Spis telefonów w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o. o.

ADMINISTRACJA

 

Radca prawny 91 466 43 03

Kierownik do spraw pielęgniarstwa i organizacji opieki 91 466 43 20

Główny specjalista do spraw organizacji i rozwoju 91 466 43 04

Pełnomocnik do spraw jakości 91 466 43 71

Główny księgowy 91 466 43 05

Księgowość finansowa 91 466 43 06

Księgowość materiałowa 91 466 43 07

Księgowość płace 91 466 43 08

Księgowość kasa 91 466 43 09

Kadry 573 808 310

Zaopatrzenie 91 466 43 12

Zamówienia publiczne 91 466 43 13

Statystyka medyczna 573 808 314

Pielęgniarka epidemiologiczna 573 808 321

Kuchnia 573 808 317

Kierownik kuchni 573 808 318

Apteka 573 808 333

Administrator systemów informatycznych 573 808 363

Inspektor BHP 573 808 355

Pralnia 573 808 311

Warsztaty 573 808 354

IZBA PRZYJĘĆ

 

Izba przyjęć ogólna 91 466 43 00

Izba przyjęć dla dorosłych 91 466 43 23

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 

Oddział wewnętrzny sekretariat 573 808 356

Oddział wewnętrzny gabinet lekarzy 573 808 334

Oddział wewnętrzny dyżurka pielęgniarek 573 808 335

Oddział wewnętrzny sala „R” 573 808 336

Pracownia ultrasonograficzna 91 466 43 39

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 665 555 609

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

 

Oddział dziecięcy gabinet lekarzy 573 808 340

Oddział dziecięcy dyżurka pielęgniarek 573 808 341

Oddział dziecięcy gabinet ordynatora 573 808 366

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 665 555 803

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Oddział intensywnej opieki medycznej gabinet lekarzy 573 808 368

Oddział intensywnej opieki medycznej dyżurka pielęgniarek 573 808 337

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

 

Oddział ginekologiczno-położniczy gabinet lekarzy 573 808 342

Oddział ginekologiczno-położniczy dyżurka pielęgniarek 573 808 343

Oddział ginekologiczno-położniczy porodówka 573 808 344

Noworodki dyżurka pielęgniarek 573 808 345

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 722 222 313

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

 

Blok operacyjny 573 808 346

Oddział chirurgiczny gabinet lekarzy 573 808 347

Oddział chirurgiczny dyżurka pielęgniarek 573 808 348

Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów) 722 222 311

PORADNIE

 

Rejestracja centralna I 91 466 43 64

Odwoływanie wizyt POZ 512 532 504

Poradnia endoskopowa gabinet 91 466 43 50

Poradnia ginekologiczno-położnicza 505 806 109

Poradnia ginekologiczno-położnicza gabinet 91 466 43 51

Poradnia chirurgii ogólnej 91 466 43 61

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 

Zakład opiekuńczy-leczniczy gabinet lekarzy 91 466 43 53

Zakład opiekuńczy-leczniczy dyżurka pielęgniarek I piętro 91 466 43 52

Zakład opiekuńczy-leczniczy dyżurka pielęgniarek II piętro 91 466 43 70

W celu umówienia się na rozmowę wideo, prosimy o kontakt pod numerem: 91 466 43 52

RTG I TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 

RTG lekarz 91 466 43 24

RTG sekretariat 91 466 43 67

RTG pracownia cyfrowa 91 466 43 60

Tomografia komputerowa 91 466 43 26

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Podstawowa opieka zdrowotna w Goleniowie rejestracja 573 808 369

LABORATORIUM

 

Laboratorium analityczne 91 466 43 30

Punkt pobrań 91 466 43 77

Kierownik laboratorium 573 808 331

REHABILITACJA

 

Rehabilitacja w Goleniowie 91 46 00 849

MEDYCYNA PRACY

 

Medycyna Pracy 505 806 044

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Inspektor Ochrony Danych – dr Marlena Płonka iod@szpitalgoleniow.pl

SEKRETARIAT, BIURO ZARZĄDU

 

Sekretariat, biuro Zarządu 91 466 43 01

Dane teleadresowe

 • Szpitalne Centrum Medyczne
  w Goleniowie sp. z o. o.
 • 72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2
 • tel. 91 466 43 01, fax 91 466 43 15
 • rejestracja POZ: 91 466 43 64
 • rejestracja specjaliści: 91 466 43 69
 • e-mail: sekretariat@szpitalgoleniow.pl
 • NIP 856-18-46-307, REGON 321188937
 • Nr KRS 0000409636
 • Nr konta bankowego:
  72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

szpital05

W celu odwołania wizyty POZ prosimy o kontakt pod numerem 512 532 504 lub adres e-mail rezygnacja.wizyty@szpitalgoleniow.pl
Skip to content