• 11 STY 19

  Zawieszenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dniem 01.01.2019 r.

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. informuje, iż w związku
  z koniecznością przeprowadzenia prac dostosowawczych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dniem 01 stycznia 2019r. zawiesił działalność oddziału na okres 6 miesięcy.
  Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013r. wyodrębniono 1 stanowisko intensywnej terapii w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
  W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postepowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii podpisano umowę z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie oraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
  Określono szczegółowy sposób regulujący leczenie pacjentów i zapewnienie ciągłości postepowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w procedurze stanowiska intensywnej terapii.

  Z poważaniem
  Piotr Ruciński
  Dyrektor Wykonawczy

Skip to content