• Oddział internistyczny

  Na oddziale chorób internistycznych nasi specjaliści prowadzą szerokoprofilową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych. Świadczenia obejmują zakres chorób wewnętrznych Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych (USG, RTG, Tomografię komputerową) bez ograniczeń dostępu i oczekiwania na badania, endoskopową diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego, a także badania czynnościowe układu krążenia (ECHO, testy wysiłkowe, 24 – godzinne EKG metodą Holtera i całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego). W przypadkach zagrożenia życia dysponujemy stanowiskami intensywnego nadzoru.

  Wysoki poziom usług gwarantuje zespół lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię diagnostyczną w zakresie kardiologii, która pozwala wykonywać: próby wysiłkowe, EKG spoczynkowe oraz metodą Holtera, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, ECHO serca. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz stały nadzór pielęgniarski gwarantują bezpieczeństwo naszym pacjentom. W zakresie badań przewodu pokarmowego wykonujemy badania USG jamy brzusznej oraz badania endoskopowe, takie jak: gastroskopia i kolonoskopia.

  Współpracujemy z innymi oddziałami naszego szpitala, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.

  Lekarz zarządzający oddziałem internistycznym: Barbara Liberowicz-Moroz

  Pielęgniarka zarządzająca oddziałem internistycznym: Aneta Jaworska

  Lekarze oddziału:

  • Dąbrowski Krzysztof
  • Dylewski Kamil
  • Kosiacki Sławomir
  • Stefański Mariusz
  • Urbanik Tomasz

  Do najczęściej leczonych chorób należą:

  • Ostre i przewlekłe schorzenia układu krążenia,
  • Choroby metaboliczne (zaburzenia lipidowe, cukrzyca, choroby wątroby, niedokrwistości, niedobory pokarmowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe),
  • Ostre i przewlekłe schorzenia nerek,
  • Choroby układu oddechowego (nowotwory płuc, POCHP, astma oskrzelowa),
  • Choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, choroby jelit),
  • Nadciśnienie tętnicze,
  • Zatrucie lekami i alkoholem.

  Diagnostyka:

  Oddział prowadzi szeroką diagnostykę i terapię schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych, onkologicznych, hematologicznych oraz cukrzycy. Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych (USG, RTG i badania tomografem komputerowym), endoskopową diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego, a także badania czynnościowe układu krążenia (ECHO, testy wysiłkowe, 24-godzinne EKG metodą Holtera i całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego).

  Wyposażenie oddziału:

  • Oddział posiada 40 łóżek,
  • Sala wzmożonego nadzoru,
  • Pracownia EKG i Holtera,
  • Pracownia testów wysiłkowych.
  Pobierz zakres usług

  Pobierz zakres usług świadczonych na oddziale internistycznym:

  Pokój lekarzy: tel. 91 466 43 56

  Dyżurka pielęgniarek: tel. 91 466 43 35

  Sala wzmożonego nadzoru: tel. 91 466 43 36

  Sala chorych (telefon do dyspozycji pacjentów): 665 555 609

  Dodatkowe informacje ważne dla pacjentów

  Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin. Uwaga: Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
Skip to content