• 23 PAŪ 14
    Uroczystość wręczenia  Certyfikatu ISO.

    Uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO.

    W dniu 22 października 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO 9001:2008 Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie Sp. z o.o..

    Certyfikat został przyznany za działalność leczniczą w zakresie: leczenia szpitalnego, Rehabilitacji Leczniczej, Opieki długoterminowej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, diagnostyki rentgenowskiej i laboratoryjnej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, transportu sanitarnego oraz profilaktyki promocji zdrowia. Podstawą do przyznania certyfikatu było wdrożenie systemu zarządzania jakością i skuteczna jego realizacja. Zgodność systemu została udokumentowana w stosownym raporcie. Certyfikat obowiązuje do 14.10.2017 r.

W celu odwołania wizyty POZ prosimy o kontakt pod numerem 512 532 504 lub adres e-mail rezygnacja.wizyty@szpitalgoleniow.pl
Skip to content