• 16 MAR 20

  CZASOWE ZAWIESZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

  Na podstawie Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 roku

  w związku z komunikatami NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, informuję że:

   

  OBOWIĄZUJE CZASOWE ZAWIESZENIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE:

  • planowanych pobytów w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów leczniczych i  operacyjnych,
  • prowadzenia rehabilitacji leczniczej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:
   • poradni ortopedycznej
   • poradni gastroenterologicznej
   • poradni pediatrycznej
   • poradni neonatologicznej,
   • poradni ginekologiczno – położniczej dla pacjentek ginekologicznych
  • badań laboratoryjnych dla pacjentów prywatnych i podmiotów zewnętrznych
  • badań diagnostycznych takich jak: RTG,  tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

   

  PORAD W WYŻEJ WYMIENIONYM ZAKRESIE UDZIELAMY W SYTUACJACH NAGŁYCH

   

  UDZIELAMY ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE :

  • Poradni chirurgicznej
  • Poradni ginekologiczno – położniczej – dla kobiet w ciąży.
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna w postaci teleporad w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.
  • W ramach teleporady można też wystawić np. e-receptę, zwolnienie lekarskie, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji.

   


  Zarządzenie Nr 29/2020 Prezesa Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 roku

Skip to content