• 17 STY 13
  Otwarcie I piętra Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego

  Otwarcie I piętra Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego

  W dniu 16 stycznia 2013 roku o godz. 12:00 odbyła się konferencja otwierająca I piętro Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2.

  Otwarcia konferencji dokonał Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski w towarzystwie Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego Elżbiety Kasprzak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Radni Rady Powiatu, wójtowie gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego, lekarze oraz pielęgniarki.

  Powiat Goleniowski zrealizował kompleksowy remont I piętra budynku ZOL, termomodernizację całego budynku oraz zakupił nowoczesny sprzęt.

  Na konferencji podsumowano wszystkie przeprowadzone inwestycje oraz zakupy na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. w 2012 roku.
  Powyższe inwestycje przyczyniły się do poprawienia jakości świadczonych usług oraz pozwolą na przyjęcie większej ilości pacjentów.

Skip to content