• 08 CZE 17
  Wyjaśnienie do aktualnej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie.

  Wyjaśnienie do aktualnej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Goleniowie.

  Z uwagi na fakt, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku Pani Elżbieta Kasprzak Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. złożyła z przyczyn osobistych rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu oraz wypowiedzenie umowy kontraktu w dniu 6 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SCM w Goleniowie, na którym zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada oddelegowała Pana Piotra Rucińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego, trwającego nie dłużej niż trzy miesiące, wykonywania czynności pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Podjęcie takiej decyzji było konieczne z uwagi na fakt, iż po rezygnacji Prezesa w Spółce nie było wcześniej powołanego prokurenta czyli osoby zarządzającej szpitalem.

  Także w dniu 6 czerwca br. już po posiedzeniu Rady Nadzorczej w szpitalu Starosta Tomasz Kulinicz, Wicestarosta Tomasz Stanisławski i pełniący obowiązki Prezesa Piotr Ruciński spotkali się z pracownikami szpitala w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz uspokojenia wątpliwości załogi wynikających z zaskakującej decyzji Pani Kasprzak oraz przyszłości szpitala.

  Ponadto, w dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SCM w Goleniowie sp. z o.o., na którym pełniący obowiązki Prezesa Piotr Ruciński poinformował zebranych, że aktualna sytuacja w szpitalu jest stabilna i szpital wykonuje świadczenia opieki zdrowotnej bez zakłóceń. Poinformował również, że oddział internistyczny ma zapewnioną obsadę lekarską i bez problemu realizuje świadczenia. Dodatkowo w najbliższym czasie Rada Nadzorcza ogłosi konkurs na stanowisko Prezesa.

  W związku z powyższym Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz zwołuje w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. konferencję prasową celem szerokiego wyjaśnienia sytuacji w szpitalu, na którą zostały zaproszone media regionalne oraz lokalne.

Skip to content