• Zawieszenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dniem 01.01.2019 r.

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac dostosowawczych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dniem 01 stycznia 2019r. zawiesił działalność oddziału

 • Nowe aparaty USG od Starostwa Powiatowego w Goleniowie

  Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Poradnia Ginekologiczno- Położnicza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 20 listopada 2018 roku otrzymała od Starostwa Powiatowego w Goleniowie sprzęt medyczny – dwa aparaty USG firmy Samsung H60 System V2.0-3P oraz H60 System V2.0-3P o wartości 169 000,00 zł. Wymieniony sprzęt nie tylko podniesie jakość sprawowanej opieki

 • ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DNIU 12.11.2018r

  Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dnia 08.11.2018r. związaną z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., informuje, że:  w dniu 12 listopada 2018r. dostępność do  świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczają świadczeniodawcy realizujący

 • Rejestracja narodzin dziecka

  Szanowni Państwo! 1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w urzędzie. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego i chwili wolnego czasu. To proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne narzędzie. Nowa usługa to przede wszystkim oszczędność czasu rodziców, którzy w tych

 • Wydłużony termin składania ofert

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje, iż wydłuża termin składania ofert z dnia 24 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku.

 • Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej

  Goleniów, dnia 02 października 2018 rok OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z. o.o. ogłasza przetarg pisemny (nr sprawy SCM/1/2018/GS) na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie tj. części działki o nr 214/2 obręb 3 Goleniów o powierzchni 372 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Regulamin przetargu

 • Nowy sprzęt od WOŚP na Oddział Dziecięco-Noworodkowy

  Oddział Dziecięco – Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 28 września 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło “Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki

 • Nowy sprzęt od WOŚP

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 22 sierpnia 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło “Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom“

 • Nowy sprzęt od WOŚP na oddziale noworodkowym

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 08 czerwca 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło “Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom“

 • Nowy Prezes Zarządu Spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

             Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie informuje, że w dniu 16 maja 2018 r.  powołała z dniem 4 czerwca 2018 r.  Pana Tomasza Srokę do Zarządu Spółki oraz powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.              Pan Tomasz Sroka posiada doświadczenie  w branży finansowej oraz medycznej. Obecnie pełni funkcję  dyrektora zarządzającego

 • Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie  adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów zaprasza do składnia ofert na funkcję Prezesa Zarządu Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11 maja 2018 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu

 • Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego

  Nadrzędny cel: zdrowie i dobro pacjentów Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego Carestation 620 + B450 firmy GE Healthcare   Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom oraz personelowi medycznemu zakupiło na potrzeby Bloku operacyjnego aparat do znieczulenia wysokiej klasy. Jest to

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego

  Numer sprawy ZZP/03/2018 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego” Numer ogłoszenia: 537145-N-2018; data publikacji: 27.03.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.

 • Nabór na Głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa wewnętrznego

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Miejsce pracy: Goleniów Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO

Zapraszamy na odpłatne badania tomografii komputerowej !!!

Plakat - badania TK-page-001

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

logo_2

Certyfikat ISO 9001:2008

9001-PL

rPodstawowa opieka zdrowotna

Dla przyszłych mam

reh462

usgNEW

transnew

 

 • Zapraszamy do składania deklaracji – zostań naszym pacjentem.

  Nasza Przychodnia to Przychodnia Dla Całej Twojej Rodziny.

  Zapewniamy pomoc lekarską i pielęgniarską dla każdego, praktycznie od momentu urodzenia do późnej starości.

  Wykwalifikowany, doświadczony personel w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia naszym pacjentom pomoc lekarzy i pielęgniarek przez całą dobę. Świadczenia udzielane są zarówno w naszych placówkach jak i w domu pacjenta.