• 13 LUT 23

    Świadectwo w zakresie chemii klinicznej

    Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. pragnie poinformować, iż Nasze Laboratorium Analityczne uzyskało Świadectwo biorąc udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach miedzy-laboratoryjnej oceny jakości badań w 2022 r.

    Laboratorium uzyskało zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi pozytywne oceny roczne dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie.

    Świadectwo

Skip to content