• 23 STY 23

  Wznowieniu możliwość odwiedzin chorych w szpitalu

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. informuje o wznowieniu możliwość odwiedzin chorych w szpitalu.

  Osoby wchodzące, w trosce o dobro osób hospitalizowanych i ich szybki powrót do zdrowia, proszone są o przestrzeganie określonych zaleceń bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  Zalecenia bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  Odwiedziny u pacjenta ogranicza się do 1 osoby pełnoletniej u 1 pacjenta.

  Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa i nie może wykazywać objawów infekcji tj. m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, bólu głowy, nudności, wymiotów, biegunki.

  Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

  Wskazane, aby przy kolejnych wizytach pacjenta odwiedzała ta sama osoba (zmniejszona rotacja osób z zewnątrz zminimalizuje ryzyko ewentualnych zachorowań).

  Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie
  – w dni powszednie w godzinach 15.00 – 18.00
  – w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.00.

  Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
  1. noszenia prawidłowo założonej maseczki (zasłaniającej usta i nos) – maseczka zabezpieczona we własnym zakresie,
  2. utrzymywania dystansu 1,5 m,
  3. dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala oraz na teren oddziału, a także po zakończeniu odwiedzin.

  Osoba odwiedzająca ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu w zakresie czasu odwiedzin. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na stan pacjenta odwiedziny w innych godzinach niż ustalone będą możliwe po uzgodnieniu z ordynatorem właściwego oddziału.

  Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.

Skip to content