• 01 PAŪ 20

  Informujemy, że  została uruchomiona możliwość odbywania porodów rodzinnych

  Informujemy, że  została uruchomiona możliwość odbywania porodów rodzinnych.

  W przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu konieczne będzie wypełnienie z chwilą przyjęcia  do szpitala ankiety epidemiologicznej.

  Obowiązujące zalecenia w których określone zostały zasady postępowania w przypadku  porodu rodzinnego w okresie pandemii COVID-19.znajdziecie Państwo poniżej:

  Wszystkie poniższe wytyczne są dla Państwa bezpieczeństwa !

  Algorytm postępowania w przypadku porodu rodzinnego w okresie pandemii COVID-19

  1. Rodzącej towarzyszy tylko jedna osoba.
  2. Decyzję o czasie, od którego osoba towarzysząca może być na Sali porodowej podejmuje personel Sali porodowej.
  3. Pacjentka osobiście zawiadamia wybraną przez siebie jedną osobę, która będzie jej towarzyszyła w czasie porodu.
  4. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji w namiocie triażowym Izby przyjęć (wywiad epidemiologiczny) oraz ma wykonany pomiar temperatury ciała, saturacji i liczby oddechów.
  5. Osoby z objawami infekcji lub spełniające kryteria przypadku podejrzenia zakażenia lub podejrzenia o kontakt z zakażonym o COVID-19, w trakcie kwarantanny lub izolacji z powodu choroby zakaźnej, w tym w szczególności COVID-19 nie mogą towarzyszyć przy porodzie i nie mogą wejść do szpitala.
  6. Po wykonaniu triażu w namiocie, personel Izby Przyjęć wskazuje drogę lub zaprowadza osobę towarzyszącą do Sali porodowej.
  7. Osoba towarzysząca musi nosić fartuch, maskę i rękawiczki, które otrzymuje od personelu Sali porodowej w ramach opłaty za poród rodzinny.
  8. W przedsionku sali porodowej osoba towarzysząca dezynfekuje ręce pod nadzorem personelu medycznego i zakłada maskę, rękawice i fartuch ochronny, których nie zdejmuje przez cały czas pobytu w Sali porodowej.
  9. W Sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
  10. Osoba towarzysząca przebywa w obrębie Sali porodowej od chwili rozpoczęcia porodu do dwóch godzin po porodzie i nie może opuszczać Sali porodowej. Po wyjściu z Sali porodowej osoba towarzysząca nie może wrócić ponownie.
  11. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów w szpitalu.

Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.