• 21 PAŪ 15
    Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

    Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

    Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. jest pierwszym i jedynym w Województwie Zachodniopomorskim szpitalem powiatowym, któremu w dniu 20 października uroczyście wręczono Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

    Takie prestiżowe wyróżnienie przez Ministra Zdrowia potwierdza spełnienie przez Naszą jednostkę standardów jakościowych, które są wdrożone i realizowane przez zespół.

    Dzisiaj dostrzegamy bardzo duże zaangażowanie Naszego personelu w pracach związanych z usprawnieniem i doskonaleniem działalności. Stwierdzenia lekarzy i pielęgniarek: „prowadzone analizy to bardzo duża wiedza o Naszej pracy, to duży milowy skok dla Naszego Szpitala, to uporządkowanie organizacji…” wskazują jak bardzo istotne okazały się podjęte działania.

Skip to content