mierzenie_cisnieniaPełnomocnik zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie S p. z o.o.
W Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp.z o.o. stanowisko pełnomocnika ds. Praw Pacjenta pełni.

Kontakt:
Lokalizacja: budynek administracyjny
Pełnomocnik przyjmuje interesantów we wtorki, w godz. 12.00-13.00 i w czwartki, w godz. 9.00-10.00.