• Poradnia neonatologiczna

  Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego leczone w Oddziale Neonatologicznym oraz dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym.

  Obejmujemy opieką dzieci urodzone w naszym szpitalu oraz skierowane z przychodni rejonowych. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do poradni.

  W sytuacjach szczególnych w poradni udzielane są również porady neonatologiczne, kiedy matka stwierdzi niepokojące objawy życiowe u noworodka wcześnie zdrowego – są to stany nagłe.

  Porada neonatologiczna obejmuje:

  • ocenę somatyczną,
  • ocenę rozwoju fizycznego,
  • ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów,
  • ocenę i ew. leczenie żółtaczek okresu noworodkowego,
  • planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych,
  • ocenę badań dodatkowych,
  • pobieranie materiału do badań dodatkowych.
  Pobierz wzór oświadczenia

  Zapraszamy do pobrania upoważnienia innej osoby do wglądu w dokumentacje medyczną.

  Pobierz wniosek

  Zapraszamy do pobrania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

  Lekarze konsultujący:

  • Paweł Korecki – specjalista chorób dziecięcych i neonatologii
  • dr n. med. Tomasz Zimoń – specjalista chorób dziecięcych i nefrologii

  Rejestracja: zapisy prowadzone są codziennie od godz. 08.00 do 18.00 w rejestracji ogólnej. Termin ustalić można osobiście lub telefonicznie. W ustalonym dniu wizyty przed udaniem się do gabinetu lekarza należy zgłosić się do rejestracji ogólnej w celu potwierdzenia rejestracji do lekarza.

  Telefon do rejestracji centralnej : 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3”

  Telefon do odwołania wizyty: 512 532 504

Skip to content