• 23 GRU 16
  Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej.

  Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej.

  W dniu 6 grudnia 2016 roku otwarto pracownie tomografii komputerowej.
  32 rzędowy Tomograf komputerowy został zakupiony ze środków własnych Spółki oraz przy wsparciu:

  1. Gminy Goleniów
  2. Gminy Stepnica
  3. Gminy Osina
  4. LM Wind Power Blades Poland Sp. z o. o.
  5. Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych
  6. Piotra Serwacha

  Zakup tomografu gwarantuje zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. Sieci szpitali oraz wpisuje się w mapę potrzeb zdrowotnych na rok 2017. Szpital w Goleniowie jest jedynym podmiotem, który będzie dysponował Tomografem komputerowym w Powiecie goleniowskim. Stanowi również będzie zabezpieczenie dla Powiatu kamieńskiego i Powiatu łobeskiego. Nasze strategiczne położenie – port lotniczy oraz droga krajowa 6 i S3 wręcz wskazuje konieczność posiadania Tomografii komputerowej dla zabezpieczenia nagłych wypadków i zdarzeń medycznych wynikających z przemieszczania się osób podróżujących.

Skip to content