 zł


115. Testy tarczycowe TSH+FT4+FT3: 75,00 zł


116. PSA -Antygen specyficzny dla prostaty: 30,00 zł


117. PRL – Prolaktyna: 25,00 zł


118. Prolaktyna – test po metoklopramidzie: 50,00 zł


119. Test z metoklopramidem PRL I + PRL II: 48,00 zł


120. CEA: 32,00 zł


121. CA 125: 30,00 zł


122. HE-4 marker raka jajnika: 55,00 zł


123. CA 125 + HE4 + przelicznik ROMA: 85,00 zł


124. Interleukina-6: 35,00 zł


125. Grupa krwi: 26,00 zł


126. PTA – pośredni test antyglobulinowy: 25,00 zł


127. BTA – bezpośredni test antyglobulinowy: 18,00 zł


128. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D: 50,00 zł


129. Próba zgodności – 1 jednostka: 32,00 zł


130. Próba zgodności – 2 jednostki: 60,00 zł


131. Próba zgodności – 3 jednostki: 89,00 zł


132. Próba zgodności – 4 jednostki: 118,00 zł


133. Próba zgodności – 5 jednostki: 146,00 zł


134. Próba zgodności – 6 jednostki: 175,00 zł


135. Pobieranie krwi z użyciem Entonox-u: 30,00 zł


136. Elektroforeza białek surowicy(proteinogram): 20,00 zł


137. Witamina B-12: 35,00 zł


138. Kwas foliowy: 35,00 zł


139. Anty-CCP: 50,00 zł


140. ANA1: 55,00 zł


141. ANA2: 96,00 zł


142. ANA3: 138,00 zł


143. HIV: 28,00 zł


144. Anty-HBs – przeciwciała: 32,00 zł


145. Hbs antygen , test potwierdzenia: 36,00 zł


146. EBV VCA IgM: 70,00 zł


147. Borelioza IgM ( automatyczny test jakościowy): 45,00 zł


148. Borelioza IgG ( automatyczny test jakościowy): 45,00 zł


149. Borelioza IgM+IgG: 90,00 zł


150. Awidność- toxoplazma: 45,00 zł


151. Różyczka IgG+IgM: 55,00 zł


152. Różyczka IgG: 30,00 zł


153. Różyczka IgM: 30,00 zł


154. CMV IgG+IgM: 55,00 zł


155. CMV IgG: 30,00 zł


156. CMV IgM: 30,00 zł


157. IgG: 26,00 zł


158. IgM: 26,00 zł


159. IgA: 26,00 zł


160. Chlamydia pneumoniae IgG: 54,00 zł


161. Chlamydia pneumoniae IgM: 78,00 zł


162. Chlamydia trachomatis IgG: 50,00 zł


163. Chlamydia trachomatis IgM: 50,00 zł


164. Yersinia spp. IgG: 60,00 zł


165. Yersinia spp. IgM: 60,00 zł


166. Anty – TPO: 32,00 zł


167. Anty – TG: 32,00 zł


168. AFP: 30,00 zł


169. E2 – Estradiol: 26,00 zł


170. LH – Hormon luteinizujący: 26,00 zł


171. FSH – Hormon folikulotropowy: 26,00 zł


172. Testosteron: 32,00 zł


173. Progesteron: 30,00 zł


174. DHEA SO4: 36,00 zł


175. CA – 19,9: 32,00 zł


176. CA – 15,3: 30,00 zł


177. Lipaza: 12,00 zł


178. Homocysteina: 50,00 zł


179. P/c. receptorom TSH (TRAb): 72,00 zł


180. Androstendion: 50,00 zł


181. SHGB: 28,00 zł


182. AMH: 156,00 zł


183. Transferyna: 17,00 zł


184. Insulina: 32,00 zł


185. Parathormon: 37,00 zł


186. Witamina D metabolit 25: 48,00 zł


187. ACTH: 40,00 zł


188. Cynk, ilościowo: 66,00 zł


189. Miedź, ilościowo: 22,00 zł


190. Ołów, ilościowo: 84,00 zł


191. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgM (celiakia): 126,00 zł


192. Antykoagulant toczniowy: 60,00 zł


193. Panel alergenów- mieszany (pediatryczny): 156,00 zł


194. Panel alergenów pokarmowych: 156,00 zł


195. Panel alergenów oddechowych: 156,00 zł


196. IgE całkowite: 36,00 zł


197. IgE sp. -mieszanka – jeden typ: 55,00 zł


198. IgE sp. – jeden składnik: 45,00 zł


199. Kwas walproinowy, ilościowo: 50,00 zł


200. P/c. przeciw transglutaminazie tkankowej IgG i IgA: 100,00 zł


201. Hormon wzrostu: 35,00 zł


202. Aldosteron: 48,00 zł


203. Kortyzol: 30,00 zł


204. Fosfataza kwaśna: 10,00 zł


205. Borelioza IgG met. western-blot: 120,00 zł


206. Borelioza IgM met. western-blot: 120,00 zł


207. Karbamazepina ilościowo: 42,00 zł


208. Ospa IgM: 55,00 zł


209. Ospa IgG: 55,00 zł


210. HAV: 72,00 zł


211. Bruceloza IgG: 110,00 zł


212. Bruceloza IgM: 110,00 zł


213. Mycoplasma pneumoniae IgG: 52,00 zł


214, Mycoplasma pneumoniae IgM: 52,00 zł


215. P/C przeciwko kardiolipinie (IgG, IgM): 54,00 zł


216. PP/c przeciwko beta-2-glikoproteinie (IgG, IgM): 76,00 zł


217. Poziom Litu: 25,00 zł


218. RF ilościowe: 12,00 zł


219. Erytropoetyna: 55,00 zł


220. Kalcytonina: 60,00 zł


221. Celuloplazmina: 40,00 zł


222. ASO (test ilościowy): 15,00 zł


223. 17-Hydroxyprogesteron: 36,00 zł


224. Przeciwciała anty HBC: 45,00 zł


225. Amoniak: 30,00 zł


226. PSA wolne: 30,00 zł


227. Aspergillus – antygen krążący: 200,00 zł


228. IgF – 1: 55,00 zł


229. Mleczany: 20,00 zł


230. Beta -2 mikroglobulina: 48,00 zł


231. Poziom jodu: 300,00 zł


232. P/c przeciwko Giardia (Lamblia) -IgG, IgM: 156,00 zł


233. Tyreoglobulina: 60,00 zł


234. Yersinia enterocolitica IgA: 75,00 zł


235. Yersinia enterocolitica IgM: 75,00 zł


236. Yersinia enterocolitica IgG: 75,00 zł


237. Yersinia enterocolitica IgA, IgM, IgG: 195,00 zł


238. Dehydroepiandrosteron: 144,00 zł


239. Bebeszjoza IgG: 204,00 zł


240. Bebeszjoza IgM: 204,00 zł


241. Antytrombina III: 10,00 zł


242. Cyklosporyna A: 70,00 zł


243. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA: 48,00 zł


244. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG: 48,00 zł


245. Chlamydia trachomatis IgM: 50,00 zł


246. ALAT: 5,00 zł


247. Antystreptolizyna O: 15,00 zł


248. AspAT: 5,00 zł


249. Pakiet dla kobiet (morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, żelazo, estradiol, CRP): 78,00 zł


250. Pakiet dla meżczyzn (morfologia, glukoza, lipidogram, elektrolity, testosteron, PSA całkowite, CRP): 105,00 zł


251. Pakiet zdrowe nerki (ogólne badanie moczu, mocznik, kreatynina, białko, elektrolity, kwas moczowy): 40,00 zł


252. Pakiet zdrowa trzustka (glukoza, lipiza, lipidogram, amylaza w moczu): 42,00 zł


253. Pakiet zdrowe serce (CKMB, D-dimer, lipidogram, glukoza, elektrolity): 65,00 zł


254. Pakiet zdrowa wątroba (ALT, AST, ALP, GGTP, bilirubina całkowita, HBs antygen, przeciwciała anty HCV): 72,00 zł


255. Pakiet zdrowe kości (ALP, wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, białko całkowite, witamina D): 74,00 zł


256. Pakiet zdrowe stawy (morfologia, RF, OB., CRP, kwas moczowy): 33,00


257. Pakiet metaboliczny dla dzieci (morfologia, ogólne badanie moczu, glukoza, TSH, FT4, lipidogram): 82,00 zł


258. Pakiet tarczyca (TSH, przeciwciała anty – TPO): 49,00 zł


259. Markery nowotworowe dla kobiet (CA125, CA 15-3, CEA, HE-4): 138,00 zł


260. Markery nowotworowe dla mężczyzn *(CEA, PSA, CA 19-9): 84,00 zł


261. Pakiet badań dietetyczny podstawowy (morfologia, glukoza, lipidogram, TSH, kreatynina): 61,00 zł


262. Pakiet badań dietetyczny rozszerzony (morfologia, glukoza, lipidogram, TSH, kreatynina, AST, ALT, ogólne badanie moczu, elektrolity, magnez, kwas moczowy, bilirubina): 99,00 zł

Pracownia bakteriologiczna


1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja): 50,00 zł


2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC

(enteropatogenne E.coli): 75,00 zł


3. Badanie kału w kierunku Candida: 30,00 zł


4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt: 35,00 zł


5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła – posiew ujemny lub flora

fizjologiczna: 61,00 zł


6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram: 75,00 zł


7. Posiew moczu: 36,00 zł


8. Posiew mykologiczny: 35,00 zł


Centralna sterylizatornia


1. Sterylizacja sprzętu opakowanego – mały pakiet: 10,00 zł


2. Sterylizacja sprzętu opakowanego – duży pakiet: 20,00 z


Kserokopia dokumentów


1. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej do celów kontynuacji leczenia: wg rozporządzenia NFZ


2. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej: wg rozporządzenia NFZ


3. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: wg rozporządzenia NFZ


4. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile jest to możliwe): wg rozporządzenia NFZ


5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji (np: sąd, prokuratura, policja) – 1 pytanie: 20,00 zł
6. Wysłanie dokumentacji pocztą oraz koszty biurowe: Polecony A – 5,50 zł Polecony B – 7,50 zł Koperta 0,50 zł


7. Kserokopia dokumentacji: 1,00 zł


BHP


1. Kompleksowa obsługa BHP: cena indywidualna


2. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny): 60,00 zł


3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. robotniczym: 70,00 zł


4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. Admin-biurowym: 70,00 zł


5. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami: 80,00 zł


6. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców: 150,00 zł


7. Dokumentacja powypadkowa: 350,00 zł – 550,00 zł


8. Ocena ryzyka zawodowego: 150,00 zł


Poradnia ginekologiczno-połoznicza


1. Porada lekarska: 90,00 zł


2. Badanie cytologiczne nie objęte programem profilaktyki NFZ: 50,00 zł


Ginekologia i położnictwo


1. Badanie KTG: 30,00 zł


2. Koszty nadzoru medycznego i sanitarno-epidemiologicznego nad osobą towarzyszącą przy porodzie rodzinnym: 50,00 zł


3. Dodatkowa indywidualna opieka położnej w czasie porodu: 1200,00 zł


4. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna: 350 ,00 zł/12h


5. Wizyta położnej w domu pacjentki: 300,00 zł


6. Założenie wkładki zwykłej w znieczuleniu ogólnym: 1500,00 zł


7. Założenie wkładki MIRENA w znieczuleniu ogólnym: 2000,00 zł


8. Poród z użyciem żelu DINATAL: 700,00 zł


9. Poród poprzez cesarskie cięcie: 2500,00 zł


10. Korzystanie z indywidualnej Sali połogowej bez wyżywienia: 130,00 zł/dobę


11. Wżywienie osoby korzystającej z indywidualnej Sali połogowej: 24,00 zł/dobę


Neonatologia


1. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna nad:
-noworodek donoszony: 400,00 zł/12h
-noworodek niedonoszony: 600,00 zł/12h


2. Wizyta pielęgniarki noworodkowej w domu pacjenta (pierwsza kąpiel, itp..): 250,00 zł


3. Wykonanie dodatkowych czynności (mierzenie, ważenie, pielęgnacja pępka): 40,00 zł


4. Odciąganie przy nawale pokarmu: 35,00 zł/h


5. Badanie słuchu u noworodka: 50,00 zł


Poradnia dermatologiczna

 


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Biopsja diagnostyczna skóry: 200,00 zł


3. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 5: 100,00 zł


4. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 10: 200,00 zł


5. Usuwanie włókniaków (e-koagulacja) do 10 zmian: 100,00 zł


6. Usuniecie/ klinowe wycięcie paznokcia: 150,00 zł


7. Proste wycięcie zmiany skórnej (tułów/kończyny) ze zbliżeniem brzegów i założeniem szwów: 250,00 zł


8. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


9. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


10. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


11. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


12. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni: 30,00 zł


13. Badanie mikologiczne hodowla mikologiczna: 75,00 zł


14. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni+ hodowla mikologiczna: 85,00 zł


15. Badanie mikologiczne na demodex (skóra): 30,00 zł


16. Badanie mikologiczne na demodex (rzęsy): 30,00 zł


17. Badanie mikologiczne na demodex (dwie okoloce np. rzęsy+ skóra): 40,00 zł


18. Badanie mikologiczne w kierunku scabies: 50,00 zł


19. Założenie nitki pod wał paznokciowy+ hodowla mikologiczna: 95,00 zł


20. Badanie mikologiczne -badanie wrażliwości grzybów na leki (grzyby drożdżoidalne): 50,00 zł


21. Badanie mikologiczne -hodowla mikologiczna + badanie wrażliwości grzybów na leki: 105,00 zł


22. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


23. Peeling medyczny:

-> Kwas trójchlorooctowy TCA – twarz: 200,00 zł
-> Kwas trójchlorooctowy – wokół oczu: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy: 150,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas kojowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy +kwas cytrynowy: 200,00 zł
-> Kwas glikolowy + kwas migdałowy: 200,00 zł
-> Kwas migdałowy: 180,00 zł


Poradnia alergologiczna


1. Porada lekarska: 100,00 zł


2. Naskórkowe próby płatowe: 280,00 zł


3. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów): 70,00 zł


4. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen): 120,00 zł


5. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki): 50,00 zł


6. Spirometria: 70,00 zł


7. Spirometria – próba rozkurczowa:120,00 zł


8. Podstawowe badanie histopatologiczne: 40,00 zł


Poradnia chirurgii onkologicznej


1. Porada lekarska: 100,00 zł


Kuchnia (Posiłki wydawane na zewnątrz. Brak możliwości konsumpcji na miejscu)


1. Śniadanie: 5,00 zł


2. Obiad – zupa: 4,00 zł


3. Obiad – drugie danie: 10,00 zł


4. Kolacja: 5,00 zł


5. Posiłek regeneracyjny (zupa z wkładką): 5,00 zł


6. Koktajle: 6,00 zł


7. Usługi cateringowe: ceny umowne


Transport


1. W obrębie miasta Goleniów: 50,00 zł


2. Poza obręb miasta Goleniów: 50,00 zł ryczałt + 2,20 zł/km


3. Wniesienie pacjenta na piętro: 20 zł/piętro


Usługi medyczne z zakresu okulistyki


1. Badanie okulistyczne z badaniem dna oka i wystawieniem zaświadczenia do optyka z zaleceniami dotyczącymi wady wzroku: 100,00 zł


Szczepienia ochronne


1. BEXSERO: 350,00 zł
(Dla pacjentów nie należących do przychodni: 370,00 zł + badanie lekarskie)


2. ENGERIX B: 75,00 zł
(Dla pacjentów nie należących do przychodni: 95,00 zł + badanie lekarskie)


3. ROTARIX: 330,00 zł
(Dla pacjentów nie należących do przychodni: 350,00 zł + badanie lekarskie)


4. HEXACIMA: 205,00 zł
(Dla pacjentów nie należących do przychodni: 225,00 zł + badanie lekarskie)


Rehabilitacja


1. Wizyta fizjoterapeutyczna – 45 min.: 50,00 zł


2. Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych – 45-60 min.: 70,00 zł


3. Nauka czynności lokomocji – 30 min.: 30,00 zł


4. Wyciągi- 20 min.: 20,00 zł


5. Inne formy usprawnienia: 15,00 zł


6. Masaż suchy- częściowy – 20 min.: 30,00 zł


7. Masaż podwodny- hydropowietrzny – 15-20 min.: 20,00 zł


8. Galwanizacja- 15-20 min.: 12,00 zł


9. Jonofereza-20 min.: 15,00 zł


10. Elektrostymulacja- 20-25 min.: 21,00 zł


11. Tonoliza – wg. programu: 20,00 zł


12. Prądy diadynamiczne – 10 min.: 12,00 zł


13. Prądy interferencyjne – 20 min.: 15,00 zł


14. Prądy tens 15-20 min.: 12,00 zł


15. Prądy treberta – 15-20 min.: 12,00 zł


16. Prądy Kotza – 15-20 min.: 12,00 zł


17. Ultradźwięki miejscowe – 6-8 min.: 18,00 zł


18. Ultrafonoreza: 21,00 zł


19. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15-20 min. /wg programu: 18,00 zł


20. Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 15-20 min./wg programu: 18,00 zł


21. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20-30 min.: 12,00 zł


22. Laseroterapia- skaner – 6 -12 min.: 12,00 zł


23. Laseroterapia punktowa – 6-10 min.: 18,00 zł


24. Kąpiel wirowa kończyn – 15-20 min.: 15,00 zł


25. Inne kąpiele – wirowa w tanku- 15-20 min.: 25,00 zł


26. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 min.: 36,00 zł


27. Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 15-20 min.: 18,00 zł


28. Pionizacja 30 min.: 30,00 zł


29. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – 20-30 min.: 20,00 zł


30. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – 20-30 min.: 30,00 zł


31. Ćwiczenia Izometryczne – 20-30 min.: 30,00 zł


32. Indywidualna praca z pacjentem (np. Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody redukcji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- 30 min.: 40,00 zł


33. Krioterapia miejscowa (pary azotu): 12,00 zł


34. Ćwiczenia wspomagane – 15-20 min.: 15,00 zł


35. Naświetlenie promieniami IR, UV – miejscowe – 15 min.: 10,00 zł


36. Porada lekarska rehabilitacyjna: 70,00 zł


37. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych: 100,00 zł


Inne


1. Wynajem drobnego sprzętu medycznego: 55,00 zł/miesiąc


2. Badanie lekarskie osobom zatrzymanym: 150,00 zł


3. Pobranie krwi osobom zatrzymanym: 30,00 zł


4. Badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu: 30,00 zł


Poradnia psychiatryczna


1. Porada lekarska (pierwsza wizyta): 88,00 zł


2. Porada lekarska (kolejna wizyta): 80,00 zł


Poradnia dietetyczna


1. Pierwsza wizyta konsultacyjna: 80,00 zł


2. Wizyta konsultacyjna kontrolna: 50,00 zł


3. Pierwsza wizyta konsultacyjna dla osób posiadających wypis ze szpitala z bieżącego roku: 30,00 zł


4. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (7 dni): 100,00 zł


5. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (14 dni): 190,00 zł


Neurochirurgia


1. Konsultacja neurochirurgiczna: 150,00 zł


2. Blokada stawów pod USG/RTG – pojedynczy staw: 300,00 zł


3. Blokada stawów pod USG/RTG – kilka stawów: 350,00 zł


4. Zabieg z użyciem kriolezji – pojedynczy staw: 600,00 zł


5. Zabiegi z użyciem kriolezji – kilka stawów: 700,00 zł


 

Cennik do pobrania