• 24 WRZ 20

  Szpitalny Rzecznik Praw Pacjenta

  Szpitalne Centrum Medyczne

  w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż

  Szpitalny Rzecznik Praw Pacjenta

  dr n. zdr. Katarzyna Kęcka

  przyjmuje w każdą środę

  od godziny 10:00 do godziny 12:00


Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.