• 02 CZE 13

  Oddział wewnętrzny

  Ordynator oddziału wewnętrznego: Marek Karpiński – specjalista chorób wewnętrznych
  Pielęgniarka oddziałowa oddziału wewnętrznego: mgr Sylwia Małolepsza

  Lekarze oddziału:
  Elżbieta Siemaszko-Kulig – specjalista chorób wewnętrznych
  dr n. med. Dariusz Adamczyk – specjalista chorób wewnętrznych
  Paweł Ostaszewski – specjalista chorób wewnętrznych
  Ewa Ostaszewska – w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

  Kontakt:
  tel. do pokoju lekarzy: 91 466 43 56
  tel. do dyżurki pielęgniarek: 91 466 43 35
  tel. do sali wzmożonego nadzoru: 91 466 43 36

  Na oddziale chorób wewnętrznych nasi specjaliści prowadzą szerokoprofilową diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych. Świadczenia obejmują zakres chorób wewnętrznych Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych (USG, RTG, Tomografię komputerową) bez ograniczeń dostępu i oczekiwania na badania, endoskopową diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego, a także badania czynnościowe układu krążenia (ECHO, testy wysiłkowe, 24 – godzinne EKG metodą Holtera i całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego). W przypadkach zagrożenia życia dysponujemy stanowiskami intensywnego nadzoru.
  Wysoki poziom usług gwarantuje zespół lekarzy z II stopniem specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.
  Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię diagnostyczną w zakresie kardiologii, która pozwala wykonywać: próby wysiłkowe, EKG spoczynkowe oraz metodą Holtera, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, ECHO serca. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz stały nadzór pielęgniarski gwarantują bezpieczeństwo naszym pacjentom. W zakresie badań przewodu pokarmowego wykonujemy badania USG jamy brzusznej oraz badania endoskopowe, takie jak: gastroduodenoskopia i kolonoskopia. Współpracujemy z innymi oddziałami naszego szpitala, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i kompleksowe leczenie.

  Do najczęściej leczonych chorób należą:
  Ostre i przewlekłe schorzenia układu krążenia,
  Choroby metaboliczne (zaburzenia lipidowe, cukrzyca, choroby wątroby, niedokrwistości, niedobory pokarmowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe),
  Ostre i przewlekłe schorzenia nerek,
  Choroby układu oddechowego (nowotwory płuc, POCHP, astma oskrzelowa),
  Choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, choroby jelit),
  Nadciśnienie tętnicze,
  Zatrucie lekami i alkoholem.

  Diagnostyka
  Oddział prowadzi szeroką diagnostykę i terapię schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, schorzeń metabolicznych, endokrynologicznych, onkologicznych, hematologicznych oraz cukrzycy.
  Oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych i obrazowych (USG, RTG i badania tomografem komputerowym), endoskopową diagnostykę i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego, a także badania czynnościowe układu krążenia (ECHO, testy wysiłkowe, 24-godzinne EKG metodą Holtera i całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego).

  Wyposażenie oddziału
  Oddział posiada 45 łóżek,
  Sala wzmożonego nadzoru,
  Pracownia EKG i Holtera,
  Pracownia testów wysiłkowych.

  Uwaga:
  Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

  DODATKOWE INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW
  Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów w godzinach: 8.00-15.00; dla rodzin pacjentów, podobnie jak ordynator – w godzinach 8.00-15.00. Nie ma ograniczeń odwiedzin.

Skip to content