• 31 PAŪ 17
    Wybór Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

    Wybór Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

    Uprzejmie informuję, że zakończone zostało postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Goleniowe. Na posiedzeniu w dniu 30 października br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze na to stanowisko Pani Jolanty Haraszczuk.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej

    Piotr Ruciński

Skip to content