• 30 KWI 21

  PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż na szczepienia masowe będą obowiązywały poniższe kanały zapisów:

  – rejestracja telefoniczna: 91 4710295 oraz 91 4710296 (od godziny 08:00 do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku) od dnia 04 maja 2021 roku,

  – infolinia, SMS, IVR,

  – IKP.

   

  Szczepienia odbywać się będą w:

  Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów

   

  Szczepienia pacjentów z przeciwwskazaniami:

  Z uwagi na ograniczoną dostępność lekarzy, nie wszystkie zespoły szczepień będą zawierały osobę z prawem do wykonywania zawodu lekarskiego. W związku z tym do nowych punktów szczepień będą kierowani przede wszystkim pacjenci bez przeciwwskazań do szczepień, według poniższej procedury:

  • W momencie zapisywania na szczepienie pacjent otrzyma zalecenia dokładnego zapoznania się z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed udaniem się na szczepienie;
  • Pacjenci zostaną poinformowani, że w przypadku wątpliwości lub przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej istnieje ryzyko braku kwalifikacji do szczepienia w punkcie szczepień masowych. Dlatego w takich sytuacjach rekomendowane będzie skorzystanie z populacyjnych punktów szczepień;
  • Pacjenci zostaną poproszeni o wydrukowanie i wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed udaniem się o punktu szczepień (wypełnienie kwestionariusza będzie także możliwe w punktach szczepień masowych).

   

  Ozdrowieńcy mogą się szczepić nie wcześniej niż trzy miesiące od daty pozytywnego testu w kierunku SARS-COV-2.

Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Numer telefonu punktu wymazów COVID-19 czynny pn-pt od 8:00 do 15:00: 505 806 191
Skip to content