szpital13szpital25

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) i innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulaminów obowiązujących w jednostce.

Cele i działania

ico_duza_first_aidCelem działania Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.

Do zadań Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie należy w szczególności udzielanie świadczeń w zakresie kompleksowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki szpitalnej stacjonarnej, opieki długoterminowej, opieki specjalistycznej ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej, pracowni diagnostycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych. Do zadań Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o. należy również uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów, przede wszystkim medycznych, i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. to szpital działający na obszarze miasta Goleniów. W obiekcie wykonywane są cztery rodzaje świadczeń medycznych.

Do wykonywanych usług należą:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (limit świadczeń),
  • leczenie szpitalne (limit świadczeń),
  • rehabilitacja lecznicza (limit świadczeń),
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Szpital zawiera pięć oddziałów, w których hospitalizowani są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny, jak również Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. posiada poradnię lekarza rodzinnego i pięć gabinetów specjalistycznych, w tym poradnię Ginekologiczno-Położniczą oraz poradnię Chirurgii Ogólnej. W jednostce zakontraktowano także POZ oraz świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej. We wszystkich oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie blisko 6 tys. pacjentów, w tym operowanych około tysiąca.

  • Potencjał zakładu stanowi wysokokwalifikowana kadra medyczna oraz stale unowocześniana baza sprzętowo – diagnostyczna.
    Do naszej placówki przyjmujemy pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Szpital posiada samowystarczalne zaplecze techniczno-gospodarcze: kuchnię, warsztaty techniczne, kotłownię gazową oraz własne ujęcie wody. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie to przede wszystkim ludzie, znakomici, oddani swojej pracy specjaliści. To również nowe spojrzenie na administrowanie placówką i organizację pracy. SCM sp. z o. o. to nie tylko nowa organizacja, ale przede wszystkim nowoczesne podejście do procesu leczenia i obsługi pacjenta.
    Szpital bierze udział w programach profilaktycznych chorób układu krążenia i profilaktyki raka szyjki macicy.

Skip to content