• 02 CZE 22

    Szkolimy Się!

    W dniach 11, 25 oraz 27 maja 2022 roku cały personel lekarski, pielęgniarski, pozostały medyczny oraz niemedyczny Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. uczestniczył w szkoleniu doskonalącym postepowanie w udzielaniu pierwszej pomocy BLS (ang. Basic Life Support)- AED. Uczestnicy doskonalili znane Im metody rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Przypomnieli sobie podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w podstawowej, samochodowej apteczce, a także ćwiczyli scenariusze wykorzystania przenośnego defibrylatora zewnętrznego AED. W ten sposób spełniliśmy również kolejny standard akredytacyjny dla szpitali.

Skip to content