Spis telefonów w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o. o.

ADMINISTRACJA

 

Radca prawny 91 466 43 03

Kierownik do spraw pielęgniarstwa i organizacji opieki 91 466 43 20

Główny specjalista do spraw organizacji i rozwoju 573 808 304

Pełnomocnik do spraw jakości 573 808 371

Główny księgowy 573 808 305

Księgowość finansowa 573 808 306

Księgowość materiałowa 91 466 43 07

Księgowość płace 573 808 308

Księgowość kasa 573 808 309

Kadry 573 808 310

Zaopatrzenie 573 808 312

Zamówienia publiczne 573 808 313

Statystyka medyczna 573 808 314

Pielęgniarka epidemiologiczna 573 808 321

Kuchnia 573 808 317

Kierownik kuchni 573 808 318

Apteka 573 808 333

Administrator systemów informatycznych 573 808 363

Inspektor BHP 573 808 355

Pralnia 573 808 311

Warsztaty 573 808 354

IZBA PRZYJĘĆ

 

Izba przyjęć ogólna 573 808 300

Izba przyjęć dla dorosłych 573 808 323

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Oddział wewnętrzny sekretariat 573 808 356

Oddział wewnętrzny gabinet lekarzy 573 808 334

Oddział wewnętrzny dyżurka pielęgniarek 573 808 335

Oddział wewnętrzny sala „R” 573 808 336

Pracownia ultrasonograficzna 573 808 339

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 665 555 609

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

 

Oddział dziecięcy gabinet lekarzy 573 808 340

Oddział dziecięcy dyżurka pielęgniarek 573 808 341

Oddział dziecięcy gabinet ordynatora 573 808 366

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 665 555 803

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII

 

Oddział anestezjologii gabinet lekarzy 573 808 368

Oddział anestezjologii dyżurka pielęgniarek 573 808 337

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

 

Oddział ginekologiczno-położniczy gabinet lekarzy 573 808 342

Oddział ginekologiczno-położniczy dyżurka pielęgniarek 573 808 343

Oddział ginekologiczno-położniczy porodówka 573 808 344

Noworodki dyżurka pielęgniarek 573 808 345

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 722 222 313

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

 

Blok operacyjny 573 808 346

Oddział chirurgiczny gabinet lekarzy 573 808 347

Oddział chirurgiczny dyżurka pielęgniarek 573 808 348

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 722 222 311

PORADNIE

 

Rejestracja centralna I 91 466 43 64 lub 573 808 369

Odwoływanie wizyt POZ 512 532 504

Poradnia endoskopowa gabinet 91 466 43 50 lub 573 808 350

Poradnia ginekologiczno-położnicza 505 806 109

Poradnia ginekologiczno-położnicza gabinet 91 466 43 51 lub 573 808 351

Poradnia chirurgii ogólnej 91 466 43 61 lub 573 808 361

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 

Zakład opiekuńczy-leczniczy gabinet lekarzy 91 466 43 53 lub 573 808 353

Zakład opiekuńczy-leczniczy dyżurka pielęgniarek I piętro 91 466 43 52 lub 573 808 352

Zakład opiekuńczy-leczniczy dyżurka pielęgniarek II piętro 91 466 43 70 lub 573 808 370

W celu umówienia się na rozmowę wideo, prosimy o kontakt pod numerem: 91 466 43 52 lub 573 808 352

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

Radiolog 573 808 324

Rejestracja RTG, USG oraz Tomografii komputerowej 91 466 43 67

Pracownia RTG 91 466 43 60 lub 573 808 360

Pracownia Tomografii komputerowej 91 466 43 26

UWAGA: rejestracja pacjentów na RTG, USG oraz Tomografie komputerowa TYLKO i wyłącznie po numerem telefonu 91 466 43 67 lub 573 808 367

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Podstawowa opieka zdrowotna w Goleniowie rejestracja 573 808 364 lub 573 808 369

LABORATORIUM

 

Laboratorium analityczne 91 466 43 30 lub 573 808 330

Punkt pobrań 91 466 43 77 lub 573 808 377

Kierownik laboratorium 573 808 331

REHABILITACJA

 

Rehabilitacja w Goleniowie 91 46 00 849

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka iod@szpitalgoleniow.pl

SEKRETARIAT, BIURO ZARZĄDU

 

Sekretariat, biuro Zarządu 91 466 43 01

Dane teleadresowe

 • Szpitalne Centrum Medyczne
  w Goleniowie sp. z o. o.
 • 72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2
 • tel. 573 808 301, 91 466 43 01, fax 91 466 43 15
 • rejestracja POZ: 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3”
 • rejestracja specjaliści: 91 466 43 64 lub 91 466 43 01 po usłyszeniu drzewka zapowiedzi prosimy wcisnąć „3”
 • e-mail: sekretariat@szpitalgoleniow.pl
 • NIP 856-18-46-307, REGON 321188937
 • Nr KRS 0000409636
 • Nr konta bankowego:
  72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

szpital05

Skip to content