• 03 LUT 17
  Oferta pracy na Kierownika Apteki.

  Oferta pracy na Kierownika Apteki.

  O G Ł O S Z E N I E

  Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

  Kierownika Apteki Szpitalnej

  W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert.

  W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

  1. odpis dyplomu magistra farmacji,

  2. udokumentowanie 3-letniego stażu pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej( odpis specjalizacji) lub udokumentowanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w aptece,

  3. odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu;

  1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  2. inne dokumenty, w szczególności potwierdzając dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;

  4. opisana przez kandydata koncepcja pracy funkcjonowania apteki w odniesieniu do kontroli zarządczej i warunków ekonomiczno-finansowych.

  Wymagania:

  Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem

  zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.. Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1.

  Oferujemy:
  • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.

  Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie lub przesłać na adres email: radon@szpitalgoleniow.pl z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej.”

  Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 914664301.

Skip to content