• Oddział intensywnej opieki medycznej

  Oddział Intensywnej Opieki Medycznej mieści się na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala. Posiadamy 3 nowoczesne, wysokospecjalistyczne i w pełni usprzętowione łóżka do całodobowej opieki nad pacjentami w sali intensywnego nadzoru. Opiekę nad chorymi przebywającymi na Oddziale sprawuje wykwalifikowana kadra lekarska oraz zespół pielęgniarski.

  W Oddziale przebywają pacjenci znajdujący się w bardzo ciężkim stanie zdrowia lub z bezpośrednim zagrożeniem życia. Funkcjonowanie OIOM-u gwarantuje będzie istotne podwyższenie standardu hospitalizacji pacjentów w szpitalu oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

  Pobierz zakres usług

  Pobierz zakres usług świadczonych na oddziale intensywnej opieki medycznej ->

  Lekarz zarządzający oddziałem: Bogdan Szymański – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  Pielęgniarka zarządzająca oddziałem: Barbara Kaczmarska – mg pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

  Lekarze oddziału:

  • Wojciech Landowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  Dyżurka lekarska: tel. 91 466 43 88

  Dyżurka pielęgniarska: 91 466 43 37

  Dodatkowe informacje ważne dla pacjentów

  Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Uwaga: Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
Skip to content