• Nowy sprzęt od WOŚP na oddziale noworodkowym

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 08 czerwca 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło “Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom“

 • Nowy Prezes Zarządu Spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

             Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie informuje, że w dniu 16 maja 2018 r.  powołała z dniem 4 czerwca 2018 r.  Pana Tomasza Srokę do Zarządu Spółki oraz powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.              Pan Tomasz Sroka posiada doświadczenie  w branży finansowej oraz medycznej. Obecnie pełni funkcję  dyrektora zarządzającego

 • Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie  adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów zaprasza do składnia ofert na funkcję Prezesa Zarządu Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11 maja 2018 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu

 • Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego

  Nadrzędny cel: zdrowie i dobro pacjentów Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego Carestation 620 + B450 firmy GE Healthcare   Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom oraz personelowi medycznemu zakupiło na potrzeby Bloku operacyjnego aparat do znieczulenia wysokiej klasy. Jest to

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego

  Numer sprawy ZZP/03/2018 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego” Numer ogłoszenia: 537145-N-2018; data publikacji: 27.03.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.

 • Nabór na Głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa wewnętrznego

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Miejsce pracy: Goleniów Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO

 • Zarząd Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów

  Zarząd Spółki za­trud­ni od zaraz le­ka­rzy  spe­cja­li­stów – cho­rób we­wnętrz­nych forma za­trud­nie­nia do uzgod­nie­nia praca w od­dzia­le i/lub na dy­żu­ry le­ka­rze z ty­tu­łem spe­cja­li­sty lub w trak­cie spe­cja­li­za­cji   Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem pracy pro­si­my o zło­że­nie CV i li­stów mo­ty­wa­cyj­nych w sekretariacie Szpitalnego Centrum medycznego w Goleniowie sp. z o.o. (tel. 914664304) lub kie­ro­wać na

 • Ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego Księgowego

  O G Ł O S Z E N I E Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: Głównego Księgowego Oferujemy:  stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy atrakcyjne wynagrodzenie Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany profil finansowo

 • Dary dla oddziału dziecięcego

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. serdeczne dziękuję za przekazanie darów w ramach ogłoszonej w internecie zbiórki, której celem było doposażenie oddziału dziecięcego. Organizatorka Pani Kamila Piwowarska ze Stowarzyszenia “Trzy Rybki” z Panią Lucyną Wittbrodt przekazały między innymi: mikrofalówkę, czajnik elektryczny, 9 pełnych kompletów pościeli z kołderkami i poduszkami, 5 kompletów pościeli,

 • Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni na stanowisko rejestrator(ka) medyczny(a)

  Do naszego zespołu aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług w zakresie: Rejestrator(ka) medyczny(a) Miejsce pracy: Goleniów Zadania: rejestracja Pacjentów na podstawie zgłoszeń telefonicznych, osobistych lub elektronicznych, obsługa Pacjentów w Rejestracji Przychodni, sprawna koordynacja przyjęć Pacjentów przez lekarzy i specjalistów, prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby NFZ, prowadzenie dokumentacji medycznej, realizacja i organizowanie bieżących spraw administracyjnych, obsługa programu

 • ZAKAZ ODWIEDZIN ODWOŁANY

  Zakaz odwiedzin w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o. o. został z dniem 21 marca 2018 roku odwołany. Zapraszamy!

 • SPECJALISTA ALERGOLOG

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż w Poradni alergologicznej usługi medyczne (komercyjne) świadczy lek med. Mariusz Stefański alergolog  Poradnia alergologiczna czynna jest w poniedziałki od godziny 16:00 do godziny 19:00. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście w Przychodni przyszpitalnej lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 4664364. Serdecznie zapraszamy!!!

 • SPECJALISTA DERMATOLOG – WENEROLOG, IMMUNOLOG KLINICZNY

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż w Poradni dermatologicznej usługi medyczne (komercyjne) świadczy dr n med. Violetta Ratajczak – Stefańska specjalista dermatolog- wenerolog, immunolog kliniczny Poradnia dermatologiczna czynna jest w poniedziałki od godziny 16:00 do godziny 19:00. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście w Przychodni przyszpitalnej lub telefonicznie pod numerem 91 4664364.

Zapraszamy na odpłatne badania tomografii komputerowej !!!

Plakat - badania TK-page-001

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

logo_2

Certyfikat ISO 9001:2008

9001-PL

rPodstawowa opieka zdrowotna

Dla przyszłych mam

reh462

usgNEW

transnew

 

 • Zapraszamy do składania deklaracji – zostań naszym pacjentem.

  Nasza Przychodnia to Przychodnia Dla Całej Twojej Rodziny.

  Zapewniamy pomoc lekarską i pielęgniarską dla każdego, praktycznie od momentu urodzenia do późnej starości.

  Wykwalifikowany, doświadczony personel w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia naszym pacjentom pomoc lekarzy i pielęgniarek przez całą dobę. Świadczenia udzielane są zarówno w naszych placówkach jak i w domu pacjenta.