• 03 PAŪ 18

  Nowy sprzęt od WOŚP na Oddział Dziecięco-Noworodkowy

  Oddział Dziecięco – Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu

  28 września 2018 roku otrzymał w darze od

  Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło

  Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom

  Oddział Dziecięco-Noworodkowy otrzymał 3 kardiografy oraz 3 detektory tętna płodu.

  Wymieniony sprzęt nie tylko podniesie jakość sprawowanej opieki nad pacjentami, ale zapewni małym pacjentom szpitala wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie organizatorów, ich pomysłowość i wrażliwość na drugiego człowieka.

  Dziękujemy również za hojność i wsparcie wszystkich, którzy wrzucają symboliczne złotówki do puszek.

Skip to content