• 19 CZE 19

  Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. jest pierwszą jednostką w Powiecie Goleniowskim i trzecią w Województwie Zachodniopomorskim, któremu w dniu 17 maja 2019 roku przyznano Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  Takie prestiżowe wyróżnienie przez Ministra Zdrowia potwierdza spełnienie przez Naszą jednostkę standardów jakościowych, które są wdrożone i realizowane przez zespół.
  Dzisiaj dostrzegamy bardzo duże zaangażowanie Naszego personelu w pracach związanych z usprawnieniem i doskonaleniem działalności. Stwierdzenia lekarzy i pielęgniarek: „prowadzone analizy to bardzo duża wiedza o Naszej pracy, to duży milowy skok dla Naszego Szpitala, to uporządkowanie organizacji…” wskazują jak bardzo istotne okazały się podjęte działania.

     LISTA ORGANIZACJI Z AKTUALNYM CERTYFIKATEM AKREDYTACJI

Skip to content