W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@szpitalgoleniow.pl


Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.