Usługi medyczne standardowe

 • 1. Konsultacja lekarza specjalisty
  80,00 zł

 • 2. Porada lekarska
  70,00 zł

 • 3. Cewnikowanie
  15,00 zł

 • 4. Pobyt opiekuna na oddziale
  30,00 zł/dobę

 • 5. Badanie EKG z opisem
  25,00 zł

 • 6. Badanie EKG bez opisu
  13,00 zł

 • 7. Enema – lewatywa
  30,00 zł

 • 8. Iniekcja domięśniowa
  20,00 zł

 • 9. Iniekcja dożylna
  25,00 zł

 • 10. Iniekcja podskórna
  15,00 zł

 • 11. Opatrunek mały
  35,00 zł

 • 12. Płukanie żołądka
  70,00 zł

 • 13. Podawanie leku przez pompę infuzyjną
  30,00 zł+cena leku

 • 14. Podłączenie kroplówki
  15,00 zł+cena leku

 • 15. Punkcja lędźwiowa
  40,90 zł

 • 16. Szycie rany
  od 18,80 zł

 • 17. Tlenoterapia
  20,00/h

 • 18. Założenie sondy (zgłębnika żołądkowego)
  18,30 zł

 • 19. Zdjęcie szwów
  od 6,90 zł

 • 20. Znieczulenie miejscowe
  50,00 zł

 • 21. Znieczulenie przewodowe (obersta)
  200,00 zł

 • 22. Znieczulenie ogólne – dożylne
  200,00 zł

 • 23. Znieczulenie ogólne – dotchawiczne
  300,00 zł

 • 24. Kontrola leczenia (gojenie ran, duże opatrunki)
  60,00 zł

 • 25. Podłączenie kroplówki w domu pacjenta
  100,00 zł

 • 26. Iniekcja domięśniowa w domu pacjenta
  50,00 zł

 • 27. Iniekcja dożylna w domu pacjenta
  60,00 zł

 • 28. Iniekcja podskórna w domu pacjenta
  40,00 zł

 • 29. Założenie sondy w domu pacjenta
  70,00 zł

 • 30. Cewnikowanie w domu pacjenta
  70,00 zł

 • 31. Dodatkowa opieka pielęgniarska na oddziale szpitalnym
  35,00 zł/godz.

 • 32. Opieka pielęgniarska
  50,00 zł

 • 33. Wydanie zaświadczenia
  25,00 zł

 • 34. Badanie tętna i RR
  15,00 zł

Pediatria

 • 1. Porada lekarska
  70,00 zł

 • 2. Cewnikowanie pęcherza moczowego
  30,00 zł

 • 3. Cewnikowanie pęcherza moczowego plus posiew na zewnątrz
  70,00 zł

 • 4. Pobranie krwi na zlecenie na zewnątrz
  35,00 zł

 • 5. Pobranie krwi z użyciem Entonox-u
  50,00 zł

 • 6. Łóżko na sali indywidualnej dla osoby towarzyszącej choremu
  30,00 zł/dobę

Poradnia kardiologiczna

 • 1. Porada lekarska
  70,00 zł

 • 2. Badanie Holtera EKG (24h)
  100,00 zł

 • 3. Badanie Holtera ciśnieniowy (24h)
  90,00 zł

 • 4. Badanie RR (ciśnieniowy)
  30,00 zł

 • 5. EKG z opisem
  25,00 zł

 • 6. Próba wysiłkowa EKG na bieżni
  110,00 zł

 • 7. Wydanie zaświadczenia, opinii, orzeczenia wraz z niezbędnym badaniem lekarskim
  80,00 zł

Chirurgia

 • 1. Porada lekarska
  70,00 zł
 • 2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm – małej
  49,00 zł
 • 3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm – dużej
  75,00 zł
 • 4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej
  129,00 zł
 • 5. Zmiana opatrunku małego
  15,00 zł
 • 6. Zmiana opatrunku dużego
  25,00 zł
 • 7. Pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym
  100,00 zł
 • 8. Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów
  35,00 zł
 • 9. Szyna gipsowa krótka
  62,00 zł
 • 10. Szyna gipsowa długa
  78,00 zł
 • 11. Opatrunek gipsowy mały pełny
  35,00 zł
 • 12. Opatrunek gipsowy duży pełny
  100,00 zł
 • 13. Zdjęcie gipsu
  20,00 zł
 • 14. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym drobnych stawów lub kości
  20,00 zł
 • 15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym dużych stawów lub kości
  45,00 zł
 • 16. Repozycja zwichnięcia małego (bez uruchomienia)
  50,00 zł
 • 17. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu
  200,00 zł
 • 18. Repozycja złamania prostego w znieczuleniu plus stabilizacja wew.
  450,00 zł
 • 19. Chirurgiczne usuniecie kleszcza
  od 80,00 do 100,00 zł
 • 20. Cholecystektomia laparoskopowa (czas hospitalizacji: 1-3 dni)
  2500,00 zł
 • 21. Cholecystektomia klasyczna (czas hospitalizacji: 5-7 dni)
  2500,00 zł
 • 22. Gastrostomia (czas hospitalizacji: 3-5 dni)
  1500,00 zł
 • 23. Guzek sutka (czas hospitalizacji: 1 dzień)
  1500,00 zł
 • 24. Nacięcie i drenaż czyraka, zanokcicy, zastrzału
  150,00 zł
 • 25. Nacięcie i drenaż ropnia, zastrzału ścięgnistego
  200,00 zł
 • 26. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie miejscowe)
  300,00 zł
 • 27. Nacięcie ropnia okołoodbytniczego ( znieczulenie ogólne, zpp, zop,itp)
  800,00 zł
 • 28. Nakłucie jamy brzusznej
  200,00 zł
 • 29. Operacja wrastającego paznokcia – z usunięciem płytki paznokciowej
  200,00 zł
 • 30. Operacja wrastającego paznokcia metodą QUENU
  350,00 zł
 • 31. Pajączki naczyniowe, skleroterapia żylaków (jedna sesja)
  300,00 zł
 • 32. Polipektomia
  400,00 zł
 • 33. Przepuklina pachwinowa metodą Lichtensteina (czas hospitalizacji: 1- 3 dni)
  od 2 500,00 zł
 • 34. Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni)”
  od 3500,00 do 5000,00 zł
 • 35. Przepuklina pachwinowa obustronna (czas hospitalizacji: 1- 3 dni)
  od 4 000,00 zł
 • 36. Przepuklina pępkowa (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  1500,00 zł
 • 37. Przepuklina pooperacyjna (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  od 2 500,00 zł
 • 38. Przetoka odbytu (mała) (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  1500,00 zł
 • 39. Rektoskopia (bez badania histopatologicznego)
  100,00 zł
 • 40. Szczelina odbytu, wyciecie żylaków odbytu, wycięcie tkanek okolicy odbytu (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  1500,00 zł
 • 41. Usunięcie zakrzepu żylaka odbytu
  500,00 zł
 • 42. Usunięcie ciała obcego
  od 200,00 zł
 • 43. Usunięcie ciała obcego pod kontrolą RTG
  350,00 zł
 • 44. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu miejscowym
  300,00 zł
 • 45. Wycięcie kłykcin kończystych w znieczuleniu ogólnym, zpp, zop, itp.
  800,00 zł
 • 46. Wycięcie torbieli włosopochodnej (czas hospitalizacji: 3-7 dni)
  1000,00 zł
 • 47. Wycięcie wyrostka robaczkowego (czas hospitalizacji: 3-7 dni)
  2000,00 zł
 • 48. Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową (czas hospitalizacji: 3-7 dni)
  2500,00 zł
 • 49. Wycięcie pojedynczej zmiany: kaszak, mały tłuszczak, włókniak, brodawka lub inna tkanka do oceny histopatologicznej
  200,00 zł
 • 50. Wycięcie dużej zmiany: duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej, węzły chłonne lub mnogich zmian
  od 500,00
 • 51. Wycięcie znamion (bez badań histopatologicznych)
  150,00 zł
 • 52. Szycie rany powierzchownej
  od 150,00 zł
 • 53. Szycie rany głębokiej( mięśnie, tkanka podskórna)
  300,00 zł
 • 54. Usuniecie płytki paznokciowej
  80,00 zł
 • 55. Żylaki kończyn ( dwie nogi) (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  3000,00 zł
 • 56. Żylaki kończyn ( jedna noga) (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  2000,00 zł
 • 57. Żylaki odbytu (czas hospitalizacji: 1-3 dni)
  1500,00 zł
 • 58. Punkcja zbiorników płynowych tkanek miękkich pod kontrolą USG
  120,00 zł
 • 59. Punkcja stawów
  150,00 zł
 • 60. Punkcja stawów z podaniem leku,podanie leku do tkanek
  150,00 zł plus cena za lek
 • 61. Wytworzenie przetoki dializacyjnej na naczyniach własnych
  2000,00 zł
 • 62. Badanie histopatologiczne
  40,00 zł

Ortopedia

 • 1. Konsultacja lekarza ortopedy
  70,00 zł

 • 2. Artroskopia stawu kolanowego (czas hospitalizacji: 1-2 dni)
  4000,00 zł

Endoskopia

 • 1. Porada lekarska
  70,00 zł

 • 2. Rektosigmoidoskopia
  150,00 zł

 • 3. Rektosigmoidoskopia z wycinkami
  230,00 zł

 • 4. Kolonoskopia
  300,00 zł

 • 5. Kolonoskopia z wycinkami
  370,00 zł

 • 6. Kolonoskopia z polipektomią <10 mm
  500,00 zł

 • 7. Kolonoskopia z polipektomią >10 mm
  600,00 zł

 • 8. Gastroskopia
  180,00 zł

 • 9. Gastroskopia z wycinkami
  250,00 zł

 • Do ceny badania endoskopowego w uzasadnionych przypadkach należy doliczyć:

 • 10. Badanie na obecność H. Pyroli
  15,00 zł

 • 11. Histologię endoskopową
  50,00 zł

 • 12. Pobranie materiału do badania cytologicznego
  50,00 zł

 • 13. Znieczulenie do badania
  200,00 zł

 • 14. Znieczulenie do 2 badań
  350,00 zł

Diagnostyka medyczna - pracownia tomografii komputerowej

 • 1. TK głowy
  320,00 zł

 • 2. TK głowy z kontrastem
  410,00 zł

 • 3. TK kręgosłupa
  360,00 zł

 • 4. TK kręgosłupa z kontrastem
  460,00 zł

 • 5. TK jamy brzusznej
  480,00 zł

 • 6. TK jamy brzusznej z kontrastem
  580,00 zł

 • 7. TK klatki piersiowej
  350,00 zł

 • 8. TK klatki piersiowej z kontrastem
  470,00 zł

 • 9. TK klatki piersiowej na zatorowość z kontrastem
  520,00 zł

 • 10. TK kości
  350,00 zł

 • 11. TK miednicy
  420,00 zł

 • 12. TK miednicy z kontrastem
  580,00 zł

 • 13. TK zatok
  300,00 zł
 • 14. TK zatok z kontrastem
  400,00 zł
 • 15. TK tętnic
  580,00 zł
 • 16. TK tętnic z kontrastem
  650,00 zł

Ultrasonografia

 • 1. USG przeglądowe jamy brzusznej/ klatki piersiowej- opłucne
  80,00 zł/60,00 zł
 • 2. USG Doppler tętnic kończyn dolnych
  100,00 zł
 • 3. USG Doppler żył
  120,00 zł
 • 4. USG piersi plus BAC
  95,00 zł
 • 5. USG Doppler tętnic nerkowych
  70,00 zł
 • 6. USG Dopplera tętnic szyjnych
  110,00 zł
 • 7. USG Doppler aorty brzusznej
  100,00 zł
 • 8. USG przezciemiączkowe
  80,00 zł
 • 9. USG sutków
  80,00 zł
 • 10. USG ślinianek
  80,00 zł
 • 11. USG liniowe
  80,00 zł
 • 12. USG tkanek miękkich
  80,00 zł
 • 13. USG echokardiograficzne
  150,00 zł
 • 14. USG serca
  80,00 zł
 • 15. Monitorowanie cyklu
  150,00 zł
 • 16. USG tarczycy
  70,00 zł
 • 17. USG pierwszy lub drugi lub trzeci trymestr ciąży
  250,00 zł
 • 18. USG drugi trymestr ciąży + echo serca
  350,00 zł
 • 19. USG ginekologiczne
  150,00 zł
 • 20. USG położnicze
  350,00 zł
 • 21. Test biochemiczny w zakresie badań prenatalnych β-HCG i PAPP-A
  200,00 zł
 • 22. USG piersi
  80,00 zł

Pracownia Rtg

 • 1. Zdjęcie klatki piersiowej PA (dorośli)
  37,00 zł
 • 2. Zdjęcie klatki piersiowej boczne
  37,00 zł
 • 3. Pasaż jelitowy
  100,00 zł
 • 4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (dorośli)
  37,00 zł
 • 5. Urografia infuzyjna (dorośli)
  130,00 zł
 • 6. Zdjęcie czaszki w 3 rzutach
  50,00 zł
 • 7. Zdjęcie czaszki w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 8. Zdjęcie celowane kości skroniowych w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 9. Zdjęcie twarzoczaszki
  37,00 zł
 • 10. Zdjęcie nosa
  37,00 zł
 • 11. Zdjęcie oczodołów
  37,00 zł
 • 12. Zdjęcie zatok
  37,00 zł
 • 13. Zdjęcie skośne żuchwy 2 strony
  37,00 zł
 • 14. Zdjęcie żuchwy PA
  37,00 zł
 • 15. Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych
  37,00 zł
 • 16. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 rzuty
  37,00 zł
 • 17. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa szyjnego
  37,00 zł
 • 18. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego
  37,00 zł
 • 19. Zdjęcie kręgosłupa L-S 3 rzuty
  50,00 zł
 • 20. Zdjęcie kręgosłupa L-S 2 rzuty
  37,00 zł
 • 21. Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
  37,00 zł
 • 22. Zdjęcie skośne kręgosłupa L-S
  37,00 zł
 • 23. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego boczne
  37,00 zł
 • 24. Zdjęcie kości krzyżowej
  37,00 zł
 • 25. Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych
  37,00 zł
 • 26. Zdjęcie kości ogonowej
  37,00 zł
 • 27. Zdjęcie miednicy
  37,00 zł
 • 28. Zdjęcie miednicy małej
  37,00 zł
 • 29. Zdjęcie stawów biodrowych
  37,00 zł
 • 30. Zdjęcie stawów 1 strona
  37,00 zł
 • 31. Zdjęcie mostka 2 rzuty
  37,00 zł
 • 32. Zdjęcie łopatki 2 rzuty
  37,00 zł
 • 33. Zdjęcie stawu barkowego 1 strona
  37,00 zł
 • 34. Zdjęcie kości ramiennej 2 rzuty
  37,00 zł
 • 35. Zdjęcie stawu łokciowego 2 rzuty
  37,00 zł
 • 36. Zdjęcie przedramienia 2 rzuty
  37,00 zł
 • 37. Zdjęcie nadgarstka 2 stawy w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 38. Zdjęcie dłoni (stopy) w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 39. Zdjęcie palców
  37,00 zł
 • 40. Zdjęcie kości udowej w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 41. Zdjęcie stawu kolanowego w 2 rzutach
  50,00 zł
 • 42. Zdjęcie porównawcze stawu kolanowego 
  50,00 zł
 • 43. Zdjęcie stawu skokowego w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 44. Zdjęcie kości piętowej w 2 rzutach
  37,00 zł
 • 45. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w 2 rzutach
  85,00 zł
 • 46. Baryt
  13,00 zł
 • 47. Urografia ( 50ml – 1 ampułka)
  27,00 zł
 • 48. Cystografia
  80,00 zł
 • 49. Zdjęcie śródstopia lub śródręcza (porównawcze)
  37,00 zł
 • 50. Reprodukcja obrazu z płyty CD na błonę – 1 szt.
  20,00 zł

Laboratorium Centralne

 • 1. Każdorazowe pobranie materiału do badań-krew żylna (należy doliczyć do cenny badania)
  5,00 zł
 • 2. Każdorazowe pobranie materiału do badań-krew włośniczkowa (należy doliczyć do cenny badania)
  2,00 zł
 • 3. Odczyn Biernackiego
  5,00 zł

 • 4. Morfologia z rozmazem automatycznym 5 DIFF
  8,00 zł

 • 5. Morfologia z rozmazem 5 DIFF + retikulocyty
  18,00 zł

 • 6. Rozmaz krwi obwodowej metoda mikroskopowa
  10,00 zł

 • 7. Krwinki płytkowe pobrane na cytrynian
  8,00 zł

 • 8. Mielogram
  40,00 zł

 • 9. Badanie ogólne moczu z osadem
  6,00 zł

 • 10. Badanie ogólne moczu z osadem (plus pojemnik na mocz)
  7,00 zł

 • 11. Aceton w moczu (badanie jakościowe )
  5,00 zł

 • 12. Białko Bence-Jonesa
  21,00 zł

 • 13. Próba Addisa w dobowej zbiórce moczu
  18,00 zł

 • 14. Badanie kału na krew utajoną
  15,00 zł

 • 15. Badanie kału na pasożyty (jedno oznaczenie)
  13,00 zł

 • 16. Test na antygen lamblii w kale
  20,00 zł

 • 17. Test na obecność Rotawirusów i Adenowirusów w kale
  20,00 zł

 • 18. Wymaz z ok.odbytu na obecność jaj owsików
  7,00 zł

 • 19. Badanie ogólne kału
  10,00 zł

 • 20. Antygen H.pylori w kale (test jakościowy)
  30,00 zł

 • 21. Helicobacter pylori w surowicy ( test jakościowy )
  23,00 zł

 • 22. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej
  10,00 zł

 • 23. Płyn z jamy ciała – badanie ogólne
  30,00 zł

 • 24. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
  32,00 zł

 • 25. Białko C-reaktywne w surowicy
  10,00 zł

 • 26. Glukoza w surowicy
  5,00 zł

 • 27. Glukoza w moczu
  5,00 zł

 • 28. Dobowe wydalanie glukozy z moczem
  5,00 zł

 • 29. Krzywa cukrowa dwupunktowa
  12,00 zł

 • 30. Krzywa cukrowa trzypunktowa
  15,00 zł

 • 31. HbA1C-hemoglobina glukozylowana
  35,00 zł

 • 32. Mocznik w surowicy
  6,00 zł

 • 33. Mocznik w moczu
  6,00 zł

 • 34. Dobowe wydalanie mocznika z moczem
  6,00 zł

 • 35. Wskaźnik UPCR
  21,00 zł

 • 36. Kreatynina+GFR w surowicy
  8,00 zł

 • 37. Kreatynina w moczu
  8,00 zł

 • 38. Dobowe wydalanie kreatyniny z moczem
  10,00 zł

 • 39. Klirans kreatyniny
  16,00 zł

 • 40.Kwas moczowy w surowicy
  6,00 zł

 • 41.Kwas moczowy w moczu
  6,00 zł

 • 42.Dobowe wydalanie kwasu moczowego z moczem
  6,00 zł

 • 43. Białko całkowite w surowicy
  8,00 zł

 • 44. Białko w moczu
  11,00 zł

 • 45.Dobowe wydalanie białka z moczem
  11,00 zł

 • 46. Albuminy w surowicy
  9,00 zł

 • 47. Cholesterol całkowity
  6,00 zł

 • 48. Cholesterol HDL met.bezpośrednia
  8,00 zł

 • 49. Trójglicerydy
  7,00 zł

 • 50. Cholesterol+HDL+LDL+Trójglicerydy
  21,00 zł

 • 51. Bilirubina całkowita
  5,00 zł

 • 52. Bilirubina związana (bezpośrednia)
  15,00 zł

 • 53. Aminotransferaza AST
  5,00 zł

 • 54. Aminotransferaza ALT
  5,00 zł

 • 55. Próby wątrobowe
  15,00 zł

 • 56. Transaminazy ALT + AST
  10,00 zł

 • 57. ALP -fosfataza alkaliczna
  8,00 zł

 • 58. GGTP-gmaglutamylotranspeptydaza
  8,00 zł

 • 59. Alfa-amylaza w surowicy
  7,00 zł

 • 60. Alfa-amylaza w moczu
  7,00 zł

 • 61. LDH – dehydrogenaza mleczanowa
  16,00 zł

 • 62. Jonogram – sód+potas+chlorki w surowicy
  8,00 zł

 • 63. Jonogram – sód + potas w moczu
  8,00 zł

 • 64. Dobowe wydalanie sodu i potasu z moczem
  8,00 zł

 • 65. Wapń zjonizowany w surowicy
  12,00 zł

 • 66. Wapń całkowity w surowicy
  5,00 zł

 • 67. Wapń całkowity w moczu
  5,00 zł

 • 68. Dobowe wydalanie wapnia z moczem
  5,00 zł

 • 69. Wskaźnik wapń/kreatynina w moczu
  13,00 zł

 • 70. Fosfor w surowicy
  7,00 zł

 • 71. Fosfor w moczu
  7,00 zł

 • 72. Dobowe wydalanie fosforu z moczem
  7,00 zł

 • 73. Magnez w surowicy
  5,00 zł

 • 74. Magnez w moczu
  5,00 zł

 • 75. Dobowe wydalanie magnezu z moczem
  5,00 zł

 • 76. Żelazo w surowicy
  7,00 zł

 • 77. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC
  8,00 zł

 • 78. Krzywa wchłaniania żelaza
  36,00 zł

 • 79. CPK- kinaza kreatynowa
  12,00 zł

 • 80. CK MB-kinaza kreatynowa izoenzym MB
  15,00 zł

 • 81. Lipaza
  12,00 zł

 • 82. PT+INR-czas protrombinowy i współczynnik INR
  8,00 zł

 • 83. APTT -czas kaolinowo-kefalinowy
  7,00 zł

 • 84. TT-czas trombinowy
  9,00 zł

 • 85. Fibrynogen
  8,00 zł

 • 86. RF-czynnik reumatoidalny ( test jakościowy )
  6,00 zł

 • 87. Odczyn Waalera-Rosego( test jakościowy )
  14,00 zł

 • 88. ASO ( test jakościowy )
  9,00 zł

 • 89. VDRL (WR)
  10,00 zł

 • 90. Grypa A/B (test jakościowy)
  28,00 zł

 • 91. Narkotyki w moczu (10 narkotyków)
  40,00 zł

 • 92. Demodex follikulorum
  12,00 zł

 • 93. Wykrycie antygenu Campylobacter spp. w kale
  28,00 zł

 • 94. Wykrycie antygenu Norowirusów w kale
  45,00 zł

 • 95. Wykrycie antygenu wirusa RSV w nosie lub gardle
  55,00 zł

 • 96.Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale
  49,00 zł

 • 97. Alkohol etylowy (surowica)
  25,00 zł

 • 98. Osmolalność krwi (wyliczenie na podstawie badań)
  28,00 zł

 • 99. Osmolarność krwi (wyliczenie na podstawie badań)
  8,00 zł

 • 100. Osmolalność moczu (wyliczenie na podstawie badań)
  8,00 zł

 • 101. Osmolarność moczu (wyliczenie na podstawie badań)
  16,00 zł

 • 102. D-Dimery
  20,00 zł

 • 103. Ferrytyna
  25,00 zł

 • 104. Troponina T hs
  25,00 zł

 • 105. ßHCG
  30,00 zł

 • 106. HBsAg – antygen
  20,00 zł

 • 107. HCV – przeciwciała
  25,00 zł

 • 108. Toxoplazmoza IgM ( automatyczny test jakościowy)
  30,00 zł

 • 109. Toxoplazmoza IgG ( automatyczny test jakościowy)
  30,00 zł

 • 110. Toxoplazmoza Igm+IgG ( automatyczny test jakościowy)
  60,00 zł

 • 111. Prokalcytonina w surowicy – ilościowo
  50,00 zł

 • 112. TSH III generacji -Tyreotropina
  22,00 zł

 • 113. FT4 – Wolna czterojodotyronina
  24,00 zł

 • 114. FT3- Wolna trójjodotyronina
  24,00 zł

 • 115. Testy tarczycowe TSH+FT4+FT3
  70,00 zł

 • 116. PSA -Antygen specyficzny dla prostaty
  29,00 zł

 • 117. PRL – Prolaktyna
  24,00 zł

 • 118. Test z metoklopramidem PRL I + PRL II
  48,00 zł

 • 119. CEA
  30,00 zł

 • 120. CA 125
  30,00 zł

 • 121. HE-4 marker raka jajnika
  55,00 zł
 • 122. CA 125 + HE4 + przelicznik ROMA
  85,00 zł
 • 123. Interleukina-6
  35,00 zł
 • 124. Grupa krwi
  25,00 zł
 • 125. PTA – pośredni test antyglobulinowy
  25,00 zł
 • 126. BTA – bezpośredni test antyglobulinowy
  18,00 zł
 • 127. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D
  50,00 zł
 • 128. Próba zgodności – 1 jednostka
  32,00 zł
 • 129. Próba zgodności – 2 jednostki
  60,00 zł
 • 130. Próba zgodności – 3 jednostki
  89,00 zł
 • 131. Próba zgodności – 4 jednostki
  118,00 zł
 • 132. Próba zgodności – 5 jednostki
  146,00 zł
 • 133. Próba zgodności – 6 jednostki
  175,00 zł
 • 134. Pobieranie krwi z użyciem Entonox-u
  30,00 zł
 • 135. Elektroforeza białek surowicy(proteinogram)
  20,00 zł
 • 136. Witamina B-12
  35,00 zł
 • 137. Kwas foliowy
  35,00 zł
 • 138. Anty-CCP
  50,00 zł

 • 139. ANA1
  55,00 zł

 • 140. ANA2
  96,00 zł
 • 141. ANA3
  138,00 zł
 • 142. HIV
  27,00 zł

 • 143. Anty-HBs – przeciwciała
  30,00 zł

 • 144. Hbs antygen , test potwierdzenia
  36,00 zł

 • 145. EBV VCA IgM
  70,00 zł
 • 146. Borelioza IgM ( automatyczny test jakościowy)
  45,00 zł

 • 147. Borelioza IgG ( automatyczny test jakościowy)
  45,00 zł

 • 148. Borelioza IgM+IgG
  90,00 zł
 • 149. Awidność- toxoplazma
  45,00 zł

 • 150. Różyczka IgG+IgM
  55,00 zł

 • 151. Różyczka IgG
  30,00 zł

 • 152. Różyczka IgM
  30,00 zł

 • 153. CMV IgG+IgM
  55,00 zł

 • 154. CMV IgG
  30,00 zł

 • 155. CMV IgM
  30,00 zł
 • 156. IgG
  25,00 zł

 • 157. IgM
  25,00 zł

 • 158. IgA
  25,00 zł

 • 159. Chlamydia pneumoniae IgG
  54,00 zł

 • 160. Chlamydia pneumoniae IgM
  78,00 zł

 • 161. Chlamydia trachomatis IgG
  50,00 zł

 • 162. Chlamydia trachomatis IgM
  50,00 zł

 • 163. Yersinia spp. IgG
  60,00 zł

 • 164. Yersinia spp. IgM
  60,00 zł

 • 165. Anty – TPO
  30,00 zł

 • 166. Anty – TG
  30,00 zł

 • 167. AFP
  30,00 zł
 • 168. E2 – Estradiol
  24,00 zł

 • 169. LH – Hormon luteinizujący
  24,00 zł

 • 170. FSH – Hormon folikulotropowy
  24,00 zł

 • 171. Testosteron
  30,00 zł

 • 172. Progesteron
  30,00 zł

 • 173. DHEA SO4
  35,00 zł
 • 174. CA – 19,9
  30,00 zł
 • 175. CA – 15,3
  30,00 zł
 • 176. Lipaza
  12,00 zł
 • 177. Homocysteina
  50,00 zł

 • 178. P/c. receptorom TSH (TRAb)
  72,00 zł

 • 179. Androstendion
  50,00 zł

 • 180. SHGB
  28,00 zł

 • 181. AMH
  156,00 zł

 • 182. Transferyna
  17,00 zł

 • 183. Insulina
  31,00 zł

 • 184. Parathormon
  35,00 zł

 • 185. Witamina D metabolit 25
  48,00 zł

 • 186. ACTH
  35,00 zł

 • 187. Cynk, ilościowo
  66,00 zł

 • 188. Miedź, ilościowo
  22,00 zł

 • 189. Ołów, ilościowo
  84,00 zł

 • 190. P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgM (celiakia)
  126,00 zł

 • 191. Antykoagulant toczniowy
  60,00 zł

 • 192. Panel alergenów- mieszany (pediatryczny)
  156,00 zł

 • 193. Panel alergenów pokarmowych
  156,00 zł

 • 194. Panel alergenów oddechowych
  156,00 zł

 • 195. IgE całkowite
  35,00 zł

 • 196. IgE sp. -mieszanka – jeden typ
  55,00 zł

 • 197. IgE sp. – jeden składnik
  45,00 zł

 • 198. Kwas walproinowy, ilościowo
  50,00 zł
 • 199. P/c. przeciw transglutaminazie tkankowej IgG i IgA
  100,00 zł
 • 200. Hormon wzrostu
  34,00 zł
 • 201. Aldosteron
  48,00 zł
 • 202. Kortyzol
  27,00 zł
 • 203. Fosfataza kwaśna
  10,00 zł
 • 204. Borelioza IgG met. western-blot 
  114,00 zł
 • 205. Borelioza IgM met. western-blot  
  114,00 zł
 • 206. Karbamazepina ilościowo  
  42,00 zł
 • 207. Ospa  IgM 
  55,00 zł
 • 208. Ospa IgG 
  55,00 zł
 • 209. HAV 
  72,00 zł
 • 210. Bruceloza IgG  
  110,00 zł
 • 211. Bruceloza IgM 
  110,00 zł
 • 212. Mycoplasma pneumoniae IgG 
  52,00 zł
 • 213, Mycoplasma pneumoniae IgM 
  52,00 zł
 • 214. P/C przeciwko kardiolipinie (IgG, IgM)
  54,00 zł
 • 215. PP/c przeciwko beta-2-glikoproteinie (IgG, IgM)
  76,00 zł
 • 216. Poziom Litu
  25,00 zł
 • 217. RF ilościowe
  12,00 zł
 • 218. Erytropoetyna
  55,00 zł
 • 219. Kalcytonina
  60,00 zł
 • 220. Celuloplazmina
  40,00 zł
 • 221. ASO (test ilościowy)
  15,00 zł
 • 222. 17-Hydroxyprogesteron
  36,00 zł
 • 223. Przeciwciała anty HBC
  45,00 zł
 • 224. Amoniak
  30,00 zł
 • 225. PSA wolne
  30,00 zł
 • 226. Aspergillus – antygen krążący
  200,00 zł
 • 227. IgF – 1
  55,00 zł
 • 228. Mleczany
  20,00 zł
 • 229. Beta -2 mikroglobulina
  48,00 zł
 • 230. Poziom jodu
  300,00 zł
 • 231. P/c przeciwko Giardia (Lamblia) -IgG, IgM
  156,00 zł
 • 232. Tyreoglobulina
  60,00 zł
 • 233. Yersinia enterocolitica IgA
  75,00 zł
 • 234. Yersinia enterocolitica IgM
  75,00 zł
 • 235. Yersinia enterocolitica IgG
  75,00 zł
 • 236. Yersinia enterocolitica IgA, IgM, IgG
  195,00 zł
 • 237. Dehydroepiandrosteron
  144,00 zł
 • 238. Bebeszjoza IgG
  204,00 zł
 • 239. Bebeszjoza IgM
  204,00 zł
 • 240. Antytrombina III
  10,00 zł
 • 241. Cyklosporyna A
  70,00 zł
 • 242. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA
  48,00 zł
 • 243. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG
  48,00 zł
 • 244. Chlamydia trachomatis IgM
  50,00 zł

Pracownia bakteriologiczna

 • 1. Badanie bakteriologiczne kału (kolonizacja)
  50,00 zł

 • 2. Badanie bakteriologiczne kału u dzieci do lat 3 w kierunku Salmonella, Shigella + EPEC (enteropatogenne E.coli)
  75,00 zł

 • 3. Badanie kału w kierunku Candida
  30,00 zł

 • 4. Badanie w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) wymazów pochwa/odbyt
  35,00 zł

 • 5. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych wymaz z nosa, gardła – posiew ujemny lub flora fizjologiczna
  61,00 zł

 • 6. Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych + identyfikacja+ocena praparatu bezposredniego +antybiogram
  75,00 zł

 • 7. Posiew moczu
  36,00 zł

 • 8. Posiew mykologiczny
  35,00 zł

Centralna sterylizatornia

 • 1. Sterylizacja sprzętu opakowanego – mały pakiet
  10,00 zł

 • 2. Sterylizacja sprzętu opakowanego – duży pakiet
  20,00 zł

Kserokopia dokumentów

 • 1. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej do celów kontynuacji leczenia
  wg rozporządzenia NFZ
 • 2. Kserokopia 1 strony A4 dokumentacji medycznej
  wg rozporządzenia NFZ
 • 3. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  wg rozporządzenia NFZ
 • 4. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile jest to możliwe)
  wg rozporządzenia NFZ
 • 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji (np: sąd, prokuratura, policja) – 1 pytanie
  20,00 zł
 • 6. Wysłanie dokumentacji pocztą oraz koszty biurowe
  Polecony A - 5,50 zł Polecony B - 7,50 zł Koperta 0,50 zł
 • 7. Kserokopia dokumentacji
  1,00 zł

BHP

 • 1. Kompleksowa obsługa BHP
  cena indywidualna

 • 2. Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny)
  60,00 zł

 • 3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. robotniczym
  70,00 zł

 • 4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stan. Admin-biurowym
  70,00 zł

 • 5. Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami
  80,00 zł

 • 6. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
  150,00 zł

 • 7. Dokumentacja powypadkowa
  350,00 zł - 550,00 zł

 • 8. Ocena ryzyka zawodowego
  150,00 zł

Poradnia ginekologiczno-położnicza

 • 1. Porada lekarska
  70,00 zł

 • 2. Badanie cytologiczne nie objęte programem profilaktyki NFZ
  25,00 zł

Ginekologia i położnictwo

 • 1. Badanie KTG
  10,00 zł

 • 2. Koszty nadzoru medycznego i sanitarno -epidemiologicznego nad osobą towarzyszącą przy porodzie rodzinnym
  50,00 zł

 • 3. Dodatkowa indywidualna opieka położniej w czasie porodu
  900,00 zł

 • 4. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna
  350 ,00 zł/12h

 • 5. Wizyta położniej w domu pacjentki
  300,00 zł

 • 6. Załozenie wkładki zwykłej w znieczuleniu ogólnym
  1500,00 zł

 • 7. Założenie wkładki MIRENA w znieczuleniu ogólnym
  2000,00 zł

 • 8. Poród z użyciem żelu DINATAL
  700,00 zł

 • 9. Poród poprzez cesarskie cięcie
  2500,00 zł

 • 10. Korzystanie z indywidualnej Sali połogowej
  150,00 zł/dobę

Neonatologia

 • 1. Dodatkowa indywidualna opieka pielęgnacyjna nad:

 • noworodek donoszony
  400,00 zł/12h

 • noworodek niedonoszony
  600,00 zł/12h

 • 2. Wizyta pielęgniarki noworodkowej w domu pacjenta (pierwsza kąpiel, itp..)
  250,00 zł

 • 3. Wykonanie dodatkowych czynności (mierzenie, ważenie, pielęgnacja pępka)
  40,00 zł

 • 4. Odciąganie przy nawale pokarmu
  35,00 zł/h
 • 5. Badanie słuchu u noworodka
  50,00 zł

Poradnia dermatologiczna

 • 1. Porada lekarska
  100,00 zł

 • 2. Biopsja diagnostyczna skóry
  200,00 zł

 • 3. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 5
  100,00 zł

 • 4. Usuwanie brodawek wirusowych (ręce, stopy) do 10
  200,00 zł

 • 5. Usuwanie włókniaków (e-koagulacja) do 10 zmian
  100,00 zł

 • 6. Usuniecie/ klinowe wycięcie paznokcia
  150,00 zł

 • 7. Proste wycięcie zmiany skórnej (tułów/kończyny) ze zbliżeniem brzegów i założeniem szwów
  250,00 zł

 • 8. Naskórkowe próby płatowe
  280,00 zł

 • 9. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów)
  70,00 zł

 • 10. Donosowa próba prowokacyjna (1 alergen)
  120,00 zł

 • 11. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki)
  50,00 zł

 • 12. Badanie mikologiczne preparat bezpośredni
  30,00 zł

 • 13. Badanie mikologiczne hodowla mikologiczna
  75,00 zł

 • 14. Badanie mikologiczne preparat bezposredni+ hodowla mikologiczna
  85,00 zł

 • 15. Badanie mikologiczne na demodex (skóra)
  30,00 zł

 • 16. Badanie mikologiczne na demodex (rzęsy)
  30,00 zł

 • 17. Badanie mikologiczne na demodex (dwie okoloce np. rzęsy+ skóra)
  40,00 zł

 • 18. Badanie mikologiczne w kierunku scabies
  50,00 zł

 • 19. Założenie nitki pod wał paznokciowy+ hodowla mikologiczna
  95,00 zł

 • 20. Badanie mikologiczne -badanie wrażliwości grzybów na leki (grzyby drożdżoidalne)
  50,00 zł

 • 21. Badanie mikologiczne -hodowla mikologiczna + badanie wrażliwości grzybów na leki
  105,00 zł

 • 22. Podstawowe badanie histopatologiczne
  40,00 zł

Poradnia alergologiczna

 • 1. Porada lekarska
  100,00 zł
 • 2. Naskórkowe próby płatowe
  280,00 zł
 • 3. Testy skórne punktowe (screening- 13 alergenów)
  70,00 zł
 • 4. Do nosowa próba prowokacyjna (1 alergen)
  120,00 zł
 • 5. Odczulanie (wizyta z podaniem szczepionki)
  50,00 zł
 • 6. Spirometria
  70,00 zł
 • 7. Spirometria – próba rozkurczowa
  120,00 zł
 • 8. Podstawowe badanie histopatologiczne
  40,00 zł

Poradnia chirurgii onkologicznej

 • 1. Porada lekarska
  100,00 zł

Kuchnia (Posiłki wydawane są na zewnątrz. Brak możliwości konsumpcji na miejscu)

 • 1. Śniadanie
  5,00 zł

 • 2. Obiad – zupa
  4,00 zł

 • 3. Obiad – drugie danie
  7,00 zł

 • 4. Kolacja
  5,00 zł

 • 5. Posiłek regeneracyjny (zupa z wkładką)
  5,00 zł

Transport

 • 1. W obrębie miasta Goleniów
  50,00 zł

 • 2. Poza obręb miasta Goleniów
  50,00 zł ryczałt + 2,20 zł/km

 • 3. Wniesienie pacjenta na piętro
  20 zł/piętro

Usługi medyczne z zakresu okulistyki

 • 1. Badanie okulistyczne z badaniem dna oka i wystawieniem zaświadczenia do optyka z zaleceniami dotyczącymi wady wzroku 
  100,00 zł

Szczepienia ochronne

 • 1. Infanrix Hexa
  205,00 zł
 • 2. Infanrix IPV Hib
  135,00 zł
 • 3. Infanrix DTPa
  80,00 zł
 • 4. Rotarix
  310,00 zł
 • 5. Engerix B 20
  60,00 zł
 • 6. Engerix B 20 mcg
  50,00 zł
 • 7. Synflorix
  215,00 zł
 • 8. Cervarix
  310,00 zł
 • 9. Varilrix
  205,00 zł
 • 10. Twinrix Adult
  175,00 zł
 • 11. Havrix Junior
  100,00 zł
 • 12. Havrix Adult
  170,00 zł
 • 13. Boostrix Polio
  90,00 zł
 • 14. Boostrix
  85,00 zł
 • 15. Priorix
  70,00 zł
 • 16. Hiberix
  50,00 zł
 • 17. Priorix Tetra
  280,00 zł
 • 18. HEXACIMA
  205,00 zł
 • 19. PENTAXIM
  135,00 zł

Rehabilitacja

 • 1. Wizyta fizjoterapeutyczna – 45 min.
  50,00 zł

 • 2. Wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych – 45-60 min.
  70,00 zł

 • 3. Nauka czynności lokomocji – 30 min.
  30,00 zł

 • 4. Wyciągi- 20 min.
  20,00 zł

 • 5. Inne formy usprawnienia
  15,00 zł

 • 6. Masaż suchy- częściowy – 20 min.
  30,00 zł

 • 7. Masaż podwodny- hydropowietrzny – 15-20 min.
  20,00 zł

 • 8. Galwanizacja- 15-20 min.
  12,00 zł

 • 9. Jonofereza-20 min.
  15,00 zł

 • 10. Elektrostymulacja- 20-25 min.
  21,00 zł

 • 11. Tonoliza – wg. programu
  20,00 zł

 • 12. Prądy diadynamiczne – 10 min.
  12,00 zł

 • 13. Prądy interferencyjne – 20 min.
  15,00 zł

 • 14. Prądy tens 15-20 min.
  12,00 zł

 • 15. Prądy treberta – 15-20 min.
  12,00 zł

 • 16. Prądy Kotza – 15-20 min.
  12,00 zł

 • 17. Ultradźwięki miejscowe – 6-8 min.
  18,00 zł

 • 18. Ultrafonoreza
  21,00 zł

 • 19. Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – 15-20 min. /wg programu
  18,00 zł

 • 20. Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa 15-20 min./wg programu
  18,00 zł

 • 21. Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – 20-30 min.
  12,00 zł

 • 22. Laseroterapia- skaner – 6 -12 min.
  12,00 zł

 • 23. Laseroterapia punktowa – 6-10 min.
  18,00 zł

 • 24. Kąpiel wirowa kończyn – 15-20 min.
  15,00 zł

 • 25. Inne kąpiele – wirowa w tanku- 15-20 min.
  25,00 zł

 • 26. Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy 15 min.
  36,00 zł

 • 27. Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 15-20 min.
  18,00 zł

 • 28. Pionizacja 30 min.
  30,00 zł

 • 29. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem – 20-30 min.
  20,00 zł

 • 30. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem – 20-30 min.
  30,00 zł

 • 31. Ćwiczenia Izometryczne – 20-30 min.
  30,00 zł

 • 32. Indywidualna praca z pacjentem (np. Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukcji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- 30 min.
  40,00 zł

 • 33. Krioterapia miejscowa (pary azotu)
  12,00 zł

 • 34. Ćwiczenia wspomagane – 15-20 min.
  15,00 zł

 • 35. Naświetlenie promieniami IR, UV – miejscowe – 15 min.
  10,00 zł

 • 36. Porada lekarska rehabilitacyjna
  70,00 zł

 • 37. Porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych
  100,00 zł

Inne

 • 1. Wynajem drobnego sprzętu medycznego
  55,00 zł/miesiąc
 • 2. Badanie lekarskie osobom zatrzymanym
  150,00 zł
 • 3. Pobranie krwi osobom zatrzymanym
  30,00 zł
 • 4. Badanie alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
  30,00 zł

Poradnia psychiatryczna

 • 1. Porada lekarska (pierwsza wizyta)
  88,00 zł
 • 2. Porada lekarska (kolejna wizyta)
  80,00 zł

Poradnia dietetyczna

 • 1. Pierwsza wizyta konsultacyjna
  60,00 zł
 • 2. Wizyta konsultacyjna kontrolna
  50,00 zł
 • 3. Pierwsza wizyta konsultacyjna dla osób posiadających wypis ze szpitala z bieżącego roku
  30,00 zł
 • 4. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (7 dni)
  100,00 zł
 • 5. Jednorazowe ustalenie jadłospisu po uprzedniej wizycie (14 dni)
  160,00 zł

Neurochirurgia

 • 1. Konsultacja neurochirurgiczna
  150,00 zł
 • 2. Blokada stawów pod USG/RTG – pojedynczy staw
  300,00 zł
 • 3. Blokada stawów pod USG/RTG – kilka stawów
  350,00 zł
 • 4. Zabieg z użyciem kriolezji – pojedynczy staw
  600,00 zł
 • 5. Zabiegi z użyciem kriolezji – kilka stawów
  700,00 zł