• 18 STY 21

  Funkcjonowanie oddziałów

  Drogi pacjencie !

  Pododdział COVID został stworzony dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2. Mieści się na terenie Szpitala , w budynku Głównym (I piętro). W strukturze Pododdziału Szpitala  wydzielono części:
  1. IZBĘ PRZYJĘĆ I– Punkt Przyjęć Pacjentów z COVID-19 – na którą trafiają pacjenci w pierwszej kolejności w celu wstępnej diagnostyki i potwierdzenia konieczności przyjęcia do szpitala.
  2. PODODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY dla pacjentów z COVID-19 – na którym znajdują się pacjenci w stanie stabilnym potrzebujący jednak stałego nadzoru medycznego i leczenia.
  3. PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla pacjentów z COVID-19 – pacjenci w stanie ciężkim, którzy wymagają intensywnego nadzoru.

   

  Przyjęcie do szpitala dla Pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2 następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przyjęcia z koordynatorem oddziału.

  Pacjencie!!!

  Pozostałe oddziały znajdujące się w strukturze Spółki pracują bez zmian.

  Do dyspozycji pacjentów wymagających hospitalizacji na Oddziale pediatrycznym, Oddziale położniczo – ginekologicznym oraz Oddziale chirurgicznym utworzoną została Izba Przyjęć II – Wejście A ( tzw. czysta- wejście boczne od parkingu).


Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.

Numer telefonu punktu wymazów COVID-19 czynny pn-pt od 8:00 do 15:00:
505 806 191
Skip to content