• 30 LIP 19

    Nowe szczepionki dostępne w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie sp. z o.o.

    Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp z o.o. informuje, iż od dnia 26 lipca 2019 roku istnieje możliwość odpłatnego zaszczepienia się następującymi szczepionkami:

    • Bexsero – jest to szczepionka przeciw meningokokom typu B, jest dostępna na rynku od 2014 roku. Stanowi ona ważny czynnik profilaktyki zapobiegawczej inwazji meningokoków w organizmie. Inwazyjna choroba meningokokowa skutkuje często wystąpieniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicą. Aż 99 proc. zachorowań na te choroby odpowiadają meningokoki. Zakażenie u chorego postępuje bardzo szybko – w kilka, kilkanaście godzin i zagraża powstaniem nieodwracalnych zmian martwiczych, a także śmiercią.
    • Engerix B jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B). Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności przez produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.
    • Rotarix to szczepionka wirusowa, która zawiera żywy, atenuowany rotawirus ludzki. Pomaga chronić dziecko przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunka i wymioty) wywołanym przez zakażenie rotawirusem.
Skip to content