• 14 PAŪ 19

  Usługi medyczne w zakresie Medycyny Pracy

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje, iż od dnia 14 października 2019 roku świadczyć będzie usługi medyczne w zakresie Medycyny Pracy!

  Czym jest medycyna pracy?

  Służba medycyny pracy została utworzona w celu oceny sprawności pracownika do zleconej pracy. Specjaliści medycyny pracy przeprowadzają badania profilaktyczne zgodnie z czynnikami narażania występującymi na stanowisku pracy i na tej podstawie wydają orzeczenie o zdolności do wykonywania obowiązków.

  W związku występującymi czynnikami narażenia, każde stanowisko pracy posiada jasno określony wykaz badań i konsultacji lekarskich, koniecznych do podjęcia pracy.

  Ustawa o służbie zdrowia nakłada na każdego pracodawcę obowiązek podpisania umowy na świadczenie usług medycyny pracy z wybraną placówką medyczną. Jako wyspecjalizowana placówka medyczna świadczymy kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy zgodnie z ustawą Ministra Zdrowia i Opieki Medycznej Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332.

  W celu poznania szczegółowej oferty na świadczenie usług medycyny pracy, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego bądź zapraszamy do kontaktu telefonicznego.


  W Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o. oferujemy kompleksowy zakres usług medycyny pracy:

  • Badania wstępne:
   • przed rozpoczęciem świadczenia obowiązku pracy przez pracownika
   • przy zmianie stanowiska pracy przez pracownika (zmiana czynników szkodliwych)
   • po wystąpieniu nowych czynników szkodliwych na stanowisku pracy
  • Badania okresowe:
   • przed wygaśnięciem ważności ostatniego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy
  • Badania kontrolne:
   • przed powrotem do obowiązku świadczenia pracy pracownika przebywającego powyżej 30 dni na zwolnieniu lekarskim
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne:
   • przy wydaniu książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych dla wybranych grup zawodowych
  • Badania kierowców:
   • wydanie zaświadczenia o możliwości prowadzenia samochodu dla kategorii A, B, C, E
  • Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz materiały wybuchowe:
   • wydanie zaświadczenia o możliwości posiadania broni w celach kolekcjonerskich, myśliwskich, sportowych oraz do obrotu materiałami wybuchowymi (pracownicy ochrony i mienia)  Każdy z pracodawców zobowiązany jest wystawić pracownikowi skierowanie na badania medycyny pracy. W druku tym należy umieścić czynniki szkodliwe, które występują na stanowisku pracy.

  Osoby, które są zatrudnione w ramach własnej działalności gospodarczej, powinny wypełnić druk dla działalności jednoosobowych.


  Koordynacja badań z zakresu medycyny pracy:

  • Pacjent posiadający skierowanie na badania medycyny pracy, umawia badania i konsultacje w Gabinecie Medycyny Pracy – na terenie Szpitala.
  • Badania i konsultacje specjalistyczne rozpoczyna wywiad pielęgniarki medycyny pracy, która kieruje na badania laboratoryjne i EKG.
  • Następnie Pacjent zgodnie z umówionym harmonogramem, odbywa pozostałe wizyty.
  • Ostatnią wizytą jest konsultacja z lekarzem orzecznikiem medycyny pracy, który w przypadku braku przeciwskazań, wydaje orzeczenie o zdolności do pracy.
  • Jeżeli lekarz medycyny pracy zleci dodatkowe badania diagnostyczne, konieczne do oceny stanu zdrowia, zapewniamy dostęp do usług w placówkach współpracujących.  Świadczenia w zakresie Medycyny Pracy realizowane przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. to:

  • Oszczędność czasu, dzięki dużej dostępności jesteśmy w stanie zapewnić wykonanie badań medycyny pracy w ciągu jednego – dwóch dni,
  • Bezpieczeństwo, ponieważ badania medycyny pracy wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i Ministra Zdrowia i Opieki Medycznej
  • Wygoda, wszystkie usługi medycyny pracy rozliczamy na podstawie faktury wystawianej po wykonaniu usług
  • Łatwy dostęp do szerokiego zakresu badań i specjalistów
Skip to content