• 05 WRZ 17
  SCM w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni Młodszego Asystenta w Laboratorium Analitycznym na dyżury medyczne.

  SCM w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni Młodszego Asystenta w Laboratorium Analitycznym na dyżury medyczne.

  O G Ł O S Z E N I E

  Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

  Młodszy Asystent w laboratorium Analitycznym na dyżury medyczne

  W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert.

  W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,

  2. odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;

  1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  2. inne dokumenty, w szczególności potwierdzając dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;

  4. niezbędne uprawnienia serologiczne.

  Wymagania:

  Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem

  zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o..

  Oferujemy:
  • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.

  Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Sekretariacie lub przesłać na adres email:

  radon@szpitalgoleniow.pl

  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Młodszego Asystenta w Laboratorium Analitycznym na dyżury medyczne.”

Skip to content