• 08 LIS 19

  BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA – EDUKACJA PRZEDPORODOWA

  W dniu 06 listopada 2019 roku w Szpitalnym Centrum Medycznym sp. z o.o. oficjalnie uruchomiona została BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA – EDUKACJA PRZEDPORODOWA.

  W uroczystości udział brały zaproszone osoby: Starosta Tomasz Stanisławski, wicestarosta Tomasz Kulinicz, wiceburmistrz Miasta i Gminy Goleniów Henryk Zajko oraz Personel Spółki: Prezes Zarządu – dr n zdr. Katarzyna Kęcka, dr Ewa Knap – lekarz Zarządzający Oddziałem Położniczo – Ginekologicznym, dr Dariusz Adamczyk – koordynator ds. medycznych, Pielęgniarka Zarządzająca Oddziałem Położniczo – Ginekologicznym -Agnieszka Hawrot, Pielęgniarka Zarządzająca Oddziałem Noworodkowym Grażyna Grzesiak oraz położna Kinga Tracz prowadząca szkołę rodzenia.

  Zapraszamy wszystkie pacjentki które ukończyły 21 tydzień ciąży i są pacjentkami Przychodni Przyszpitalnej do szkoły rodzenia. Tel: 665 544 565

  Jednocześnie bardzo dziękujemy Panu Staroście Tomaszowi Stanisławskiemu za prezent na potrzeby szkoły rodzenia – projektor multimedialny.

   

Skip to content