• 20 LUT 18

  Dla ratowania życia i zdrowia dzieci…

  W dniu 19 lutego 2018 roku Oddział Dziecięco- Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. otrzymał w darze od

   Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło

  Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

  Oddział Dziecięco – Noworodkowy otrzymał łóżko Pitchoune Kalin wraz wyposażenie oraz szafką przyłóżkową

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie organizatorów, ich pomysłowość i wrażliwość na drugiego człowieka.

Skip to content