• 9-11-2018

  ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DNIU 12.11.2018r

  Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dnia 08.11.2018r. związaną z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o., informuje, że:  w dniu 12 listopada 2018r. dostępność do  świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zabezpieczają świadczeniodawcy realizujący

  Czytaj całość →
  • 9-11-2018

  Rejestracja narodzin dziecka

  Szanowni Państwo! 1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w urzędzie. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego i chwili wolnego czasu. To proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne narzędzie. Nowa usługa to przede wszystkim oszczędność czasu rodziców, którzy w tych

  Czytaj całość →
  • 25-10-2018

  Wydłużony termin składania ofert

  Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie informuje, iż wydłuża termin składania ofert z dnia 24 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku.

  Czytaj całość →
  • 3-10-2018

  Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej

  Goleniów, dnia 02 października 2018 rok OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z. o.o. ogłasza przetarg pisemny (nr sprawy SCM/1/2018/GS) na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Goleniowie tj. części działki o nr 214/2 obręb 3 Goleniów o powierzchni 372 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Regulamin przetargu

  Czytaj całość →
  • 3-10-2018

  Nowy sprzęt od WOŚP na Oddział Dziecięco-Noworodkowy

  Oddział Dziecięco – Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 28 września 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki

  Czytaj całość →
  • 24-08-2018

  Nowy sprzęt od WOŚP

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 22 sierpnia 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom„

  Czytaj całość →
  • 11-06-2018

  Nowy sprzęt od WOŚP na oddziale noworodkowym

  Oddział Noworodkowy Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. w dniu 08 czerwca 2018 roku otrzymał w darze od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt medyczny w ramach rozdziału środków zebranych podczas 25. Finału WOŚP, któremu przyświecało hasło „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom„

  Czytaj całość →
  • 18-05-2018

  Nowy Prezes Zarządu Spółki Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie

             Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie informuje, że w dniu 16 maja 2018 r.  powołała z dniem 4 czerwca 2018 r.  Pana Tomasza Srokę do Zarządu Spółki oraz powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.              Pan Tomasz Sroka posiada doświadczenie  w branży finansowej oraz medycznej. Obecnie pełni funkcję  dyrektora zarządzającego

  Czytaj całość →
  • 27-04-2018
  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Konkurs ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

  Rada Nadzorcza Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie  adres: ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów zaprasza do składnia ofert na funkcję Prezesa Zarządu Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki w terminie do dnia 11 maja 2018 roku. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu

  Czytaj całość →
  • 27-04-2018

  Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego

  Nadrzędny cel: zdrowie i dobro pacjentów Zakup nowego aparatu do znieczulenia ogólnego Carestation 620 + B450 firmy GE Healthcare   Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o. o. w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom oraz personelowi medycznemu zakupiło na potrzeby Bloku operacyjnego aparat do znieczulenia wysokiej klasy. Jest to

  Czytaj całość →