• 17 STY 19
    Podziękowanie Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna.

    Podziękowanie Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna.

    Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie serdecznie podziękować

    Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE”

    Spółka Akcyjna

    za przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla pacjentów Zakładu opiekuńczo-leczniczego.

    Dziękujemy Państwu za ogromną życzliwość, wrażliwość i otwarte serce wobec chorych leczonych w naszej jednostce.

    Życzymy wszelkiej pomyślności i mamy nadzieję na dalszą życzliwą współpracę i pomoc.

    Z wyrazami szacunku,

    SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    PREZES ZARZĄDU

    dr Elżbieta Kasprzak

    ZalacznikPodziekowanieAzoty