• 18 STY 21

  Zasady poruszania się po budynkach Szpitala

  W związku z obecną sytuacją, wejście do budynków szpitala dla osób z zewnątrz (pacjentów, rodzin oraz interesantów), zostało ograniczone. Większość drzwi wejściowych została zamknięta, aby ograniczyć swobodny przepływ osób nie będących pracownikami szpitala.

  Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych.

  Przywróciliśmy natomiast swobodny dostęp do zakładów diagnostycznych – punkt pobrań laboratorium, Pracownia UGS, Pracownia RTG oraz Pracownia TK oraz możliwość osobistego odbioru wyników badań.

  Przypominamy, że w całym szpitalu obowiązuje noszenie masek ochronnych, a w wielu miejscach udostępniamy pojemniki z płynem dezynfekującym (zachęcamy do korzystania z nich!).

  ZASADY WEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW:

  Budynek główny – pracownie diagnostyczne – Wejście A

  Do szpitala wchodzimy od strony parku, pojedynczo. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba wypełnia ankietę kwalifikacyjną oraz  ma  mierzoną temperaturę. W razie podwyższonej temperatury niewchodzenie do dalszych pomieszczeń  i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

  Budynek główny – Pracownia gastroenterologiczna Wejście C

  Do szpitala wchodzimy od strony parku (drzwi są zamknięte) – dzwonimy zamontowanym dzwonkiem i czekamy na przyjście personelu. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba wypełnia ankietę kwalifikacyjną oraz  ma  mierzoną temperaturę. O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

  Budynek główny – Poradnia położniczo – ginekologiczna Wejście D

  Do szpitala wchodzimy od strony stacji CPN Orlen pojedynczo. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba wypełnia ankietę kwalifikacyjną oraz  ma  mierzoną temperaturę. W razie podwyższonej temperatury niewchodzenie do dalszych pomieszczeń  i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

  Budynek Przychodni przyszpitalnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna

  Zgłaszamy się do przychodni (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 914664369 lub 914664364)  dzwoniąc do drzwi  (drzwi są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

  Budynek – administracja

  Petentów prosimy o ograniczenie się do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z poszczególnymi działami. Dokumenty można pozostawić w skrzynce podawczej zamontowanej obok drzwi wejściowej. W przypadku odbioru kserokopii dokumentacji medycznej lub w celu uiszczenia opłaty w kasie wchodząc zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce.

  Budynek Przychodni Przyszpitalnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna Dzienna

  Zgłaszamy się do przychodni pojedynczo. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba wypełnia ankietę kwalifikacyjną oraz  ma  mierzoną temperaturę. W razie podwyższonej temperatury niewchodzenie do dalszych pomieszczeń  i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.


Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Numer telefonu punktu wymazów COVID-19 czynny pn-pt od 8:00 do 15:00:
505 806 191
Skip to content