• 11 CZE 18

  Nowy sprzęt od WOŚP na oddziale noworodkowym

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu
  08 czerwca 2018 roku otrzymał w darze od
  Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło
  Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom
  Oddział Noworodkowy otrzymał aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka z zastosowaniem kaniuli nosowych.
  Wymieniony sprzęt nie tylko podniesie jakość sprawowanej opieki nad pacjentami, ale zapewni małym pacjentom szpitala wyższy poziom bezpieczeństwa.
  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie organizatorów, ich pomysłowość i wrażliwość na drugiego człowieka. Dziękujemy również za hojność i wsparcie wszystkich, którzy wrzucają symboliczne złotówki do puszek.

Skip to content