• 30 SIE 19

  Bezpłatne badania tomografii komputerowej

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2019r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie bezpłatnych badań tomografii komputerowej na podstawie skierowania od lekarza specjalisty.
  Pacjencie !!!
  Jeśli masz skierowanie na badanie tomografii komputerowej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), lub rehabilitacja lecznicza, lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień to zapraszamy do zarejestrowania się osobiście w rejestracji RTG lub telefonicznie pod numerem:
  91 4664367
  lub
  600 078 588
  Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 19:00.
  Zapraszamy serdecznie!!!

Skip to content