• 09 LIS 18

  ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DNIU 12.11.2018r

  Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dnia 08.11.2018r. związaną z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., informuje, że:

   w dniu 12 listopada 2018r. dostępność do  świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczają świadczeniodawcy realizujący zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

  Wobec powyższego w  przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc w dniu 12 listopada 2018r, udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  Jednocześnie informujemy, iż badania w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (kolonoskopia i gastroskopia) wykonywane będą zgodnie z wcześniejszą rejestracją.

  W dniu 12 listopada 2018 roku administracja Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie  sp. z o.o. będzie nieczynna.

Skip to content