• 14 GRU 17
  SCM w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni Administratora Sieci Informatycznych/Informatyk (14 grudnia 2017)

  SCM w Goleniowie sp. z o.o. zatrudni Administratora Sieci Informatycznych/Informatyk (14 grudnia 2017)

  O G Ł O S Z E N I E

  Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko:

  Administratora sieci informatycznych/ informatyka

  Oferujemy:
  • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy;
  • atrakcyjne wynagrodzenie.

  Wymagania:
  1) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (informatyk, elektronik, telekomunikacja),
  2) doświadczenie w:
  a) obsłudze i administrowaniu serwerowych systemów,
  b) administrowaniu urządzeniami sieciowymi,
  c) zarządzaniu bezpieczeństwem sieci informatycznych,
  d) kopiami zapasowymi systemów informatycznych,
  3) znają regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych,
  4) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych

  Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania obowiązków zgodnie z przygotowaniem przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów udostępnionych przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

  Zakres podstawowych obowiązków:
  1. administrowanie siecią informatyczną oraz utrzymanie systemu informatycznego w ciągłej gotowości do pracy,
  2. planowanie rozwoju sieci informatycznej,
  3. kwalifikowanie sprzętu komputerowego do wymiany,
  4. bieżąca pomoc w obsłudze programów komputerowych zainstalowanych dla potrzeb komórek organizacyjnych Spółki,
  5. szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów,
  6. naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
  7. otwieranie kont użytkownikom,
  8. ustalanie metody ochrony baz danych i haseł użytkowników,
  9. regularne sprawdzanie systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci,
  10. prowadzenie strony www oraz BIP

  W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. list motywacyjny i życiorys (CV)
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz okresy zatrudnienia i przebieg pracy zawodowej (kserokopie dyplomu, świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);
  4. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:
  a) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
  5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;

  Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia (tj. do dnia 28 grudnia 2017):
  – osobiście w Sekretariacie Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o. o., lub
  – przesłać pocztą pod adresem : Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o ul. Nowogardzka 2, 72- 100 Goleniów, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Administratora sieci informatycznych/ informatyka”,
  – przesłać na adres email: sekretariat@szpitalgoleniow.pl. z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Administratora sieci informatycznych/ informatyka”.
   

Skip to content