• 16 LUT 17
  Oferta pracy Lekarz POZ.

  Oferta pracy Lekarz POZ.

  OGŁOSZENIE

  Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. pilnie zatrudni w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

  • lekarza ze specjalizacją w zakresie medycyny rodzinnej, interny lub pediatrii,
  • będącego w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej, interny lub pediatrii.

  W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert.

  W ofercie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:

  1. odpis dyplomu;

  2. odpis specjalizacji;

  3. odpis aktualnego prawa wykonywania zawodu;

  1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  2. inne dokumenty, w szczególności potwierdzając dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;

  Wymagania:

  Od kandydata oczekuje się rzetelnego wykonywania świadczeń zgodnie z przygotowaniem zawodowym i obowiązującymi standardami, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych środków oraz materiałów medycznych udostępnionych przez Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o..

  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o najwyższe standardy;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.

  Oferty należy składać w Sekretariacie lub przesłać na adres email: sekretariat@szpitalgoleniow.pl z dopiskiem „Lekarz POZ” do dnia 17 marca 2017.

  Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu: 914664320.

Skip to content