• 04 KW. 22

  Bezpłatne badania tomografii komputerowej

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż realizuje świadczenia z zakresu badań tomografii komputerowej na podstawie skierowania od lekarza specjalisty finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Pacjencie !!!

  Jeśli masz skierowanie na badanie tomografii komputerowej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), lub rehabilitacja lecznicza, lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień to zapraszamy do zarejestrowania się osobiście w rejestracji RTG lub telefonicznie pod numerem:

  91 4664367

  lub

  600 078 588

  Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 19:00.

  Zapraszamy serdecznie!!!

Uprzejmie przypominamy Pacjentom, że na terenie Szpitala obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
Skip to content