• 29 WRZ 20
    Dzień wolny od pracy.

    Dzień wolny od pracy.

    Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie nr 3/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku informuje, iż dzień 20 czerwca 2014 roku jest dniem wolnym od pracy wyznaczonym dodatkowo za święto przypadające w sobotę. 


Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.